28 Aralık 2011 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sözlü Tarih

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sözlü Tarih, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Aile Tarihi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Kültür, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Türklerin Oynadığı Oyunlar, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 19 Mayıs 1919, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Çocukluk Dönemi eğlencesi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültür Halk Oyunları Yemeklerimiz Soruları Test,1. Sözlü tarih yöntemiyle, aile tarihi hakkında bilgi edinmek isteyen Murat'ın aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi doğru olmaz?
a- ) Konuyla ilgili görüşülecek kişiden önceden randevu alması
b- ) Görüşme esnasında, önemli kısımları not alması
c- ) Görüşülen kişi konuşurken, başka şeylerle meşgul olması
d- ) Görüşülecek kişinin, ailenin tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmasına dikkat etmesi

I. Konunun tespiti ve ön bilgilerin toplanması
II. Görüşülen kişinin anlayabileceği şekilde basit ve sade şekilde sorular hazırlama
III. Görüşme yer ve zamanının tespiti
IV. Görüşme sonrası yapılan kaydı dinleme ve bilgileri düzenleme
2.  Sözlü tarih çalışması yapan Ece, sırasıyla hangi basamakları izlemelidir?
a- ) I-III-IV-II                            b- ) I-III-II-IV
c- ) II-I-III-IV                             d- ) III-I-II-IV
  
3. Aşağıdakilerden hangisi, aile tarihini araştırırken bizlere kaynaklık edemez?
a- ) Ders kitapları                              b- ) Eski eşyalar
c- ) Aile fotoğrafları                          d- ) Eski mektuplar

I.  Yaşlı insanları dinleyerek
II.  Belgeleri ve eski eşyaları inceleyerek
III. Fotoğraflardan ve albümlerden yararlanarak
4. Yukarıda verilenlerden hangileri ile aile tarihimizi öğrenebiliriz?
a- ) Yalnız I                                     b- ) Yalnız II
c- ) Yalnız II                                   d- ) I-II-III

5. “Milli kültürümüz hakkında bilgi edinmek isteyen bir araştırmacı ülkemizin farklı bölgelerinde, düğün ve bayram törenlerine katılmıştır.
Bu törenlerde her bölgenin yemeklerinin, giysilerinin veya tören yapma şekilleri gibi daha pek çok kültürel öğesinin farklı olduğunu görmüştür.”
   Bu araştırmacının milli kültürümüz hakkında hangi bilgiye ulaşması beklenir?
a- ) Türkiye kültürü çok çeşitli ve zengindir.
b- ) Türkiye kültürü birbirinden kopuk ve fakirdir.
c- ) Türkiye'de düğün törenleri ve bayramlar sıkıcı geçmektedir.
d- ) Türkiye halkı milli kültürünü korumamaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisinin, milli kültürümüzün zengin olmasında rolü yoktur?
a- ) Osmanlı Devleti döneminde farklı milletlerin aynı çatı altında bir arada yaşıyor olması
b- ) Büyük bir geçmişi olan köklü bir medeniyet olmamız
c- ) Ülkemizin üç kıtanın buluştuğu bir noktada olması
d- ) Toplumumuzun değişme ve gelişmelere kapalı olması

7. Hangisi, anneannemizin çocukluk dönemi eğlencelerinden birisi olamaz?
a- ) Masal dinlemek                     b- ) Televizyon izlemek
c- ) Destan dinlemek                   d- ) Bilmece çözmek

8. Hangisi, Türklerin oynadığı oyunlardan biri değildir?
a- ) yağlı güreş                                      b- ) sumo güreşi
c- ) okçuluk                                           d- ) cirit

9. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitmesinin temel amacı hangisidir?
a- ) Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için Millî Mücadele’yi başlatmak
b- ) Samsun'un doğal güzelliklerini görmek
c- ) 1. Dünya Savaşı’nı kazanmak
d- ) Yeni bir devlet kurmak

10. Aşağıda, resimleri verilen yiyecekler numaralarla gösterilmiştir.
     I. çiğköfte      II. baklava          III. dondurma
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu yiyecekler, özdeşleştikleri illerle doğru eşleştirilmiştir?
        1                     2                3
a- ) Urfa              Antep        Maraş
b- ) Antep            Urfa          Maraş
c- ) Maraş           Antep         Urfa
d- ) Antep            Maraş        Urfa

14. Halk oyunları, milli kültürü yansıtır. Yörelere göre çeşitlilik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çeşitliliğin nedenlerinden biri değildir?
a- ) İklim farklılıkları                           b- ) Örf ve adetler
c- ) Ekonomik durum                             d- ) Kişisel zevkler

15.  I. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
II.   Cirit          III.  Cadılar Bayramı   IV.  Türküler
Yukarıdakilerden hangileri kültürümüzün öğelerindendir?
indir
a- ) I -II - IV                                   b- ) II - III - IV
c- ) I-III-IV                                    d- ) III-IV


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder