26 Aralık 2011 Pazartesi

4. Sınıf Türkçe Dersi Adile Çavuş


4. Sınıf Türkçe Dersi Adile Çavuş çalışma sayfası günlük ödevi

Adile Çavuş
   Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk, Tarsus’a geldi. Onu karşılayanlar arasında, Kurtuluş Savaşı kahramanı Adile Çavuş da vardı. Bu iri yapılı, esmer kadın, koşarak Atatürk’ün önünde yere kapandı. Ağlayarak toprağı öpüyordu:
-Bastığın yere kurban olayım, diyordu.
Atatürk, Adile Çavuş’u yerden kaldırdı. Orada bulunanlar, kadını omuzlarına aldılar.  Atatürk, Adile Çavuş’a şöyle seslendi:
-    Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın!

* İlk dört soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

1. Atatürk Tarsus’a ne zaman gitmiş?
a- ) Akşam üzeri
b- ) Cumhuriyet’in ilanından sonra    
c- ) Hafta sonu
d- ) Soğuk bir kış günü

2. Adile Çavuş nasıl birisiymiş?
a- ) İri yapılı             b- ) Uzun boylu
c- ) Kısa boylu         d- ) Beyaz tenli

3. Adile Çavuş Atatürk’ü görünce ne yapmış?
a- ) Boynuna sarılmış
b- ) Elini öpmüş   
c- ) Önünde yere kapanmış
d- ) Gülmeye başlamış.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ şaşırma “ anlamı vardır?
a- ) Ben seni uyarmıştım hatırlarsan.                    
b- ) Birden babam karşıma çıkmasın mı!
c- ) Bu kitabı okumanı söylemiştim.                      
d- ) Bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum

5. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

P Ülkemizde çok güzel yerler var, ne yazık ki  yaşamak için çok az yer kaldı dünyamızda.

P Televizyon seyretmeyi …………………. ders çalışmayı seçeceksin.

P Ayhan çok hızlı çalışıyor, …………………….çok yanlış yapıyor.

P Dayım evlenecek, ……………… parası yok.

P Küre Dağları koruma altına alınmasına ………………. avcılar hayvanları yok ediyor.

P Mis gibi temiz havası vardı, ……………….. suları kirlenmişti.

6. Aşağıdaki kelimelerden uygun olanları seçerek cümlelerdeki boşlukları doldurunuz

P Babaannemin çiftliğinde on tane ………… var.

P Babam beni “derinlere ……..ma” diye uyardı.

P Yabancı kelimesinin eş anlamlısının ……... olduğunu öğrendim.

P Onun ……………. .……bakamam artık.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bu ince davranışın için sana teşekkür ederim.
b- ) Kırıcı sözler söylemekten kaçın.
c- ) Hava çok soğukmuş, iliklerime kadar üşüdüm.
d- ) Kadir bize çok sıcak davranıyor.

8. Altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır?
a- ) Altın künyemi kaybettim.
b- ) Çocuğun durumu yüreğimi yaktı.
c- ) Sokak lambalarını tamir ettiler.
d- ) Her zaman mutlu ve iyimserdi.

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi acıkmak anlamındadır?
a- ) karnı zil çalmak                      b- ) karnı geniş
c- ) karnından konuşmak              d- ) ağzı yanmak

10. “Kapıcı” kelimesi, adın hangi durumundadır?
a- ) –i durumu                                     b- ) –e durumu
c- ) –den durumu                    d- ) yalın durumu

11. “Mehmet Bey yavaş yavaş kötü alışkanlıklarını değiştirmeli.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a- ) Kim                                 b- ) Ne zaman                 
c- ) Nasıl                               d- ) Neyi

12. Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) ağır-hafif                       b- ) bütün-tam          
c- ) çabuk-tez                      d- ) çağrı-davet

13. “İnek” ile “süt” arasındaki ilişki “tavuk” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
a- ) bal          b- ) pancar     c- ) yumurta   d- ) şeker

14. “Yemyeşil çimenlere uzanmıştım.  Bağırarak şarkılar söylerken,  bir taraftan da mis gibi kokan renk renk çiçekleri seyrediyordum.”
     Yukarıdaki paragraftaki anlatımda hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?
a- ) görme                     b- ) koku alma                   
c- ) işitme                     d- ) dokunma

15. Aşağıda oluş sıraları karışık olarak verilmiş metni oluş sırasına göre düzenleyelim.
(  ) Onu mahallemizde aramaya başladım.
(  ) Okuldan eve geldiğimde kedim Mırnav ortalıkta yoktu.
(  ) Evin her yerine baktım ama onu bulamadım.
(  ) Önce bana oyun yaptığını ve bir yere saklandığını düşündüm.
(  ) Nihayet onu bir arabanın altında miskin miskin yatarken buldum.
(  ) İki saat boyunca aramadığım yer,sormadığım insan kalmadı.

16. “İyiliksever ve güler yüzlü………………………………., sizi…………………..sever;……………..sizin…………….istemez.”
Cümlesinde boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun kelimeler sırasıyla hangi seçenektedir?
a- ) iseniz - çok - herkes - kötülüğünü                    
b- ) olursanız - herkes - kimse - kötülüğünüzü
c- ) olmalısınız - arkadaşlarınız - onlar – zararını    
d- ) olunuz - insanlar - hep – huzursuzluğunu

17. ”Araç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “taşıt” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Dil, anlaşmaya yarayan bir araçtır.
b- ) Ders için gerekli araçları çantama koydum.
c- ) Çiftçilere yeni tarım araçları tanıtıldı.
d- ) Araçların camlarından sarkmayınız.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem nesnel hem de öznel ifadeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Dedem 50 yaşında ama oldukça genç görünen biridir.
b- ) Kerem’e karşı hiç de güzel davranmadın.
c- ) Sınavda üçüncü oldum.
d- ) Odadaki eşyalar buraya hiç yakışmamışlar.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır?
a- ) Yüz derece suda bile yüzüyordu.
b- ) Biber o kadar acıydı ki yüzü kıpkırmızı oldu.
c- ) Soruların bir tanesini bile yapamadım.
d- ) Burcu’nun dedesi tam 102 yaşına kadar yaşamış. 

20. Aşağıda verilen cümlelerde anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Bu anlatım bozukluklarını bularak düzeltilmiş şekliyle yeniden yazınız.
* Geldiğine öyle sevindim ki eteklerim tutuştu.
……………………………………………………………………………………………

* Abiye Kuzu her zaman ‘’ Damlaya damlaya deniz olur.’’ der.
……………………………………………………………………………………………

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca karşıt olan sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Ülkemize, ilkbahar ve kış mevsimlerinde turistler gelir.         
b- ) Selcan'dan uzun zamandır haber alamadık.
c- ) Bizim oralarda yaz mevsimi sıcak, sonbahar mevsimi ılık geçer.
d- ) Ayla, gelip gidip seni soruyor.

22.Kulağını aç da beni dinle.”
Yukarıdaki cümledeki altı çizili deyimin anlamı hangisidir?
a- ) İlgisizce dinlemek                
b- ) Söylenenlere dikkat ederek dinlemek
c- ) Önem vermemek, dinlememek
d- ) Belli etmemeye çalışarak dinlemek

23. Doç( )  Dr( )  Altan Çam( )  TRT( ) de sağlık üzerine bir program hazırlayacakmış.
 Yukarıdaki cümlede yay ayraçların bulunduğu yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
a- ) (.) (.) (,) (‘)          b- ) (.) (.) (:) (‘)    
c- ) (.) (,) (,) (‘)          d- ) (.) (.) (,) (,)                     

24. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır?
a- ) sovan      b- ) yanlız
c- ) kirbit   d- ) herkes

25. ‘’Yüz’’ sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi eklenirse ‘’utanmaz’’ anlamı veren bir sözcük elde edilir?
a- ) -süz     b- ) -cü
c- ) -lü                 d- ) -lük

26. “Her işi tek başımıza, kendi olanaklarımızla yapamayız. Bir başkasının yardımına gereksinim duyarız. Yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.’’ Şeklinde açıklanan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.      
b- ) Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır         
c- ) Bir çöplükte iki horoz ötmez.          
d- ) Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.

27. “Yaramaz çocuk, kırık vazoyu sallayarak odasına gitti ve minik kedisiyle oynamaya başladı.’’ Cümlesinde hangi varlığın özelliği belirtilmemiştir?
indir
a- ) çocuğun   b- ) vazonun
c- ) odanın   d- ) kedinin 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder