30 Aralık 2011 Cuma

4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele - Kurtuluş Savaşı

 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele - Kurtuluş Savaşı, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Ders, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Ünite Kendimi Tanıyorum, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele,

1. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına Y yazınız.
 (  ) Tarih, insanların geçmişteki yaşantılarını yer ve zaman bildirerek anlatan bir bilim dalıdır.
(  ) Milli mücadele Mustafa Kemal’in Çanakkale’ye gelmesi ile başlamıştır.  
(  ) Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde Fransızlarla mücadele edildi.
(  ) Lozan Barış Antlaşması ile bütün Dünya ülkeleri, Yeni Türk Devleti’ni ve bağımsızlığını resmen tanıdılar.
(  ) 23 Nisan 1920 de Cumhuriyet ilan edildi.
(  ) Kurtuluş Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
(  ) Herkes mutlaka aynı duygu ve düşüncelere sahiptir.
(  ) Lozan Barış Antlaşması ile bütün Dünya ülkeleri, Yeni Türk Devleti’ni ve bağımsızlığını resmen tanıdılar.
(  ) Gelenekler, bayramlar, oyunlar, türküler, giyecekler, el sanatları kültürel öğelerden bazılarıdır.
(  ) Mondros Ateşkes Anlaşması gereğince Osmanlı ordusu dağıtıldı, toprakları işgal edilmeye başlandı

2. Aşağıdaki boşluklara aşağıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
“Sözlü tarih - Trablusgarp - İstiklal Madalyası - milli kültür – mareşal - Kronoloji - gazi – cirit – hoşgörü”

P Bir milletin kendine özgü kültürüne …………   ……………… denir.

P Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM, Mustafa Kemal’e  …………………… ünvanı ve …………….rütbesi verilmiştir.

P Belli bir konuda, o konuyla ilgili kişilerle yapılan söyleşiler sonucu ortaya çıkan tarihe………………….. ..denir.

P Önemli olayları zaman sırasına koyarak        …………………………….   oluşturabiliriz.

P Güreş ve ……………………………… bizim ata sporlarımızdır.

P Farklılıklara saygı göstermek ………………………………………………..dür.

P Kurtuluş Savaşı sırasında işgal altındaki birçok şehrimizde insanlar büyük kahramanlıklar sergilenmiştir. TBMM’nin açılmasından sonra bu şehirlerimize ………………………………..verilmiştir.

P Mustafa  Kemal’in  katıldığı ilk savaş  …………………………………  savaşıdır.

3. Aşağıdaki olayları tarih sırasına göre sıralayınız.
P Erzurum Kongresi P TBMM‘nin açılışı
P Atatürk’ün Samsun’a çıkışı P Cumhuriyetin İlanı P Sivas Kongresi
I……………………………………………………
II……………………………………………………
III……………………………………………………
IV……………………………………………………
V……………………………………………………

4. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele cephelerimizden değildir?
a- ) Kuzey Cephesi           b- ) Batı Cephesi          
c- ) Doğu  Cephesi           d- ) Güney Cephesi

5. 1. dil           2. savaş            3. giysiler  
4. gelenekler             5. zevkler
Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında yukarıda verilenlerden hangilerinin önemi yoktur?
a- ) 1 ve3      b- ) 2 ve3       c- ) 2 ve 4         d- ) 2ve 5

6. Aile tarihimizi öğrenmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmayız?
a- ) Aile albümündeki fotoğraflar
b- ) Tarih kitapları
c- ) Aile büyüklerimizden kalan eşyalar
d- ) Aile büyüklerinin anıları

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur.
a- ) Denizaltılarının gelişmiş olması
b- ) Düşman kuvvetlerinin sayıca az olması
c- ) Türk milletinin birlik ve beraberliği
d- ) Daha güçlü topraklara sahip olmak

8. “Kurtuluş Savaşı’na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa Türk milletini ortak ama etrafında birleştirmeden savaşa başlamamıştır.”
   Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu doğrultuda attığı adımlardan biri olamaz?
a- ) Genelgeler ve kongreler yoluyla milli birlik ve beraberliği sağlamaya çalışması
b- ) Yurt genelinde mitingler düzenlemesi
c- ) Temsil heyetleri oluşturması
indir
d- ) İstanbul Hükümeti’nin emirleri doğrultusunda hareket etmesiHiç yorum yok :

Yorum Gönder