10 Aralık 2011 Cumartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Çevremizde Sayısız Madde


Çevremde Sayısız Madde Var
1. Tabloda çeşitli özellikleri belirtilen varlıkların isimleri I, II ve III sayısı ile numaralandırılmıştır.
Varlık adı
malzeme
cisim
eşya
alet
sunta
x
x


I

x
x

II

x

x
III

x
x

Buna göre I, II, ve III numaralı bölgelerde hangi kelimeler yazılmalıdır?
      I                             II                      III 
a- ) un                   tornavida             kumaş
b- ) buzdolabı         tornavida             kumaş
c- ) kumaş                   buzdolabı             tornavida
d- ) tornavida              kumaş                   buzdolabı

1
2
3
4
5
6
kağıt
Çelik tel
Demir bıçak
altın
Tahta cetvel
Demir çivi
2. Tablodaki malzemelerden hangileri mıknatıs tarafından çekilir?
a- ) II, III, IV ve VI           b- ) I, II, III, IV ve VI
c- ) II, III ve VI            d- ) Yalnız III

3. Aşağıdakilerden hangisi hem cisim hem de alettir?
a- ) ağaç         b- ) fincan        c- ) çekiç     d- ) koltuk

4. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin rengi aynıdır?
a- ) su, zeytinyağı                 b- ) tuz, şeker
c- ) kola, çay                         d- ) şeker, su

5. Yemek tuzu ile toz şekeri nasıl ayırt edebiliriz?
a- ) dokunarak                      b- ) tadarak
c- ) koklayarak                     d- ) renklerinden

6. Camdan yapılmış bir vazo, aşağıdaki sınıflamalardan hangisine girmez?
a- ) cisim                                b- ) eşya
c- ) malzeme                          d- ) madde

7. Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Su, buharlaşırken dışarıdan ısı alır.               
b- ) Buz ve su buharı suyun halleridir.
c- ) Buz erirken sıcaklığı sürekli yükselir.                       
d- ) Erime ve donma noktası maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
8. Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özelliği değildir?
a- ) Belli bir şekilleri vardır.                                  
b- ) Belli bir hacimleri vardır.
c- ) Yapıları genellikle serttir.                   
d- ) Bulundukları kabın şeklini alırlar.

9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
            I. Tuz………….….…sıvı
            II. Cam………….…..katı
            III. Zeytinyağı………gaz
            IV. Egzoz dumanı…..gaz
a- ) I                b- ) II
c- ) III              d- )  IV

10. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?
a- ) Tanecikli yapıda olma  
b- ) Bir hacme sahip olma
c- ) Hal değiştirme              
d- ) Bir kütleye sahip olma

11. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?
a- ) buz                               b- ) civa
c- ) kum                               d- ) oksijen

12. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
a- ) altın                                b- ) kek
c- ) toprak                             d- ) hava

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katı maddeler ısı alarak sıvı hale geçerler.   
b- ) Katı halden sıvı hale geçen maddenin kütlesi değişir.
c- ) Isıtılan maddelerin kütlesi değişmez            
d- ) Sıvı maddeler ısı kaybettiklerinde katı olurlar.

14. Işığı hiç geçirmeyen maddelere ne denir?
a- ) mat madde         b- ) saydam madde
c- ) berk madde         d- ) opak madde

15. Aşağıdakilerden hangisi hem saydam hem de kırılgandır?
a- ) cam                        b- ) karton
c- ) gazyağı                    d- ) su

16. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?
a- ) toplu iğne             b- ) çivi
c- ) nikel                     d- ) plastik

indir
17. Ağaç işlenerek aşağıdakilerden hangisine dönüştürülemez?
a- ) kalem                  b- ) sıra
c- ) sandalye             d- ) cam


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder