21 Aralık 2011 Çarşamba

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Batan ve Yüzen Maddeler


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım suda batan ve yüzen maddeler


1. Cam bir bardak kırıldığında hangi özellikleri kaybolmuştur?
a- ) cisim olma özelliği       b- ) madde olma özelliği
c- ) saf olma özelliği           d- ) cam olma özelliği

2. Hangisi suda batmayan bir maddedir?
a- ) metal para                      b- ) çelik tencere
c- ) cam misket                     d- ) tahta masa

           I. Sağlam ip
          II. Sarı ayva
          III. Esnek lastik
          IV. Sıcak süt
3. Verilenlerden hangilerinde maddelerin nitelikleri belirtilmiştir?
a- ) I ve IV                            b- ) II ve III
c- ) I, II, III                        d- ) I, II, ve IV

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
      Madde                  Cisim
a- ) gümüş                  kaşık             
b- ) tahta                   masa
c- ) mermer               heykel                       
d- ) üzüm                   şarap

5. Aşağıdakilerden hangisi hem suda batar, hem de mıknatısla çekilebilir?
a- ) Taş heykel                       b- ) Demir tel
c- ) Plastik şişe                       d- ) Tahta sandalye

6. Camdan yapılmış bir vazo, aşağıdaki sınıflamalardan hangisine girmez?
a- ) cisim                                b- ) eşya
c- ) malzeme                          d- ) madde

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
a- ) Demir para – Mıknatısla çekilir                      
b- ) Pamuk – Su çeker
c- ) Gözlük - Opaktır
d- ) Top - Esnektir

8. Maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Sıvıların belli bir şekli vardır. 
b- ) Gazlar bulundukları ortamda yayılamaz.
c- ) Gazların belirli bir şekilleri yoktur.               
d- ) Katı maddeler konuldukları kabın şeklini alır.

9. Hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir?
a- ) Cisim yapılmaz                          
b- ) Belirli şekilleri vardır.
c- ) Konulduğu kabın şeklini alır.               
d- ) Akışkandır.

10. Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir?
a- ) Tanecikli yapıda olma
b- ) Bir hacme sahip olma
c- ) Hal değiştirme              
d- ) Bir kütleye sahip olma

11. “Ali bazı meslek sahiplerini ve kullandığı malzemeleri eşleştirmiştir.”
Ali’nin yaptığı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) boyacı-fırça                   b- ) kuyumcu-altın
c- ) pastacı-un                     d- ) marangoz-tahta

12. “Pense, tornavida, testere, çekiç vb………….”
Yukarıdaki ifadeyi hangi seçenek tamamlar?
a- ) alettir                 b- ) eşyadır
c- ) malzemedir         d- ) cisimdir

13. “Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi…………..”
İfadesini hangi seçenekle tamamlamak doğru olur?
a- ) değişir                 b- ) değişmez
c- ) azalır                   d- ) daralır

14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kütle ölçümleri teraziyle yapılır.        
b- ) Kütle ölçüsü birimi kilogramdır.
c- ) Hacim ölçüleri tartıyla yapılır.                       
d- ) Hacim ölçüsü irimi litredir.

15. Maddeler doğada kaç halde bulunur? Her biri için 3’er örnek veriniz.
I. ……………….

P ………………. P …………………….. P ………………….

II. ……………….

P ………………. P …………………….. P ………………….

III. ……………….

P ………………. P …………………….. P ………………….

16. Ali’nin tarttığı elma dolu kasa(brüt)  26 kg geliyor. Ali elmayı boşaltıp kasayı tekrar tarttığında kasanın kütlesi(darası)  3 kg geliyor.
indir
Kasadaki elmaların kütlesi(net)  kaç kg’ dır? 
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder