17 Aralık 2011 Cumartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 6


Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı
1.  I. Vitaminler        II.    Karbonhidratlar
    III. Yağlar              IV. Proteinler
    V. Su ve mineraller
Yukarıdaki besin çeşitlerinden hangileri enerji vericidir?
a- ) I- V                                    b- ) II-III
c- ) II-III-V                            d- ) I-IV-V

2. Aşağıda verilen besin çeşitlerinden hangisi karbonhidrat yönünden zengindir?
a- ) balık                                   b- ) baklava
c- ) peynir                                 d- ) pırasa
3. Yukarıdaki şekilde doğada meydana gelen su döngüsü verilmiştir.
   Buna göre yağmur oluşurken hangi hal değişimi olur?
a- ) yoğunlaşma                     b- ) buharlaşma
c- ) Erime                               d- ) donma

4. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken dışarıdan ısı alır?

a- ) Buharlaşma                  b- ) Donma       
c- ) Büzülme                      d- ) Yoğuşma

5. Yandaki şekilde suya atılmış X ,Y ,Z  cisimleri  şekilde görüldüğü gibi durmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) X cismi suda yüzer
b- ) Y cismi askıda kalır.
c- ) Z cisminin yoğunluğu sudan fazladır.
d- ) Yoğunluğu en fazla olan X cismidir.


6. Yukarıdaki grafiğe göre sıvının kaynama sıcaklığı kaç derecedir?
a- ) 50                             b- ) 60
c- ) 80                              d- ) 100

7. Isının etkisiyle maddenin hacminde artma olur. Bu olaya “genleşme”  denir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi genleşmeye örnektir?8. I ve sıcaklık için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cisimlerin sıcaklıkları çevrelerinden ısı aldıklarında ya da çevrelerine ısı verdiklerinde değişir.
b- ) Isı birimi termometredir.
c- ) Isı bir enerji çeşididir.
d- ) Sıcak ya da soğuk olarak nitelendirdiğimiz
bütün maddelerin bir ısı enerjisi vardır.
9. Yukarıdaki düzeneklerde özdeş kaplarda eşit sıcaklıklarda eşit miktarlarda su bulunmaktadır. Özdeş ısıtıcılarla A kabındaki su 10 dakika, B kabındaki suda 20 dakika ısıtılmaktadır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) B kabındaki suyun sıcaklığı daha azdır.
b- ) B kabındaki su daha çok ısınır.
c- ) A kabındaki su daha az ısınır
d- ) A kabındaki suyun sıcaklığı daha azdır.

10. Aşağıdaki ifadelerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Su her sıcaklıkta buharlaşır.
b- ) Madde ısıtıldığında büzüşür.
c- ) Yoğunluk maddeleri birbirinden ayırt edici özelliktir.
d- ) Genleşme madde hacminin büyümesidir.

11. Kanımızı süzgeç gibi süzerek atık maddelerden temizleyen organımız hangisidir?
a- ) İdrar kesesi                      b- ) üretra
c- ) böbrekler                          d- )  üreter

12. Aşağıda besin çeşitlerimiz ve öncelikli görevleri verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır?
Besin Çeşidi
          Öncelikli Görevleri
a- ) Vitaminler--------------Yapıcı ve onarıcıdır.
b- ) Proteinler-------- ------Yapıcı ve onarıcıdır.
c- ) Yağlar-------------------Enerji verir.
d- ) Karbonhidratlar -------Enerji verir.
  
13. Aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisi vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar?
a- ) karbonhidratlar               b- ) proteinler       
c- ) su ve mineraller                 d- ) yağlar

Yukarıdaki bir bardak su ile bir sürahi su  için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
.   Yoğunluğu
.    Kaynama noktası
.    Kaynama süresi
a- )                    b- )     
c- )                            d- )   


Yukarıdaki hangi işlem ya da işlemler yapılırsa, küre halkadan rahatlıkla geçebilir?
a- ) I ve II                 b- ) Yalnız II
c- ) Yalnız I                 d- ) II ve III

17. . Yazın elektrik tellerinin sarkması
     ♣. Yazın gözlük camlarının düşmesi
   ♫. Esen rüzgarın ıslak çamaşırları çabuk kurutması
Yukarıdakilerden hangisinde veya hangilerinde genleşme olayı söz konusudur?
a- ) ☼                        b- ) ♣ ♫
c- ) ☼ ♣                       d- ) ☼ ♫ ♣
19. I. Zararlı maddelerden karbondioksit, karaciğer tarafından dışarı atılır.
II. Boşaltım sistemi böbrek, idrar kesesi, idrar kanalı ve idrar borusundan oluşur.
III. Deri terlemeyi sağlayarak boşaltım sis-temine yardımcı olur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru belirtilmiştir?
a- ) I, II      b- ) II, III      c- ) I, III       d- ) hepsi

20. 18 kalori kaç joule’dir?
a- ) 36      b- ) 48        c- ) 72          d- ) 720

21. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olana”D” Yanlış olana “Y” koyunuz (2’şer puan)
(…..) Böbrek, sindirim organıdır.

(…..) Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasına boşaltım denir.

(…..) Su, buza dönüşürken hacmi artar.

(…..)  Yeryüzündeki sular Güneş’in ısı enerjisi etkisiyle buharlaşır.

(…..) Petrol ve doğal gaz, fosil yakıtlardır.

(…..)  Güneş panelleri, rüzgarı önlemek için kullanılır.

(…..) Güneş hem ısı hem de ışık kaynağıdır.

(…..)  Sis aslında buluttur.

(…..) Suyun kaynama sıcaklığı 100 C tır.

(…..) Rüzgar yenilenebilir enerjidir.
Not:1-20 sorular 4’er puan, 21.soru 2’şer puandır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder