18 Aralık 2011 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 9


Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı
1. Aşağıdaki tümcelerdeki boşluklara verilen sözcüklerden en uygun olanı yerleştiriniz.10p 
“su döngüsü  - yağış -   pasif içici  --     enerjiye  -   nikotin”
P Sigaradaki ……………….………………….beynin sağlıklı çalışmasını engeller.
P Sigara içmediği halde sigara içilen ortamda bulunan ve bu durumdan dolaylı olarak etkilenen kişilere …………………………..   deriz.
P Canlıların  yaşamlarını  sürdürebilmeleri  için  .…………....……… ihtiyaçları vardır?      
P Bulutlarda oluşan su damlacıklarının yeryüzüne düşmesine  ………..…….denir.
P Güneş olmazsa ………..………………....gerçekleşmezdi.

2. Aşağıdaki olay çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 5p
a- ) Kaynama-Yoğuşma
b- ) Erime-Donma
c- ) Buharlaşma-Yoğuşma
d- ) Donma- Buharlaşma

3. “Maddeler dışarıdan ısı alırken bulunduğu ortamın sıcaklığını düşürürler.’’
       Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek değildir? 5p
a- ) Ele kolonya dökülünce elin serinlik hissi duyması. 
b- ) Suyun içine atılan buz kalıbı nedeniyle bardağın soğuması
c- ) Suyun katı hale geçerken donması.
d- ) Odaya asılan çamaşırlar kururken odanın sıcaklığının düşmesi

4. Günlük hayatta ısınma ihtiyacımızın bir kısmını yakıtlardan karşılarız.” 5p
    Aşağıda verilen yakıt çeşitlerinden hangisini daha çok otomobillerde kullanırız?
a- ) doğal gaz                        b- ) benzin
c- ) kömür                            d- ) odun 

5. Yeryüzü sularının buharlaştıktan sonra değişik şekillerde yeryüzüne dönmesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 5p
a- ) su döngüsü                     b- )  dolu
c- ) kar                                  d- ) kırağı 

6. Aşağıdaki resimde harflerle numaralanmış bölgelerden hangisinde yoğuşma vardır? 5p
CEVAP:7. Aşağıdakilerden doğru olanların başına “D”, Yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz. 10p
(…...) Doğadaki tüm enerji kaynaklarının kökeni güneştir.
(…....) Su döngüsünde buharlaşma, yağış olayından daha fazladır.                
(……) Güneş toplayıcıları güneşin ışık enerjisinden yararlanmamızı sağlar.
(……) Sıvıdan gaz hale geçmeye buharlaşma denir.
(……) Bol su buharı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla meydana gelen bulutlara sis denir.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 10p
a- ) Su donarken etrafa ısı verir
b- ) Su sadece 100°C de buharlaşır
c- ) Katı ve sıvı maddeler ısındıkça genleşir
d- ) Buz suyun katı halidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi sıvı bir maddenin katı hale geçmesine verilen addır? 10p
a- ) donma        b- ) kaynama
c- ) erime      d- ) buharlaşma

A ve B modelleri sıcaklıkları 40 °C ve 20 °C olan cisimlerdir. Bir süre birbirlerine temas ettirildiklerinde aralarında ısı alış verişi oluyor. 10p 
Bu ısı alış verişinden sonra cisimlerin sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a- ) 0°C         b- ) 20°C
c- ) 30°C    d- ) 40°C

Yukarıdaki özdeş kaplar içerisine şekildeki miktarlarda aynı sıcaklıkta su dolduruluyor. Kaplar 3 dk. Özdeş ısıtıcı ile ısıtılıyor. 10p
Süre sonunda kaç numaralı beherin içindeki suyun sıcaklığı en fazladır?
a- ) I        b- ) II
c- ) III     d- ) IV

12. Aşağıdaki verilerden hangisi maddenin ısı vermesiyle gerçekleşen bir olaydır? 5p
a- ) Genleşme      b- ) Erime
c- ) Buharlaşma        d- ) Yoğuşma

13. Aşağıdaki maddeleri suda yüzme ve batma durumlarına göre işaretleyiniz.(x) 5p

 Buz
Demir
Cam
Tahta
Suda yüzer
Suda batar

14. Aşağıdakilerden hangisi sıvılı termometrelerin çalışma prensibini açıklar? 5p
a- ) Isınan sıvılar genleşir
indir
b- ) Isınan sıvılar büzülür
c- ) Isınan katılar genleşir
d- ) Isınan katılar büzülür

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder