27 Aralık 2011 Salı

4. sınıf Türkçe Dersi Nihir Çalışma Sayfası

4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Eş Anlam, 4. Sınıf  Türkçe Dersi Zıt Anlam, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları, 4. Sınıf Türkçe Dersi Zamir, 4. Sınıf  Türkçe Dersi Sıfat, 4. Sınıf Türkçe Dersi Öznel Nesnel Yargı, 4. Sınıf  Türkçe Dersi Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, 4. Sınıf Türkçe Dersi Eş Sesli Kelimeler, 4. Sınıf Türkçe Dersi Sıfat, 4. Sınıf Türkçe Dersi Cümle  Kurma, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ana Duygu, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ana Fikir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Konu, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama, 4. Sınıf Türkçe Dersi İmla, 4. Sınıf  Türkçe Dersi 5N1K, 4. Sınıf Türkçe Dersi Atasözü, 4. Sınıf Türkçe Dersi Deyim, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özdeyiş, 4. Sınıf Türkçe Dersi Anlam Bozukluğu, 4. Sınıf Türkçe Dersi Devrik Cümle,    Nehir gerçekten buz tutmuştu. Camdan yapılmış bir yol gibi uzayıp gidiyordu. Çocuklar kıyıda kaymaya başladılar. Engelsiz bir yerde buz üstünde kayarken insan uçar gibi oluyordu. Çocuklar kendilerini kanatlanmış sanıyorlardı. Neşe içinde söylenen kış şarkılarıyla sevinç çığlıkları birbirine karışıyordu. Çocuklar başka bir dünyada gibiydiler. Bir ara büyük çocuklardan biri:
         —Ben karşıya geçeceğim. Gelen var mı, dedi. Cevap veren olmadı.

* İlk 4 soruyu metne göre cevaplandırınız.

1. Metinde nehir neye benzetiliyor?
______________________________________

2. Çocuklar neden neşeliydiler?
______________________________________

3. Metindeki büyük çocuk ne istiyor?
______________________________________

4. Metne uygun bir başlık yazınız.
______________________________________

5. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Hanımı ( ) Halil Bey ( ) e biraz rahatlık vermiş gibiydi ( )
 ( ) Yatsam ( ) acaba uyuyabilir miyim ( )  diye düşündü (  )
Yattı ( ) sabaha kadar uyudu ( )
Hanımı ()
( ) Kalk bey ( ) Çoktan sabah oldu ( ) dedi( )

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
a- ) Nevşehir İç Anadolu Bölgesinde yer alır.
b- ) Ağabeyimin düğünü çok güzel oldu.
c- ) Bu film çok sıkıcı.
d- ) Kardeşim hiç yerinde duramaz.

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisi “öznel” bir yargı içermektedir?
a- ) Oturduğumuz apartman dört katlıdır.
b- ) Liseyi Kilis’te okudum.
c- ) Ayda bir doktor kontrolüne gidiyorum.
d- ) Bilgisayar oyunları çok eğlencelidir.

8. Aşağıdaki sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamlarıyla birer tümcede kullanınız.

             ………………………………………………………………………………
kara
              …………………………………………………………………………….

9. Aşağıda verilen eş sesli sözcüklerin farklı anlamlarını kullanarak cümle kurunuz.
             ………………………………………………………………………………
gül
              …………………………………………………………………………….

             ………………………………………………………………………………
çay
              …………………………………………………………………………….

10. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini altta verilen duygusal öğelere uygun ekler getirerek tamamlayınız.
bayram etmek
mutlu olmak
acımak
hüzünlenmek
canı sıkılmak
P Yarışmada birinci olduğunu öğrenince ……………………………………

P Sonbaharda dökülen yapraklar beni her zaman ………………………..

P Köpeğin o aç ve ıslak halini görünce çok ………………

P Projem istediğim gibi olmayınca …………………………….

P Dedelerinin onları hayvanat bahçesine götüreceğini öğrenince ……………………………..

11. Aşağıdaki cümlelerin yanına uygun olanı yazınız.
( Nesnel-Öznel )
…………………. Selim çok iyi bir çocuk.
………………… Ormanlar oksijen kaynağıdır.
………………..  En iyi topu bizim takım oynuyor.
………………..  Öğretmenimizin adı Özcan ÇİÇEK’ tir.

12. “Babam üç aydan beri iş arıyor.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) babam         b- ) üç          c- ) beri           d- ) arıyor

13. “Görünen köy kılavuz istemez.”  cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) köy        b- ) klavuz        c- ) istemez            d- ) görünen

14. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
a- ) geldim                              b- ) okuyorsun  
c- ) haftaya                        d- ) yazdın mı


indir
15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?
a- ) Biçerdöver       b- ) öğretmen      c- ) tahta       d- ) radyoHiç yorum yok :

Yorum Gönder