12 Aralık 2011 Pazartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi Bilim Etkinliği


………………………………..
          Günümüzde bilim hızla gelişmektedir. Bu gelişmenin hız kazanmasının nedeni şudur: İnsanlar son yüzyılda en doğrunun bilimle elde edilebileceğini anladılar. Ancak insanlık bu noktaya pek kolay ulaşamadı. Yaşadıkları çağda birçok bilim adamı buluşları nedeniyle suçlanmış, cezalandırılmışlardı. Bilim adamlarının, şeytanla iş birliği yaptığı öne sürülmüştü.

* İlk dört soruyu parçaya göre cevaplandırınız.

1. Parçaya göre “bilim” için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
a- ) Bilimin gelişmesi günümüzde önem kazanmıştır.
b- ) Günümüzde bilimin gelişmesi engellenmektedir.
c- ) Bilim zamanı çok olan kişilerin uğraşıdır.
d- ) Bilimle uğraşanlar çok zeki insanlardır.

2. Parçaya göre doğru bilgi nasıl bulunur?
a- ) Deneme yanılma yoluyla
b- ) Yanlış yapa yapa
c- ) Başkalarının doğruları taklit edilerek
d- ) Bilime önem vererek

3. Eski çağlarda yeni buluşlar nasıl karşılanıyormuş?
a- ) Bilim adamları ödüllendirilerek
b- ) Bilim adamaları suçlanıp cezalandırılarak
c- ) Yeni buluşlar İnkâr edilerek
d- ) Sevinç ve coşkuyla

4. Bilim adamları ne ile suçlanmışlar?
a- ) Hırsızlık yapmakla
b- ) Krala karşı ayaklanma çıkartmakla
c- ) Şeytan ile iş birliği yapmakla
d- ) Şeytan gibi davranmakla

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı kelimeler yoktur?
a- ) Odanın içi dışı kitap doluydu.
a- ) Evin önünde üç, yanında iki ağaç var.
c- ) Geniş araba dar bir yola girdi.
d- ) Karşıya geçerken önce sola, sonra sağa bakmalıyız.

6. Tümcelerin hangisinde “dal” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Gül dalında güzeldir.
b- ) Erik ağacının dalını koparmışlar.
c- ) Üçüncü yüzücü hatalı dalış yaptı.       
d- ) Ağacın kuru dallarını budadılar.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeleri cevap olarak almak için hangi soruları sormalıyız?
Kimden, Kim, Nerede, Niçin, Ne zaman,

Bir çizme teki bulan çocuk, Nasrettin Hoca’ya danışmış.   (…………….... )

Yolda çalışma olduğu için otobüsler gelemedi.
(……………....)

Ödev yaparken ablamdan çok yararlanıyorum.
(………………. )

Cumhuriyet 88 yıl önce kurulmuştu. (………………. )

Tatilimi köyde geçirmeyi düşünüyorum. (………………. )

8. Aşağıdaki metinde noktalama işaretleri yazılmamış ve bazı yazım hataları yapılmıştır. Hataları düzelterek noktalama işaretlerini kutuların içine yazınız.
   Seno benim kim olduğumu biliyor musuno Ben oustafa Kemal oaşayımo Dağdelenoğlu’nun yüzü birdenbire güldüo
   Seno oustafa oemal oaşa olsano savaşan askerlerin pidesini ister misin hiç…
  O vakit kalpaklı odamın gözleri dolduo
Yanındaki subaya döndüo
   Gördün müo dedio İşte biz savaşı bu milletle savaşacağızo
Kalpaklı adam gerçekten Mustafa Kemalodi.

9. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı cümleler olacak şekilde yazınız.

* Pek – kitapların –çoğunu –bitirdim – kitaplığımdaki –okuyup
………………………………………………………..

* geldi – haberler –ama – dedemin – bekliyorduk- sevinçli- hastalık –haberi –biz
…………………………………………………

* en –insanın –sağlıklı –dünyada –zenginlik –olmasıdır –büyük
……………………………………………………

* Açtığımızda –doğru –telefon –önce- yeri – kişiyi –arayıp –veya –sormalıyız- aramadığımızı
………………………………………………………………..

10. Yalnız kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Arkadaşları gidince yalnız kaldı.
b- ) Yalnız başına dolaşmaktan zevk alıyordu.
c- ) Her şeyi bildiğini sanıyordu yalnız unuttuğu bir şey vardı.
d- ) Küçük çocuk yalnız kalınca ağlamaya başladı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini göstermeye başlayacakmış.
b- ) Soğuk içecekleri sıcak içeceklere tercih ediyordu.
c- ) Ali’nin içeri girmesiyle soğuk rüzgârlar esmeye başladı.
d- ) Zavallı köpek soğuktan tir tir titriyordu.

12. “Bu işten çok zarar edeceğe benziyordu.”cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı
Hangi seçenekte kullanılmıştır?
a- ) Kadıncağızın el emeği göz nuru ziyan olmuştu.
b- ) Yeni başlayacağı iş zahmetli bir işe beziyordu.
c- ) Kitap okumanın faydasını görmeye başlamıştı.
d- ) Çocuklarını okutabilmek için çok fazla emek harcıyordu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime kullanılmıştır?
a- ) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
b- ) Eski püskü ne varsa hepsini ortaya döktü.
c- ) Beyaz elbisesi ona çok yakışıyordu.
d- ) Mobilyalarını boyatınca yeni gibi olmuştu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?
a- ) Dün saat üçte sinemanın önünde buluştular.
b- ) Herkesten farklı tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
c- ) Kalemini izinsiz alan arkadaşına çok kızdı.
d- ) Kar yolları kapayınca araçlar bir müddet beklemek zorunda kaldı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
a- ) Maçta sakatlanan futbolcu gelecek hafta oynayamayacak.
b- ) Bu konunun önemini günün birinde herkes anlayacaktı.
c- ) Bence ona en fazla kırmızı renk yakışıyor.
d- ) Pişmanlığı yüzünden okunuyordu.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Babasının Ankara’ya tayini çıktığını duyunca çok üzüldü.
b- ) Kendini geliştirmek için bilgisayar kursuna yazıldı.
c- ) Dünden beri bir türlü yüzünün güldüğünü görmedik.
d- ) Sonbahar gelince ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Son yaşanan olayda onun hiçbir suçu yoktu.
b- ) Takip edildiğini anlayınca hızla oradan uzaklaştı.
c- ) Aradan iki yıl geçmesine rağmen onu görünce tanıyamamıştı.
d- ) Bazen neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamakta güçlük çekiyordu.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eş sesli kelime kullanılmıştır?
a- ) Yolun iki yanındaki çam ağaçları görülmeye değerdi.
b- ) Gerekli önlemleri almadığı için rahatsızdı.
c- ) Küçük kız anaokuluna başlayacağı için çok heyecanlıydı
d- ) Adam bütün gün bahçeyi kazmakla uğraştı.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
a- ) Pazarda ne var ne yoksa hepsini topladı.
b- ) Artık gereksinimlerini karşılayamayacak duruma gelmişti.
c- ) İtibarını kaybedince işinden ayrılmak zorunda kaldı.
d- ) Böyle bir olay olacağına ihtimal vermiyordu.

20. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Yandaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?
a- ) Kaçan balık büyük olur.
indir
b- ) Dost başa düşman ayağa bakar.
c- ) Ak koyun kara koyun sonunda belli oldu.
d- ) Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder