30 Aralık 2011 Cuma

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Bazı Basit Karışımları Ayırma Yöntemleri Soruları

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Bazı Basit Karışımları Ayırma Yöntemleri Soruları, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Karışım Maddeleri Ayırma - Süzme - Mıknatıs - Yüzdürme - Buharlaştırma, Ödev Kalemi

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(    ) Altın doğal bir maddedir. Bilezik yapıldığında işlenmiş hale gelir.
(    ) Maddenin şekil almış haline cisim denir.
(    ) Katı, sıvı ve gaz maddelerin özellikleri aynıdır.
(    ) Vücudumuzdaki kemiklerin hepsi birbirine oynar eklemlerle bağlanmıştır.
(    ) Zeytin litre ile ölçülür.

2. Aşağıdaki cümleleri okuyup boş bırakılan yerlere en uygun kelimeleri yazınız.

P Maddenin üç hali vardır. Bunlar;  ..................,  ....................  ve  ....................dır.

P Sıcaklık ………………………………………... ile ölçülür.

P Kendinden başka hiçbir madde karışmamış maddelere ………………………denir.

P İskeleti oluşturan kemikler; …………………., ….…….……… ve ……….………olmak üzere üç gruba ayrılır.

Maddeleri birbirinden ayırmak için;
a- )….….……….…..………..….,
b- )…..…..…..…………………,
c- )…….……..……..…….,
d- ) ……….……..………… yöntemlerini kullanırız.

3. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıyla ayrılır?
a- ) Kum-demir tozu             b- ) Kum-şeker
c- ) Kum-talaş                       d- ) Kum-bakır

4. Gözlerimiz kapalıyken “demir ile süngeri” hangi özelliklerinden yararlanarak ayırt edebiliriz?
a- ) Kokularından
b- ) Renklerinden     
c- ) Tatlarından
d- ) Sertlik ve yumuşaklıklarından    

5. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin hacmini ölçmede kullanılır?   
a- ) steteskop                       b- ) termometre
c- ) cetvel                             d- ) dereceli silindir

7. Doğal, yapay ve işlenmiş maddelere 3’er tane örnek veriniz.
Doğal madde: 1-_________________
                         2-_________________
                         3-___________________

Yapay madde:1-________________ 
                            2-__________________
                            3-___________________
 Ödev Kalemi
İşlenmiş madde: 1-______________ _ 
                                2-__________________
                                3-_______   ___________

8. Aşağıdaki kavramlarla onları tanımlayan açıklamaları eşleştirerek kavram numaralarını açıklama cümlelerinin önüne yazınız.
KAVRAM


AÇIKLAMA
Isınma
1

Sıvı maddelerin ısı kaybederek katı hale geçmesi
Soğuma
2

Bir maddenin ısı alarak sıcaklığının artması
Donma
3

Bir maddenin ısı kaybederek sıcaklığının düşmesi
Erime
4

Katı maddelerin yapısında ısı vb. etkisi ile oluşan geri dönülemez biçimdeki değişim
Bozunma
5

Birden çok saf maddenin, özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşmuş madde
Çözelti
6

Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesi durumu
Karışım
7

Doğal maddelerden çeşitli yollarla üretilen maddeler
İşlemiş madde
8


Katı bir maddenin sıvı bir madde içerisinde gözle görülemeyecek biçimde dağılmasıyla oluşan karışım

9. Aşağıdaki tabloda verilen karışım maddelerini, hangi yöntemlerle ayrıldığını “x” işareti ile işaretleyiniz.
Karışım Maddeleri
Süzme
Mıknatıs
Yüzdürme
Buharlaştırma
Demir Tozu - Kum
Talaş - Su
Makarna - Su
Ispanak - Çamur


indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder