3 Kasım 2011 Perşembe

Annem Üç Çocuklu Bir Ailenin Kızıymış

   
Annem üç çocuklu bir ailenin kızıymış. Kardeşlerinin en küçüğü ama en akıllısıymış. Annem şu anda kırk iki yaşında. Yaşına göre oldukça genç görünür. Ayrıca annem diye söylemiyorum, çok da şık giyinir. Geçen yaz babamın başına neler geldi bilseniz. Ödediği borcunu ikinci kez ödedi. Ayrıca annem babamla da çok iyi geçinir. Benim bildiğim daha iki kez tartıştılar. Birbirlerine asla kötü söz söylemezler. On üç yıl olmuş onlar evleneli. Ben ailemin birinci çocuğuyum. Kardeşim daha iki aylık. Geçen gün hastalandığı için onu doktora götürdük. Annem bize bir şey olun­ca çok üzülür. Onu üzmemek için hep uyarılarını kulağımda taşırım, tıpkı bir küpe gibi. Annem benim, annelerin en güzelidir o...

* İlk 4 soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bu metne en uygun başlık olabilir?
a- ) Annem ve Ben         b- ) Benim Güzel Annem
c- ) Annemin Marifetleri       d- ) Bizim Ailemiz

2. Bu metnin bütünlüğünü bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Geçen yaz babamın başına neler geldi bilseniz, ödediği borcunu ikinci kez ödedi,  
b- ) Ayrıca annem babamla da çok iyi geçinir.
c- ) Onu üzmemek için hep uyarılarını kulağımda taşırım, tıpkı bir küpe gibi.
d- ) On üç yıl olmuş onlar evleneli.

3. Bu metin iki paragraf olarak bölünse, ikinci paragrafın ilk cümlesi hangisi olur?
a- ) Benim bildiğim daha iki kez tartıştılar.
b- ) Birbirlerine asla kötü söz söylemezler.
c- ) On üç yıl olmuş onlar evleneli.
d- ) Ben ailemin birinci çocuğuyum.

4. "Benim bildiğim daha iki kez tartıştılar’’ cümlesinde yer alan tartışmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır
a- ) Yaşlı kadın zabıtayla tartıştı.
b- ) Öğretmen birbirleriyle tartışan öğrencileri ayırdı.
c- ) Bu konuyu enine boyuna tartışalım.
d- ) Unutmayın, tartışmanın sonu kavgadır.

5. “İnşaat yükseldikçe işçilerin çalışma isteği giderek artıyor” tümcesinde hangi sözcük gereksizdir?
a- )  yükseldikçe          b- ) giderek
c- ) çalışma                   d- ) isteği

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ön ad yoktur?
a- ) Aç ayı oynamaz
b- ) Ak akçe kara gün içindir
c- ) Keskin sirke küpüne zarar
d- ) Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.

7. “Üstün değer taşıyan kişi hangi koşullar içinde bulunursa bulunsun değerini ve niteliğini kaybetmez” anlamı aşağıdaki atasözlerinden hangisine aittir?
a- ) Dostun attığı taş baş yarmaz
b- ) Altının değerini sarraf bilir
c- ) Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz.
d- ) Görünen köy kılavuz istemez.

8. “Zeynep Kadın, kızları ve gelinleri ile durmaksızın çalışıyor.” cümlesinde, “durmaksızın çalışmak” sözünün anlamı nedir?
a- ) Hızlı çalışmak.          b- ) Birlikte çalışmak
c- ) Devamlı çalışmak     d- ) Yorulmadan çalışmak

9. Aşağıdakilerden hangisi beş duyumuzla algıladığımız bir varlık adı değildir?
a- ) sevgi                         b- ) sıcaklık
c- ) ses                     d- ) rüzgar

10. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız. ( İçin   gibi   ama  veya )
P Devin gözleri otomobil farı ……………. büyükmüş.
P Bu hediyeyi senin ……………. aldım.
P Bir ses duydum …………. sesin ne olduğunu anlayamadım.
P Yanına bir kazak …………… bir mont al çünkü havalar soğuyacakmış.
11. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
( beyin omuz burun oğul )
P İki haftadır  ………………….. ağrıyor.
P Biraz üşütmüşüm, ………………… tıkalı nefes alamıyorum.
P Bu sorunlar, uzun süredir ……………….. kurcalıyor.
P İki ……………… da yanıma alıp teyzemlere gittik.

12. “Şenay, okuldan eve yürüyerek gelmiş.” Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
a- ) Kim                 b- ) Nereden
c- ) Nasıl                   d- ) Ne zaman

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, geçmişte yapılan eylemi anlatan bir kelime vardır?
a- ) Susun, yoklama yapılacak!
b- ) Tamam, teneffüs bitti.
c- ) Dışarıda yağmur yağıyor.
d- ) Bu yıl kış uzun sürecekmiş.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?
a- ) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.
 b- ) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.
c- )  Suçlular iki gün içinde yakalandı.
d- ) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.

15. kendinibuğdaytavuk görür ambarında
        1      2      3          4        5           6                    
kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralanış nasıl olmalıdır?
a- ) 1-4-6-3-2-5                      b- ) 2-4-1-3-6-5
c- ) 4-3-6-5-1-2             d- ) 3-6-4-2-5-1

16. “bozuldu” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır?
a- ) Bu sözlere çok bozuldu.
b- ) Dün yine aramız bozuldu.
c- ) Aldığım notlar iyice bozuldu.
d- ) Yeni aldığım radyo bozuldu.

17. Ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıkıcı, bunaltıcı anlamında kullanılmıştır?
a- ) Isınmadan yapılan ağır hareketler insana zarar verir.
b- ) Bugün dışarıda çok ağır bir hava var.
c- ) Ağır taşıtların geçtiği yollar çok çabuk bozuldu.
d- ) Davetliler ağır hediyelerle geldiler.

18."İki kişi arasında bir sorun varsa, yalnızca birinin haksız olması olası değildir. Çünkü tüm ilişkiler, iki taraflıdır. Sorunun nedeni biriyse, diğeri de sorunun büyümesine ya da çözümlenmemesine neden olmuştur. Bu yüzden ilişkilerimizde sorun yaşadığımızda, sürekli olarak karşı tarafı suçlamamalıyız." Paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatıl­mak istenmektedir?
a- ) İlişkilerde sorun çıkaranı doğru belir­lemek gerekir.
b- ) İlişkilerin sürmesi, tarafların anlayışına bağlıdır.
c- ) Hiçbir ilişkide, sorun yaşanmasının nedeni tek taraf değildir.
d- ) Bir ilişkide en yanlış davranış sürekli karşı tarafı suçlamaktır.

19. "Mutluluğu, yaşadığımız anlarda yakala­malıyız. Çünkü mutluluk, sürekliliği olan bir duygu değildir. Tıpkı öfke, üzüntü ve diğer duygular gibi. Bir ömür boyu mutlu yaşamak ancak masallarda olur. O zaman 'anların tadını çıkarmayı öğrenmeliyiz."
           Paragraftan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) Anların değerini bilmeyen mutlu olamaz.
b- ) Hiçbir duygu sürekli değildir.
c- ) Sürekli mutluluk, ancak masallarda yaşanır.
d- ) Kimi insanlar bir ömür boyu mutlu yaşar­lar.

20."Saçlarını taradı, en güzel giysisini giyindi. Parfüm kokusu tüm odaya yayıldı. Pencereden akşam güneşiyle birlikte hafif bir rüzgâr giriyordu. Heyecanla kapıya koştu, zille birlikte açtı kapıyı."
           Paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi yoktur?
a- ) Tatma                 b- ) koklama
c- ) İşitme                       d- ) dokunma

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargılı bir cümle değildir?
a- ) Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
indir
b- ) Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'dur.
c- ) Türkiye ormanları bol olan bir ülkedir.
d- ) İlköğretimin en zor sınıfı beşinci sınıftır.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder