4 Aralık 2011 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Isı ve Sıcaklık


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması Isı ve Sıcaklık Ödev, 

Isı ve Sıcaklık
“Üstte bir mumun yakıldıktan sonra, on birer dakika arayla gözlemlenen hali çizilmiştir.”
1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?
a- ) Katılar ısınarak genleşir.
b- ) Katılar ısı alarak erir.
c- ) Katılar ısı vererek donar.
d- ) Sıvılar ısı alarak kaynar.

“Bir sıvının gaz haline geçmeye başladığı sıcaklık derecesine……….. denir.”
2. Boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
a- ) Buharlaşma                     b- ) Kaynama
c- ) kaynama noktası           d- ) Yoğunlaşma

“Metal kaşık, plastik top, ahşap çerçeve, cam bardak gibi maddelerin her birinden 2 adet vardır. Bir tanesi büyük ve ağır diğeri küçük ve hafiftir. Bu maddeler suya atılır ve yüzme - batma özellikleri not edilir.”
3. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi olamaz?
a- ) Plastik top ve ahşap çerçeve suda yüzmüştür.
b- ) Cam bardak suda batmıştır.
c- ) Bütün maddelerin ağır ve büyük olanları suda batmıştır.
d- ) Metal kaşık suda yüzme özelliğine sahip değildir.

4.Gözlük camları çerçeve içine yerleştirilirken, ilk önce çerçevenin ısıtılmasının nedeni nedir?
a- ) Çerçevenin soğuduğunda camı daha sıkı tutması için
b- ) Çerçevenin şeklinin kişinin yüzüne uygun hale getirilmesi
c- ) Camın kırılmadan geçirilmesinin sağlanması
d- ) Camın göz hastalığına göre yerleştirilmesi

Joule - 1
Kalori - 3
Metre - 5
Dekar -7
Gram – 2
Kilogram – 4
Litre – 6
Hektar - 85. Yukarıda verilenlerden hangileri ısı birimidir?
a- ) 1-3           b- ) 2-4             c- ) 5-6        d- ) 7-8

6. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alıp genleşmesine bir örnek değildir?
a- ) Meyve suyunun buzlukta buz hale gelmesi
b- ) Yazın ısınan tellerin sarkması
c- ) Sıcak suda bekletilen kavanoz kapağının açılması
d- ) Yazın tren raylarının genleşmesi

7. Yukarıda suyun hal değişim grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) 1. zaman aralığında su katı haldedir.
b- ) 2. zaman aralığında sıcaklık sabittir.
c- ) 3. zaman aralığında su, sıvı haldedir.
d- ) 4. zaman aralığında su erimiştir.


Besinler
Sahip oldukları enerji (cal)
1 portakal
50
1 dilim ekmek
90
1 kg kömür
5
100g peynir
276
100ml meyve suyu
47
8. Kahvaltıda 2 dilim ekmek,100 g peynir ve 100 mL meyve suyu içen bir kişi kaç cal enerji alır?
a- ) 202          b- ) 380          c- ) 413          d- ) 503

I.Topun içindeki hava büzülmüştür.
II.Topun çevresi büzülmüştür.
III.Top ısı kaybetmiştir.
9. Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri topun durumu için doğrudur?
a- ) Yalnız I                  b- ) yalnız III
c- ) I,II                       d- ) I, II, III

10. Su, gaz halindeyken soğuk bir ortamla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a- ) Isı alır                b- ) Yoğunlaşarak suya dönüşür
c- ) Katı hale geçer   d- ) ısı vererek donar


“Yandaki 1. şekil iki çubuğa bağlanan telin ilk, 2. şekil
 ise son durumunu göstermektedir.”
 11. Telin son durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Sıcaklığı yükselmiştir
b- ) Boyu uzamıştır
c- ) Genleşmiştir
d- ) Çevresine ısı vermiştir

12. Isı sağlamak için kullandığımız kaynaklardan hangileri çevre kirliliğine yol açmaz?
I. Fosil yakıtlar(kömür, petrol, doğal gaz)
II. Rüzgâr enerjisi
III.  Güneş kolektörleri
a- ) I ve II                  b- ) I ve III
c- ) II ve III                 d- ) I

13. Esra, şekildeki gibi bir kağıdı kalorifer radyatörünün üzerine

tuttu. Kağıdın döndüğünü gözlemleyen Esra aşağıdakilerden
hangi sonuca ulaşmıştır?
a- ) Isı etrafa yayılır          
b- ) Kalorifer ortamı ısıtır
c- ) Isı hareket enerjisine dönüşe bilir
d- ) Yanan cisimler ısı verir

“Ali sıcak olan bir karpuzu keserek güneşe bırakıyor. Bir süre sonra
karpuzun soğuyacağını belirten Ali
14. Bunu aşağıdakilerden hangisine dayanarak söylüyor?
a- ) Buharlaşan maddeler çevresinden ısı alır.
b- ) Güneş ışınları her zaman iyi ısıtmaz.
c- ) Kırmızı renk güneş ışınlarını yansıtır.
d- ) Isı alan maddeler soğur.

15. Aşağıdaki olaylardan hangisi, ısı alışverişi yönünden diğerlerinden farklıdır?
a- ) Suyun donması
b- ) Kurşunun erimesi
c- ) Suyun buharlaşması
d- ) Buzun erimesi
16. Yukarıdaki şekilde görülen Y ve Z metal çubuklarının boyları farklıdır. Çubukların boylarının eşitlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
a- ) Her ikisi de ısıtılmalıdır.
b- ) Her ikisi de soğutulmalıdır.
c- ) Y soğutulmalı, Z ısıtılmalıdır.
d- ) Y ısıtılmalı, Z soğutulmalıdır.

17. Kış ayları gelince hem yünlü hem de koyu renk kıyafetler giymemizin nedenleri nelerdir?
a- ) Sıcaktan korunması - Dikkat çekmemesi
b- ) Isı alışverişini azaltması - Işığı soğurması
c- ) Terlemeyi sağlaması - güneşin dünyaya uzak durması
d- ) Havanın rüzgarlı olması - havanın kapalı olması

18. Aşağıdaki olaylardan hangisi büzüşmeye örnek gösterilemez?
a- ) Soğuk zemine bırakılan balonun şişkinliğinin azalması 
b- ) Demir yolu raylarının uçları arasındaki boşluklar kışın artar
c- ) Enerji nakil hatlarındaki teller yazın daha gevşek durur.
d- ) Fırından yeni çıkan kekin hacmi soğudukça küçülür.

19. İki metal parçası seçilir. Biri siyah biri beyazdır. Bu metal parçaları aynı büyüklükte ve aynı sıcaklıkta, aynı süre içinde güneşte bekletilirse, bu metal parçaların sıcaklıkları ile ilgili olarak hangi sonuç beklenir?
a- ) Beyaz metalin sıcaklığı daha çok yükselir.    
b- ) Siyah metalin sıcaklığı daha çok yükselir.
c- ) İkisinin sıcaklığı aynı miktarda yükselir.
d- ) İkisinin sıcaklığı değişmez.


Sıcak çay içemeyen Özge, çayının içine bir miktar soğuk su koyuyor. Böylece ılık hale gelen çayını içebiliyor.”
20. Hangisi Özge’nin yaptığı işin bilimsel temelidir?
a- ) Sıvılar ısınınca genişler.
b- ) Farklı sıcaklıktaki maddeler birbirine temas ettiğinde ısı alış-verişi olur.
indir
c- ) Maddelerdeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısı miktarına bağlıdır.
d- ) Maddelerin ısınmasıyla ısı enerjisi meydana gelir.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme