21 Aralık 2011 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam ve Cümle Bilgisi Test Paragrafta Anlam


5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle Kurma, Ana Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, 5N1K, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle,  

Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam ve Cümle Bilgisi Test

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?
a- ) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum
b- ) Almanya’ ya siz mi gittiniz
c- ) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli
d- ) Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” kelimesi yerine “henüz” kelimesi getirilebilir?
a- ) Öğrenciler daha sınavdan çıkmadı.
b- ) Bu ürünü daha ucuza alamazsın.
c- ) Biraz daha indirim yapamaz mısın?
d- ) Sana daha başka kitaplarda alabilirim.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Nelerle karşılaştığını bir bir anlattı.
b- ) Büyüdüğümde üniversiteye gideceğim.
c- ) Onu son gördüğümde çok şişmanlamıştı.
d- ) Onun bağırmasıyla hepimiz dışarı çıktık.

4. “Başbakanla konuşmak için can atıyordum.” cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çok korkmak            b- ) çok düşünmek
c- ) çok istemek               d- ) çok mutlu olmak

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
a- ) Yeni kravatı da elbisesine uymuştu.
b- ) Bu kamyon yıllardır onun ekmek teknesiydi.
c- ) Kitap elimde uyuyakalmışım.
d- ) Bu yol yıllardır toz toprak ile kaplıydı.

6. “Esra ve Melike bugün okula gelmeyecekler mi?” Cümlesindeki “ve” yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümle anlamını korur?
a- ) ya da                                b- )  yahut
c- ) veya                                  d- ) ile 

7. “Güzel, yağmur yağıyor.” Cümlesinde hangi kelimenin yerine eyvah kelimesi getirilirse ünlem cümlesi olur?
a- ) güzel                                 b- ) yağmur
c- ) yağmur yağıyor                  d- ) yağıyor

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
a- ) Öğretmenimiz hastalanmış.
b- ) Bugün bomba gibiyim.
c- )  Arkadaşım çok sevimlidir.
d- ) Kardeşimin dişi çıktı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır?
a- ) Dinlenmek üzere odasına çekildi.
b- ) Şimdi biraz çay içelim.
c- ) Eskisine göre durumumuz şimdi daha iyi.
d- ) Yağmur yağdığı için içeri girdik.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Soğuktan ellerim dondu.
b- ) Koşmaktan çok yoruldum.
c- ) Uykum gelince yattım.
d- ) Bugün erken kalktım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?
a- ) Minik kuş pencerenin önünde ötüyor.
b- ) Yavrucağız, mahzun mahzun annesini arıyor.
c- ) Sana, bir daha böyle yapma, demedim mi?
d- ) Elindeki yaralar bir türlü iyileşmedi gitti.

12. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin gerçekleşme zamanı farklıdır?
a- ) Eli ayağına dolaştı.
b- ) Eski defterleri kapattı.
c- ) Eline yüzüne bulaştırdı.
d- ) Etekleri zil çalıyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” bir yargı içerir?
a- ) Televizyon haberlerini izlemek çok zevklidir.
b- ) İstanbul Marmara Bölgesi’nde bulunur.
c- ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
d- ) Hava sıcaklığı 20 °C’dir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
a- ) Rabia çok cici bir kızdı.
b- ) Tekir en sevdiğimiz kediydi.
c- ) Dilimizde cümleye iş, oluş, hareket ve durum anlamı katan sözcüklere fiil denir.
d- ) Günümüzde en ileri teknoloji bilgisayar teknolojisidir.

15. “doğru” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde terim anlamında kullanılmıştır?
a- ) Eğri oturup doğru konuşmak lazım.
b- ) O doğruluktan hiç şaşmaz biliyor musun?
c- ) Doğruyu söyleyeceğine söz verdi.
d- )  Cetvelle tahtaya doğru parçası çizdi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusudur?
a- ) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.
b- )  Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.
c- ) Sen de mi tatile çıkacaksın?
d- )  Yarın gece ay tutulacakmış.

17. “Aldım” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Yeni bir gömlek aldım.
b- ) Beş kilo portakal aldım.
c- ) Anneme pazardan çorap aldım.
d- ) Matematik yazılısından seksen aldım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki şeyin karşılaştırılması yapılmaktadır?
a- ) Yağmur çok yağdı.
b- ) Kitaplar ve ansiklopediler bilgi pınarı gibidirler.           
c- ) Babası annesine göre daha yaşlıydı.
d- ) Akıl yaşta değil baştadır.

19. Aşağıdakilerden hangisi kişisel görüş ifade eder?
a- ) Bence en lezzetli meyve çilektir.
b- ) Malatya’nın kayısısı meşhurdur.
c- ) Ağrı dağı yurdumuzun en yüksek dağıdır.
d- ) Kayseri, pastırması ile ünlü bir ilimizdir.

20. “Ağır” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıkıcı, bunaltıcı anlamında kullanılmıştır?
a- ) Isınmadan yapılan ağır hareketler insana zarar verir.  
b- ) Ağır taşıtların geçtiği yollar çok çabuk bozuldu.                      
c- ) Bugün dışarıda ağır bir hava var.
d- ) Davetliler ağır hediyelerle geldiler.

(1) Kekemeymişcesine dura dinlene konuşuyordu. (2) Uzun, soluk bir yüzü vardı. (3) Sevecen ama çabucak kırılmaya hazır, kaçamak bakışlarıyla karşısındakini sakınarak davranmaya yöneltirdi. (4) Konuşmaktan çok susmayı yeğleyen ve yaşlıların ağırbaşlılığına sahip bu gence içim kaynamıştı.
21. Parçada numaralanmış cümleden kaçıncısı tanıtılan gencin fizik özelliklerinden söz etmektedir?
a- ) 1         b- ) 2          c- ) 3         d- ) 4

   Onu dost olarak kabul etmiştim. Zamanla yanıldığımı anladım. Bana dost olarak davranmadı. Bu duruma şaşmadım desem yalan olur. Şaşkınlığım hala devam ediyor. Ben dostluktan kuşku duymak istemiyorum.
22. Yukarıdaki cümleleri söyleyen kişi, aşağıdaki duyguların hangileri içindedir?
a- ) Telaş – korku                 b- ) Korku – heyecan
c- ) Yanılgı – şaşma               d- ) Karamsarlık – öfke

“Gerçek“ bizim kendi düşüncemizle kavradığımız şeydir, başkasından öğrenilemez. Başkalarının yardımıyla öğrenilemez demiyorum; ama öğretmen çocuğun anlamasına yardım eden adamdır, ona ezberleten değil.
23. Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki görüşlerle çelişir?
a- ) Öğretmenin görevi düşünmeye yardımcı olmaktır.
b- ) Gerçeğe ancak başkalarının yardımıyla ulaşılır.
c- ) Gerçeğe kendi katkılarımızla ulaşırız.
d- ) Ezber, düşünmeyi engeller.

24. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilir?
a- ) Bu yönüyle tartışma diğer anlatım biçimlerinden ayrılır.
b- ) Onun için görmek ile bakmak arasındaki ayrımı unutmamalıyız.
c- ) Şiir, sözcüklerle güzel şekiller kurmak sanatıdır.
d- ) Bazıları bu görüşleri benimsemek istemez.

   Bize bir gün bile: “Yerdeki kağıtları toplayın, yere çöp atmayın.” demedi. Bir gün olsun, Yere çöp atanı – görmüşse bile – azarlamadı. Yalnız her teneffüste, okula yeni girenlerin şaşkın bakışları arasında yerdeki çöpleri, kağıtları toplardı.
   Bizler de o gün bugündür yere minicik kağıt parçasını bile atmaz olduk; korkudan değil saygıdandı bu.
25. Bu parçada sözü edilen öğretmenin belirleyici özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Öğrencileriyle senli benli olmaktan kaçınma.
indir
b- ) Başkalarının yapacağı işleri de kendisi üstlenme
c- ) Öğrencilerinin ilgisini çekmeye çalışma.
d- ) Öğrencilerine davranışlarıyla örnek olarak onları eğitme.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder