10 Aralık 2011 Cumartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik

     
 “Baktım çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl, bahar aylarında, uçurtmayı gördüm mü, bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki? Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kağıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım. Annem bırakmazdı beni uçurtma uçurmaya. Soğuk alır hastalanırmışım…”


* İlk 2 soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi, yazarın çocukluğunu hatırlamasına neden oluyor?
a- ) Çocuklarla karşılaşması
b- ) Bahar aylarının gelmesi
c- ) Uçurtmaları görmesi
d- ) Soğuk alıp hastalanması

2. Annesi, çocuğun dışarıya çıkmasını niçin istemiyor?
a- ) Hastalanmasından korktuğu için       
b- ) Uçurtma uçurmasını engellemek için
c- ) Başka çocuklarla oynamaması için
d- ) Sokağa çıkacak yaşta olmadığı için

3.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur?
a- ) Her paragrafta satır başı yapmalıyız.
a- ) Karenin çevresinin nasıl bulunduğunu biliyor musun?
c- ) Bu şarkının notalarını biliyorum.
d- ) Çocuklarını göz kulak oluyordu.

4.Kitabı geriye iade edeceğim. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Cümleden hiçbir kelime çıkarılmamalı.
b- ) Cümleden “iade” sözcüğü çıkarılmalı.
c- ) Cümlenin başına “ben” sözcüğü eklenmeli.
d- ) Cümleden “geriye” sözcüğü çıkarılmalı.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu faklıdır?
a- ) Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.
b- ) Demir tavında dövülür.
c- ) Terazi tartıyla, her şey vaktiyle.
d- ) Vakitsiz açan gül, tez solar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken de ayrı yazılmıştır?
a- ) Babam köfte de söyleyecekmiş.
b- ) Kardeşim de gelince sinemaya gideceğiz.
c- ) Benim de canım şeker istiyor.
d- ) Dayım bu ev de yaşıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal öğeler içermez?
a- ) Okuduğum masal çok güzeldi.
b- ) Uyuyan Güzel acaba ne zaman uyanacaktı?
c- ) Annesi onu çok sıcak karşıladı.
d- ) Aldığımız haberle havalara uçtuk.

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir?
a- ) Doktora boş gözlerle bakıyordu.
b- ) Ayşe’nin uykusu kaçtı.
c- ) Kanadı kırık bir martı gördüm.
d- ) Bu şarkıya bayılıyorum.

9. “bakmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Vitrindeki paltoya uzun uzun baktı.
b- ) Ayrılırken, son kez ardına baktı.
c- ) Tatile çıktığımızda kedimize teyzem baktı.
d- ) Öğretmen, yeni gelen öğrenciye sevgiyle baktı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla, kim, ne zaman, nasıl, nereden” sorularının cevabı bulunur?
a- ) Ali, yazdan odun, kömür aldı.
b- ) Hasan, dün yorgun argın işten geldi.
c- ) Osman, karneyi alınca koşarak eve geldi.
d- ) Serkan, akşamleyin Nevşehir’den Ankara’ya gitti.

11. Aşağıdakilerden hangisi, doğanın dengesinin bozulmasının nedenlerinden değildir?
a- ) Çevrenin beton yığınlarıyla doldurulmuş olması
b- ) Oyun alanlarının yerine binaların yapılması
c- ) Hayvanların çocuklara zarar vermemeleri için büyüklerin hayvanat bahçeleri yapması
d- ) Yeşil alanların bırakılmaması

12. “dosta- vardır – gereksinimimiz – yakın – bir -  her – zaman”
Yukarıdaki kelimeler, anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirildiğinde baştan 4. kelime hangisi olur?
a- ) Gereksinimimiz              b- ) Dosta
c- ) her                                d- ) Yakın

13. Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kendi (öznel) düşüncesidir?
a- ) Antalya bir tatil merkezidir.
b- ) Antalya’nın denize kıyısı vardır.
c- ) Antalya ülkemizdeki en güzel şehirdir.
d- ) Antalya Akdeniz bölgesindedir.

14. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamlıdır?
a- ) Köyümüzün yakınından geçen dere şırıl şırıl akıyor.
b- ) Solucan toprak altında yaşayan bir canlı türüdür.
c- ) Kartal avını kaptığı gibi yükselmeye başladı.
d- ) Ürünlere zarar vermesin diye kuşları sürekli kovalıyordu.

15. “mı, mi” aşağıdaki tümcelerin hangisine soru anlamı katmıştır?
a- ) Annem geldi mi gelmedi mi bilmiyorum
b- ) Boyama için kırmızı kalemi mi, yoksa mavi kalemi mi kullanacaksın
c- ) Pişmiş mi pişmemiş mi belli değil
d- ) Bu elbiseyi alacağımız belli mi, değil

16.  “Çalışıyorum diyorsun ancak başaramıyorsun. O hâlde çok …………”
Cümlesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanabilir?
a- ) başarılısın                       b- ) iyi çalışmıyorsun
c- ) başarıyorsun                 d- ) çalışıyorsun

17. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
a- ) Akşam bize               b- ) Bağırdı.
c- ) Geliyorum.                 d- ) Koşma.

18. Yurduna, milletine yararlı bir insan olmalısın.” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine hangi
Seçenekte ki sözcükleri yazarsak cümlenin anlamı bozulmaz?
a- ) Ülkene, yurttaşına, hizmetli
b- ) vatanına, ulusuna, faydalı
c- ) vatanına, halkına, çalışkan
d- ) ülkene,  çevrene, hayırlı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Ören çok güzel bir yer
b- ) İyi kötü günlerimiz oldu
c- ) Bazen sevindik, bazen üzüldük
d- ) Gece gündüz çalışıyoruz

20. “yaramaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde önad (sıfat) olarak kullanılmıştır?
a- ) Yaramaz çocuk ağaçtan düştü.
b- ) Çocukların bazıları neden bu kadar yaramazdır.
c- ) Yaramazlık nasıl tanımlanır.    
d- ) Çocukluğumda ben de yaramaz değil miydim?         

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bakmak” sözcüğü aramak” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Çocuk, sokaktan geçen develere bakıyor.
b- ) Silgisini kaybetti, ona bakıyor.
c- ) Peki, size kim bakıyor?
d- ) Doktor, bu hastaya ne zaman bakacaksınız?

23.  “Minik  serçeye  yardım  etmek  istiyorduk ……………ona dokunmamıza  izin vermiyordu.”  
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?
a- ) ama           b- ) ancak
c- ) fakat       d- ) veya

24. Aşağıda deyimler ve açıklamaları veril­miştir. Açıklaması yanlış olan deyim han­gisidir?
a- ) Keyfi kaçmak: Neşesi bozulmak.
b- ) Kendine gelmek: Düşünebilecek duruma gelmek, ayılmak.
c- ) Gözden düşmek: Eski değerini, önemini yitirmek.
d- ) Gönül vermek: Bir işi isteksiz olarak yap­mak.

25. "Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir." cümlesinde hangi sözcükler adın durum ekini almıştır?
a- ) bize - aydınlık    b- ) bize – ufuklardan
c- ) yeni - aydınlık    d- ) her – getiren

21. Cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır?
a- ) Akın, masal kitabı okumazmış.                     
b- ) Hansel ve Gratel ekmek kırıntılarını izlediler.
c- ) Keloğlan ve eşeği dereye doğru gitti.              
d- ) Kırmızı Başlıklı Kız, yarın ormana gidecek.

Bazı işlerden olumlu sonuçlar elde etmek istiyorsak, öncelikle o işe başlama gücümüz olmalı. Daha sonra azimle çalışmaya devam etmeli, güçlükleri göze almalıyız. Özetle:........
24. Yukarıdaki parça, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
a- ) Başarıya güçlükleri yenerek ulaşırız.
indir
b- ) Bir işe başlamak, o işi bitirmenin yarısıdır.
c- ) Olumlu sonuç elde etmek her zaman kolay değildir.
d- ) Yararlı işler yapan kişi, başarılı olur

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder