24 Aralık 2011 Cumartesi

5. sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Etkinliği - 03


Okuduğunu Anlama - Cümlede Anlam 5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Türküler söylerler gelince bahar
Yaza, kışa hazırlık yaparlar.
Ağaçların da var yürekleri,
Ağaçlar da tıpkı bizler gibi…
1. Dörtlüğe göre, ağaç hangi yönden insana benzetilmemiştir?
a- ) Her mevsimi sevmesi
b- ) Yüreğinin bulunması
c- ) Hazırlık yapması
d- ) Türkü söylemesi

2. Hangi cümlede “bir” kelimesi kaldırıldığında anlatım bozukluğu olmaz?
a- ) Elinde bir demet çiçek vardı.
b- ) Kapıda uzun bir süre bekledi.
c- ) Bir gün geleceğini biliyordum.
d- ) Bir kat elbise alacağını söyledi.

3. Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uygundur?
a- ) Oturacak         b- ) Sabahleyin
c- ) Geliyor             d- ) Koşarken

4. “Ders” kelimesi, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Müzik dersi çok neşeli geçti.
b- ) Dünkü olay bana ders oldu.
c- ) İkinci ders az önce başladı.
d- ) Bize dersten sonra geldi.

5. ............. kişinin ........... gideren bir arkadaştır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygundur?
a- ) Oyun-zamanını         b- ) Hayal-umudunu
c- ) Kitap-yalnızlığını      d- ) Dost-neşesini

6. Hangi cümlede bildirilen eylem henüz gerçekleşmemiştir?
a- ) Alış verişten sonra evine gitmiş.
b- ) Akşama doğru bir haber geldi.
c- ) Bu kitabı beş günde okudu.
d- ) Verilen görevi hemen yapmalı.

7. “O kadar çok çilek var ki, ............” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
a- ) sepetimi tepeleme doldurur.
b- ) koyacak yerimiz kalmadı.
c- ) günlerce toplasak yine bitmez.
d- ) bize bile yetmedi.

8. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
a- ) Hangi işi yapacağımı şaşırdım
b- ) Niçin gelmediğini bilemem
c- ) Bu konuda ne diyeceksiniz
d- ) Nereye gideceğini soruyordu

9. Hangi cümlede, eylemin nasıl yapıldığı belirtilmiştir?
a- ) Babam, hepimizi tiyatroya götürdü.
b- ) Çocuk, dikkatle gökyüzüne bakıyordu.
c- ) Annem, ağlayan çocuğu kucağına aldı.
d- ) Komşumuz, evinin önünü temizliyor.

10. “Kol” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ekip” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Tiyatro kolu çalışmalarına başladı.
b- ) Askerler sağ koldan saldırıyordu.
c- ) Kızılırmak’ın bir kolu da buradan geçiyor.
d- ) Kolunu Çanakkale’de kaybetti.

Hepimiz söz söylemek, söylediğimiz sözlerle karşımızdakileri ikna ederek iş başarmak, bir amaca ulaşmak isteriz. Ama çoğumuz söz söylemeyi bilmediğimiz için bütün içtenliğimize rağmen başarısızlığa uğrarız.
11. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz ediliyor?
a- ) Çoğumuzun güzel konuşamadığından
b- ) Samimi olamadığımızdan
c- ) Amacımızı iyi tespit edemediğimizden
d- ) Konuşma fırsatı bulamadığımızdan

12. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki vardır?
a- ) Yaptı                       b- ) Kolu
c- ) Tatlı                        d- ) Sınıfta

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
a- ) Annemi mi bekledin.
b- ) Tarlaya tohum ekecek misin.
c- ) İyisi mi ben kendim gideyim.
d- ) Okula ne zaman geleceksin.

14. Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır?
a- ) Davacı                   b- ) Davet
c- ) Davranış                 d- ) Davul

Nuran: Canlı ve cansız varlıkları, duyguları, düşünceleri ve çeşitli durumları bildiren kelimelere isim denir.
Ayhan: O zaman “ağaç, insan, yürü, hüzün” gibi kelimeler isim midir?
Nuran: Evet, söylediğin kelimelerden biri hariç, diğerleri isimdir.
Ayhan: Hangisi isim değil?
Nuran: ……………………………………….
15. Bu konuşmaya göre Nuran’ın Ayhan’a cevabı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a- ) yürü                    b- ) hüzün
c- ) insan                   d- ) ağaç

16. “O kitabı iki defa okudum.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) O                              b- ) Ben
c- ) İki defa                    d- ) O kitabı

Bacalar tüter evlerde,
Gönül ilkbaharı özler,
Rüya görür alevlerde,
Sobalara dalan gözler.
17. Dörtlükte kaç tane çoğul isim vardır?
a- ) 6        b- ) 5     c- ) 4            d- ) 3

Ali, Türkçe dersini çok severdi. Öğretmeninin şiir okuyuşuna hayrandı. Öğretmeni şiir okurken bütün sınıf dikkatle ve zevkle dinlerdi. Çünkü o, her sözcüğün hakkını verir, gereksiz uzatmalardan kaçınır, noktalamalara uyar; şiiri duyarak okur, bu duyguyu dinleyenlere de yaşatırdı. Bu yüzden de öğretmeni saatlerce şiir okusa, sıkılmadan dinleyebilirlerdi.
18. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Öğrencilerin niçin sıkılmadığına
b- ) Şiirin nasıl okunması gerektiğine
c- ) Öğretmenin şiir okuma yeteneğine
d- ) Şiirin nasıl yazıldığına

19. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
a- ) Evren, bilmediğimiz sırlarla doludur.
b- ) Komşum, evinin önünü süpürdü.
c- ) Ağaçlar, çiçek açmaya başladı.
d- ) Küçük, satıcıyla çok konuştu.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?
a- ) Gerçeği anladı .... iş işten geçmişti.
b- ) Sizinle ........ bir şartla anlaşabilirim.
indir
c- ) Her şeye ..... bizimle gelmek istedi.
d- ) Ali çok yaramaz .... oldukça zekidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder