10 Aralık 2011 Cumartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması - 1


5. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin değişimi ve tanınması

Maddenin Değişimi ve Tanınması -1
1. Aşağıdaki tümcelerde, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(  ) Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşan su, atmosferde su buharı olarak yer alır.

(  ) Artezyen yeryüzü su kaynaklarındandır.

(  ) Yeryüzündeki sular Güneş’in ısı enerjisi etkisiyle buharlaşır.

(  ) Atmosferdeki azot ve oksijen gazları bulutları oluşturur.

(  ) Güneş hem ısı hem de ışık kaynağıdır.

(  ) Güneş ışınları üstüne düştüğü maddeyi ısıtır.

(  ) Bitkiler Güneş enerjisini kullanarak besin yaparlar.

(  ) Güneş kolektörleri, Güneş’in ışık enerjisinden yararlanmamızı sağlar.

(  ) Atmosferdeki su buharının çok soğuk bir katmana girerek kristalleşmesiyle kar oluşur.

(  ) yağmurla karışık kara, sulu sepken denir.


* siyah    * Güneş    * su    * terleme  * güneş ışınları
* kaplıca * sis   * ısı enerjisinin * denizlere  * katı

2. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.

* Toprak, hava ve …………. cansız varlıklardır.

* Atmosferdeki su ve buharının, yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasından ………………… oluşur.

* Akarsularla yeryüzünde kullanılıp kirletilen sular ………………….. ulaşır.

* ………………… ısı ve ışık kaynağıdır.

* Güneş enerjisi, yeryüzüne …………..  ile ulaşır.

* Yakıtlardaki ………………. kaynağı güneştir.

* Doğa olaylarından kırağı da su ……… haldedir.

* Güneş ışınları ………………….. renkteki cisimler tarafından yansıtılmaz.

* Canlılarda ………………… yolu ile buharlaşan su atmosfere karışır.

* Yerin derinliklerine inerek ısınan ve yeryüzüne sıcak olarak çıkan sulara ………………. suları denir.

3. Kış mevsimi denince aklımıza ilk gelen yağış türü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yağmur                               b- ) kar
c- ) dolu                                    d- ) hiçbiri

4. Suyun katı hali hangi isimle adlandırılır
a- ) saf su                           b- ) kirli su
c- ) buz                                d- ) su buharı

5.Su hangi durumda buz haline dönüşür?
a- ) Havalar ısındığı zaman
b- ) Yağmur yağdığı zaman
c- ) Su kirlendiği zaman
d- ) Havalar soğuduğu zaman

6. Aşağıdakilerden hangisi yoğuşmadır?
a- ) Su buharının soğutulduğunda tekrar su haline geçmesi.
b- ) Suyun ısı alarak buharlaşması.
c- ) Havalar soğuduğunda suyun katı hale geçmesi.
d- ) Buzun ısı alarak sıvı hale geçmesi.

7. Küçük su damlacıklarından oluşan yere yakın bulutlara ne ad verilir?
a- ) yağmur                             b- ) dolu
c- ) sis                                     d- ) kar

8. “Yeryüzündeki su ısınıp gökyüzüne yükseldikten sonra yağmur, dolu ve kar gibi çeşitli yağışlar halinde tekrar yeryüzüne düşer.”
Suyun yeryüzü ile gökyüzü arasındaki bu gidiş gelişine ne ad verilir?
a- ) su döngüsü                        b- ) doğa döngüsü
c- ) çevre kirliliği                     d- ) erozyon

9. Gökyüzünde gördüğümüz bulutların yapısında aşağıdakilerden hangisi vardır?
a- ) su buharı                       b- ) dolu          
indir
c- ) yağmur                            d- ) karHiç yorum yok :

Yorum Gönder