25 Aralık 2011 Pazar

4. Sınıf Sosyal bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum Etkinliği


 4. Sınıf Sosyal Geçmişimi Öğreniyorum Etkinlik, 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
......Toplumumuza ait kültür öğeleri zaman içerisinde bazı değişimlere uğramıştır.
.......Mondros Ateşkes Anlaşması gereğince Osmanlı ordusu dağıtıldı, toprakları işgal edilmeye başlandı.
.......Sivas Kongresi’nin ardından Erzurum Kongresi yapıldı.
......Padişah ve Osmanlı Hükümeti,yurdumuzun işgaline seyirci kaldılar.
.......12 Ocak 1920’de TBMM İstanbul’da açılarak çalışmalarına başladı.

“İstiklal-Ankara-Kuvay-ı Milliye- Misak-ı Milli-aile-İzmir-milli kültür”

2. Yukarıdaki kelimeleri uygun şekilde cümlelere yerleştiriniz.
* Halkımız, işgallere karşı bulundukları bölgeyi savunmak için ........................  ................... adı verilen birlikler oluşturdular.
* Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa  .................................. denir.
* Kurtuluş Savaşı’nda cephede çarpışmış asker yada sivil vatandaşlara kırmızı kurdeleli  ......................................... madalyası verilmiştir.
* ................................ , İngilizlerin yardımıyla Yunanlılar tarafından işgal edildi.
* Bir milletin yaşam biçimini gösteren, onu diğer milletlerden ayıran özelliklere ..................           .......................  denir.

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) İnsanların duygu ve düşünceleri, farklılık gösterebilir.
b- ) İnsanlar farklı durumlarda, farklı duygular hissedebilir.
c- ) Bireysel farklılıklar, duygu ve düşünceleri etkilemez.
d- ) İnsanların yaşadığı duygular, yüz ifadelerine yansır.

4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yenen devletler Osmanlı topraklarını işgallere başlamışlardır. Bunun üzerine halk; kendi bölgelerini savunmak üzere örgütlenmiş, silahlı birlikler kurmuştur. Bu güce ne ad verilmektedir.
a- ) Misak-ı Milli
b) Kuvay-ı İnzibatiye
c- ) Kuvay-ı Milliye
d- ) Büyük Millet Meclisi


5. Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin yada dedelerimizin oynadığı oyunlardan değildir?
a- ) Saklambaç              b- ) Tetris  
c- ) Körebe                   d- ) Dokuz taş

6. Halkını onurlandırmak ve Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarına teşekkür etmek 
İçin TBMM, Antep’e aşağıdaki unvanlardan hangisini vermiştir?
a- ) Kahraman     b- ) Şanlı
c- ) Cesur     d- ) Gazi

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından biri değildir?
a- ) Barınmak                  b- ) Oyun oynamak     
c- ) Yemek yemek           d- ) Giyinmek

8. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygudur?
a- ) Kin              b- ) Kıskançlık
c- ) Sevgi            d- ) Öfke

9. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde fiziksel bir özellik anlatılmamıştır?
a- ) Çağdaş zayıftır
b- ) Ayça sarı saçlıdır.    
c- ) Aziz zekidir.
d- ) Ali uzun boyludur.

10. ’’Arkadaşım Haluk şişman olduğu için şişmanlıkla ilgili şakalar yapmam.’’ Fatih’in bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Duyarlıdır.                 b- ) Bencildir.   
c- ) Hoşgörülüdür.           d- ) Çalışkandır.


11. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan öğelerden biri değildir?
a- ) Halk oyunları         b- ) Kına gecesi    
c- ) Türküler                 d- ) Mezuniyet balosu

12. Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız etkinliklerden değildir?
a- ) Yağlı güreş festivalleri
b- ) Halk oyunu şenlikleri
c- ) Dini bayramlar
d- ) Yerel seçimler

13. Mustafa Kemal’in vatanın kurtarılması ile ilgili başarısı aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine bağlanabilir?
a- ) Yenilikçiliği                            b- ) Barışçılığı      
c- ) Hoşgörülü olması                    d- ) Liderliği

14. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzaladığı ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
indir
a- ) Mudanya      b- ) Sevr
c- ) Mondros      d- ) Lozan
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder