16 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi - Orman Etkinlik


5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle Kurma, Ana Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama,  İmla,  5N1K,  Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu,  Devrik Cümle,  
ORMAN
Yazın ortasında istersen bahar,
Bir gün ormanda kal akşama kadar.
Temiz bir hava dolar içine,
Her yerde hoş kokar çiçek, reçine.
Gölgelikte doğup büyür dereler,
Yazın, suyu orman korur ve besler…
Ormandır, dağlara zümrüt bir çelenk,
Ormandır, sevmek ve korumak gerek.
                                              Zeki TUNABOYLU
* İlk 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız

1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?
a- ) Bahar   b- ) Temiz hava   c- ) Çiçek   d- ) Orman

2. Şiire göre ormanlar dağların neyi imiş?
a- ) Örtüsü                            b- ) Zümrüt bir çelengi
c- ) Koruyucusu                      d- ) Ahengi

3. Ormanlara karşı nasıl davranmalıyız?
a- ) Umursamaz                           b- ) Acımasız
c- ) Sevgiyle                                 d- ) Vahşice

4. Varlıkların durumunu, biçimini, rengini, sayısını belirten kelimelere sıfat denir. Buna göre;
“Bir gün ormanda kal akşama kadar.”
Mısrasında ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir?
a- ) Bir      b- ) Gün      c- ) ormanda      d- ) akşama

5. Özel adların sonuna gelen durum ekleri kesme işareti ile ayrılır. Ancak yapım ekleri ve bazı özel durumlardaki ekler ayrılmaz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki özel adların hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
a- ) Mert’e                                  b- ) Cengiz’in
c- ) Elif’ten                               d- ) Oğuz’larda

6. Cümlelerdeki soru eki olan “mi” ayrı yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde “mi” eki yanlış yazılmıştır?
a- ) Görüşsem mi, görüşmesem mi?
b- ) Bize gelecek misiniz?   
c- ) Dersine çalıştınmı?     d- ) Konuyu anladınız mı?

7. “Ayşe bu gün onunla çok çalıştı. Siz daha az çalıştınız.”
Adın yerini tutan ve ad gibi kullanılan kelimelere “zamir” denir. Yukarıda verilen cümlelerde kullanılan “zamir” çifti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) bu-siz                            b- ) gün-az
c- ) onunla-siz                      d- ) çalıştım-daha

8. Adın; yalın, -i , -e , -de , -den olmak üzere beş tane durumu vardır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın –de durumunda değildir?
a- ) kitapta                b- ) çanta
c- ) dolapta                     d- ) okulda

9. “Öğrenciler dersliklere alındı.” Cümlesindeki “derslik” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ev             b- ) okul   c- ) sınıf     d- ) kütüphane

10. “Zor – yaş – geniş “  sözcüklerinin zıt anlamlıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) kolay – küçük - kuru     b- ) basit – ıslak – büyük
c- ) çok – dar - nemli            d- ) kolay – kuru - dar

11. “Bin” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bin yıl da geçse değişmezsin.              
b- ) Atına binip uzaklaştı.   
c- ) Babam bana bisiklete binmeyi öğretti.          
d- ) Uçağa binince cep telefonunu kapat.

12. “Ülkemizin Akdeniz (  ) Karadeniz ve Ege Denizi (  ) nde kıyısı vardır (  )” Cümlesinde (  )  ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) ( - ),( . ),( , )        b- ) ( , ),( , ),( , )
c- ) ( , ),( ‘ ),( . )         d- ) ( , ),( ‘ ),( : )
                                  
13. “Okuyup öğrenmek için yıllarca çalışmak.” Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu cümledeki anlamı belirtir?
a- ) Omuz omuza vermek     b- ) Dirsek atmak    
c- ) Dirsek çürütmek           d- ) Dirsek çevirmek

14. “Bu işi  ……………………… olsa başaramayacaktı.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) ne de       b- ) niçin        c- ) çünkü      d- ) az

15. “Bir gün mutlaka gün doğar.” Cümlesinde var olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Korku   b- ) Karamsarlık   c- ) Kaygı   d- ) Ümit

16. Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur?
a- ) eşki                                    b- ) imtihan
c- ) aşortman                         d- ) İstambul

17. “Onun yeteneklerinden yararlanmayı, faydalanmayı çok düşündüm.” Cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Hangi kelimeyi çıkarırsak anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz?
a- ) Onun                               b- )  yeteneklerinden             
c- ) faydalanmayı                 d- ) düşündüm 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
a- ) Tuncay Öğretmenimizin ölümü hepimizi çok üzdü.   
b- ) Karnemde yedi tane zayıf not görünce gözyaşlarım sel olup aktı.
c- ) Bu gün bayram, erken kalkın çocuklar.
d- ) Sağlık olmayınca paranın pek kıymeti yokmuş.

19. “Susuz” sözcüğü “–suz” ekini alarak yeni bir ad oluşturmuştur. Aşağıdaki eklerin başına uygun kelimeler yazarak yeni kelimeler türetiniz.
a- ) ……………………….. ci
b- ) ……………………. lik
c- ) ……………………….. siz
d- ) …………………….. li

20. “Günlük yazmak zevkli bir iştir. İnsan başından geçen önemli olayları günlüğüne günü gününe not eder.En gizli yerlere saklar günlüğünü kimse bulmasın, okumasın diye. Eee ne de olsa sırları gizlidir günlüğünde…
   Ama anı öyle midir ya. Anı yazılırken veya anlatılırken günü gününe yazılmaz, ezberlenmez. Üzerinden belli bir zaman geçmiştir. Sonradan hatırlanır. Zaten anıyı anı yapan da budur…”
   Yukarıda bir bölümünü okuduğunuz metne göre günlük ile anı arasındaki fark nedir? Lütfen aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Aşağıda aynı cümleler kelimelerin yerleri değiştirilerek verilmektedir. Bunlardan biri doğru iken diğeri yanlıştır. Yanlış olan cümleyi (tümceyi) işaretleyiniz. “x”22. Aşağıda verilen altı çizili eş sesli (sesteş) kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde sizde bir cümlede kullanınız.

P Her sabah kaktığımda elimi yüzümü yıkarım. (yüz)
…………………………………………………………………………………………

P Bugün ödevimi erken bitirdim. (bit)
……………………………………………………………………………………………

P Kış gelince, bahçemizdeki güller soldu. (sol)
……………………………………………………………………………………………

P 29 Ekim Cumhuriyet bayramında yollara taklar kurulur. (tak)
……………………………………………………………………………………………

P Yaz mevsiminde denize girmeyi çok seviyorum. (yaz)
……………………………………………………………………………………………

23. Aşağıda verilen karışık haldeki kelimelerden cümleler oluşturup noktalı yere yazınız.

P olarak-otomobil-şeytan – edilmişti-başlangıçta-icadı-kabul-
……………………………………………………………………………………………

P kısmı-bir-yayaların-yürüyorlardı- ortasında-büyük-yolun-
……………………………………………………………………………………………

P sevdası-tüm-ama-alıyor-yol-hızıyla-otomobil
……………………………………………………………………………………………

P zenginliğin-otomobil – bir –sürede-geldi-zenginliğin-simgesi-bir-haline-kısa
……………………………………………………………………………………………

indir
P bulunuyor-ihtiyaç-günümüzde-lüks-dönüşmüş-olmaktan-çıkıp-otomobil-haline   
……………………………………………………………………………………………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder