18 Aralık 2011 Pazar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri ve Inkılapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk İlke ve İnkılapları, 

Atatürk İlke ve Inkılapları Etkinliği
ATATÜRK İLKELERİ


İnkılapçılık – halkçılık – devletçilik – milliyetçilik - laiklik  - cumhuriyetçilik

µ Sevgili Çocuklar; Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.

P Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır………………………….……….. ilkesi vatandaşların din
ve vicdan özgürlüğünün sağlanması için çalışır.

P Kişilerin dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olması ve halkın devlet için değil devletin halk için var olmasıdır. Bu ilke …………………………….
anlatır.

P Yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı, cumhuriyet rejimini öngörmek ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemektir. Demokrasinin ülkede egemen olması bize ……………………
 …………………………….. ilkesini anlatır.

P Kişinin içinde yaşadığı toplumu sevmesi, onunla gurur duyması, onun yükselmesi ve ilerlemesi için her türlü fedakarlıktan kaçınmaması ………………………………………….. ilkesini anlatır.

P Türk toplumunun ve devletinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek için devlet işletmeciliği ile özel sektör işletmeciliğinin birlikte ve uyum içinde çalışmasıdır. Devletin vatandaşa, vatandaşın devlete karşı olan ödev,sorumluluk ve haklarını çağdaş bir anlayışla düzenlemek…………………………………………………………… ilkesini anlatır.

P Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağın, aklın ve bilimin gerektirdiği yeniliklerin en kısa zamanda yapılmasını savunan ilke  ………………………………. …………………………………tır.

µ Sevgili Çocuklar; Aşağıda Atatürk ilkeleri ve yapılan inkılaplar verilmiştir. Yan tarafta yazılı olan inkılapları uygun olan ilkeler kutucuklarına yerleştiriniz.
P Türk Dil Kurumunun kurulması
P Saltanatın kaldırılması    
P Cumhuriyetin ilanı
P Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
P Tarımın desteklenmesi
P Aşar vergisinin kaldırılması  
P Giysilerin değişikliği
P İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
P Türk Tarih Kurumunun kurulması
P Kabotaj Kanunu
P Soyadı Kanunu
P Medeni Kanun
P Beş yıllık kalkınma planı
P Medreselerin kapatılması
P Halifeliğin kaldırılması
P Tevhid – i Tedrisat Kanunu
P Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
P Yeni Türk alfabesinin kabulü
indir
P TBMM‘nin açılması

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder