21 Aralık 2011 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültürel Değerlerimiz - Milli Mücadele


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültürel Değerlerimiz - Milli Mücadele, 

Kültürel Değerlerimiz - Milli Mücadele
1. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?
a- ) Hoşgörü            b- ) Anlayış 
c- ) Aile bağları        d- ) Dostluk

2.“Bir millete özgü kültürel öğelerin tümünü kapsayan değerlere …………………….. denir.” Tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
a- ) milli kültür                      b- ) halk oyunları
c- ) milli takım                       d- ) gelenek

3.Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Gaziantep – baklava
b- ) Kayseri – mantı
c- ) Kahramanmaraş – dondurma
d- ) Adana – kaymak

4.Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?
a- ) kilim dokumacılığı                   b- ) halıcılık
c- ) çinicilik                                   d- ) boyacılık

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
a- ) baklava   b- ) çiğ köfte    c- ) mantı   d- ) tost

6. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a- ) saygı                               b- ) kan bağı             
c- ) komşuluk                       d- ) arkadaşlık

7. “Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere  ………………..  denir.“
a- ) gelenek                       b- ) dil
c- ) kültür                         d- ) değer

8. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sevr Antlaşması
b- ) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c- ) Lozan Barış Antlaşması
d- ) Mondros Ateşkes Antlaşması

9. Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?
a- ) İngilizler                        b- ) Fransızlar
c- ) İtalyanlar                       d- ) Ermeniler

10. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
a- ) 19 Mayıs 1919                b- ) 23 Nisan 1920
c- ) 30 Ağustos 1922           d- ) 29 Ekim 1923

11. TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
b- ) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
c- ) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
d- ) Ankara başkent olmuştur.

12. Milli Mücadele’de en fazla savaş kiminle yapılmıştır?
a- ) İngilizler                       b- ) Fransızlar
c- ) Ermeniler                      d- ) Yunanlılar

13. Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden kurtaran illerimiz arasında değildir?
a- ) Gaziantep                       b- ) Kahramanmaraş
c- ) Antalya                          d- ) Şanlıurfa

14. Milli Mücadele aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir?
a- ) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
b- ) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla   
c- ) TBMM’nin açılmasıyla
d- ) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla

15. Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?
a- ) Cumhuriyet               b- ) Padişahlık   
c- ) Krallık                        d- ) Sultanlık

16. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev bugün hangi ülkededir?
a- ) Türkiye                        b- ) Yunanistan
c- ) Bulgaristan   d- ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

17. Mustafa Kemal'in askerliğe ilk adım attığı okul hangisidir?
a- ) Harp Okulu                          b- ) Harp Akademisi
c- ) Manastır Askerî idadisi      
d- ) Selanik Askerî Rüştiyesi

18. Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında yaşanmıştır?
a- ) 1914- 1918              b- ) 1914- 1919
c- ) 1919- 1920              d- )1914- 1922

      I. Rusya
      II. Almanya
      III. Fransa
      IV. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
      V. İngiltere
19. Yukarıda verilenlerden hangileri Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletlerindendir?
a- ) I-III-V                    b- ) I-II-III  
c- ) III-IV                     d- ) II-IV

20. Mustafa Kemal, üstün komutanlık yeteneği ile kendisinin ve Türk'ün adını tüm dünyaya aşağıdakilerden hangisinde duyurmuştur?
a- ) Trablusgarp Savaşı       b- ) Çanakkale Savaşları
c- ) Kafkas Cephesi               d- ) Balkan Savaşları

21. Mustafa Kemal'in bütün liderlik Özelliklerini kullanarak başlattığı Millî Mücadelenin adı nedir?
a- ) II. Dünya Savaşı             b- ) I. Dünya Savaşı
c- ) Kurtuluş Savaşı              d- ) Trablusgarp Savaşı

22. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının şartlarından biri değildir?
a- ) Boğazların itilaf devletlerine açılması
b- ) İstanbul'un işgal edilmesi
c- ) Limanlar ve demir yollarının itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılması
d- ) Osmanlı ordusunun dağıtılması

23. İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki asıl amaçları nedir?
a- ) Osmanlı Devleti'ni işgal etmek
b- ) Barışı sağlamak
c- ) Savaştan kurtulmak         d- ) Padişahı devirmek

24. Toplumların kültürel mirasını en çok aşağıdakilerden hangisi yok eder?
a- ) Hırsızlar                      b- ) antikacılar
c- ) Depremler                   d- ) savaşlar

25. I. Dünya Savaşı sonunda topraklarımızı işgal eden devletler ile işgal ettikleri yerler eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
a- ) Fransa - Urfa, Antep ve Maraş
b- ) İtalya- Antalya ve Konya yöresi
c- ) İngiltere - Erzurum, Van, Bitlis
d- ) Yunanistan – İzmir

26. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramımız değildir?
a- ) Cumhuriyet Bayramı
b- ) Ramazan Bayramı
c- ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
d- ) 30 Ağustos Zafer Bayramı

       I. beğenilmemesi
      II. önemsenmemesi
      III. teknolojinin gelişmesi
       IV. unutulması
27. Yukarıdakilerden hangileri kültürel öğelerin zamanla değişmesine neden olur?
a- ) I – II – III – IV              b- ) II – III 
c- ) I – II                               d- ) II – III – IV

28. "Kültürel öğelerin zaman içinde değişerek de olsa günümüze kadar ulaşmasına
..................... ..................... ........denir."
ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) kültürel değişim               b- ) millî kültür
c- ) gelenek – görenek          d- ) kültürün sürekliliği

29. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden birisi değildir?
a- ) sirk gösterileri              b- ) sünnet törenleri 
c- ) halk oyunları                  d- ) Nevruz Bayramı

30. "Bir topluma ait kültürel öğelerin tamamı,
o toplumun ..................... ...........oluşturur. "
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a- ) millî kimliğini              b- ) geleneklerini
c- ) Göreneklerini            d- ) eğitimini

31. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ata sporlarımız verilmiştir?
a- ) futbol – basketbol           b- ) güreş - cirit
c- ) yüzme - sumo güreşi       d- ) voleybol - cirit

32. Tarihî Kırkpınar Güreşleri hangi ilimizde düzenlenmektedir?
a- ) Edirne                            b- ) İstanbul
c- ) Erzurum                         d- ) Ankara

indir
33. Geçmişe ait kültür eserleri nerelerde sergilenir?
a- ) Okullarda                        b- ) parklarda
c- ) Müzelerde                       d- ) pazarlarda
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder