10 Aralık 2011 Cumartesi

5. sınıf Türkçe Ders Karışık Etkinlik


5. sınıf Türkçe Dersi Test

1. “Dost kara günde belli olur.” atasözü ile anlatılmak istenen nedir?
a- ) Arkadaşlarımızı doğru seçmeliyiz.
b- ) Kötü günlerimizde yanımızda olan dostlarımız gerçek dostlarımızdır.
c- ) Dost her zaman hatırlanır.
d- ) Gece olunca dostlarımızı aramalıyız.

2. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir şeyi beğenmemek” anlamı taşır?
a- ) Dudak bükmek               b- ) Göze gelmek
c- ) El atmak                           d- ) Burnu sürtülmek

3. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin ortak özelliği arasında yer almaz?
a- ) Akışkandır
b- ) Konulduğu kabın şeklini alır.
c- ) Belli bir şekli yoktur
d- ) Bulunduğu ortamda yayılabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değişimine örnek olarak verilemez?
a- ) Suyun buhar olması                              
b- ) Buzdolabına bırakılan meyve suyunun donması
c- ) Kazağın sökülüp çorap yapılması
d- ) Donmuş haldeki suyu dışarıya bırakarak erimesini sağlamak.

5. Aşağıdaki maddelerin hangisinin havada yayılma özelliği vardır?
a- ) Limonata    b- ) Kalem
c- ) Tüp gaz      d- ) Çanta

6. Aşağıdaki maddeleri sınıflandıracak olsak hangisi dışarıda kalır?
a- ) Pense     b- ) Tornavida
c- ) Cam       d- ) Çekiç

7. Üç kardeşin yaşları toplamı 64 olduğuna göre, beş sene önceki yaşları toplamı kaç olur?
a- ) 49                        b- ) 59
c- ) 69                        d- ) 79

8. İki basamaklı en küçük tek sayı ile üç basamaklı en küçük çift sayının çarpımı kaç eder?
a- ) 1100         b- ) 1111         c) 1200           d- ) 12222

9.  25 - 12 = ∆  ve 40 - 25 = o  ise            ∆ x o = ?
a- ) 185          b) 195
c- ) 205            d- ) 215

10. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeler arasında yer almaz?
a- ) Diziler                            b- ) Dokumacılık
c- ) Mimari yapılar                 d- ) El işleri
11. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi “çinicilik” merkezi olarak kabul edilebilir?
a- ) Ürgüp                                         b- ) Bünyan
c- ) Safranbolu                                d- ) İznik

12. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde “el dokuması halıcılık” yapılmamaktadır?
a- ) Milas                                           b- ) Hereke
c- ) Mardin                                        d- ) Isparta

13. Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir?
a- ) Yaya geçidini kullanmak
b- ) Trafik ışıklarının bulunduğu yollar
c- ) Alt geçidi kullanmak
d- ) Trafik polisinin bulunduğu yollar

14.Yaşanan olayların insanın iç dünyasında uyandırdığı etkiye……… denir.”
Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) düşünce   b- ) hoşgörü
c- ) duygu      d- ) davranış

15. Yaşananlar karşısında duygu ve düşüncelerin hareketlerle ortaya konmasına ne denir
a- ) davranış           b- ) kişilik
c- ) kimlik              d- ) hoşgörü

16. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmaya ………….. denir.”
a- ) empati         b- ) hoş görü
c- ) kişilik         d- ) saygınlık

17. “İnsanların duygusal ve fiziksel özellikleri bulunur. Bu özellikler diğer insanlardan farklı ve benzer yönlerini ortaya koyar."
   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özellik değildir?
a- ) şişman olmak               b- ) sinirli olmak
c- ) uzun boylu olmak       d- ) gözlüklü olmak

18. "Gel, ne olursan ol yine gel. Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel."
   Hazreti Mevlana, bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmek istemiştir?
a- ) duyguların                 b- ) düşüncelerin               
c- ) hoş görünün              d- ) davranışların

19. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılmaz?
indir
a- ) pasaport
b- ) ehliyet
c- ) öğrenci kimlik kartı
d- ) reçete


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder