27 Aralık 2011 Salı

5. Sınıf Türkçe Dersi İnsan Etkinliği

5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, 5. Sınıf Türkçe Dersi Ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Eş Anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Zıt Analam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi Zamir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Sıfat, 5. Sınıf Türkçe Dersi Öznel Nesnel Yargı, 5. Sınıf Türkçe Dersi Mecaz Anlam - Gerçek Analam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Eş Sesli Kelimeler, 5. Sınıf Türkçe Dersi Sıfat, 5. Sınıf Türkçe Dersi Cümle Kurma, 5. Sınıf Türkçe Dersi Ana Duygu, 5. Sınıf Türkçe Dersi Ana Fikir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Konu, 5. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama, 5. Sınıf Türkçe Dersi İmla, 5. Sınıf Türkçe Dersi 5N1K, 5. Sınıf Türkçe Dersi Atasözü, 5. Sınıf Türkçe Dersi Deyim, 5. Sınıf Türkçe Dersi Özdeyiş, 5. Sınıf Türkçe Dersi Analam Bozukluğu, 5. Sınıf Türkçe Dersi Devrik Cümle,  İnsan, gözlerini dünyaya kapayacağı zaman şunları diyebilmelidir:  ”Ben şu işi yaptım, şu kitapları yazdım, şu sözleri söyledim, şu insanları yetiştirdim, şu iyilikleri ettim, şu kalpleri kazandım.” İşte o zaman, en büyük eseri olan hayatını gönül rahatlığıyla bitirmiş olur.                Hasan Ali YÜCEL

* İlk 3 soruları parçaya göre cevaplayın.

1. Parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Hayatı boşa geçirmemeli, iyi, doğru ve güzel şeyler yapmalıyız.
b- ) Yaşlananlar gönül rahatlığıyla ölebilir.
c- ) En mutlu ölüm, elindeki işini bitirdikten sonra olanıdır.
d- ) İnsanların en büyük özlemi mutlu ölmektir.

2. “Kalpleri kazanmak” ne demektir?
a- ) İnsanların sevgisini kazanmak.
b- ) Başkalarını üzmek.       
c- ) Herkesi sevmek.
d- ) Acıma duygusuna sahip olmak.

3. Parçada iki nokta niçin kullanılmıştır?
a- ) Okuyucunun dikkatini çekmek için
b- )  Bir açıklama yapılacağını belirtmek için
c- ) Tırnak içinde başkasının sözü yazılacağı için
d- ) Okuyucuyu uyarmak için

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
a- ) Bu yıl kar, yağmurdan daha çok yağdı.
b- ) Fatma ile Safa kitap okuyorlar.         
c- ) Çilek ile şeftaliyi severim.
d- ) Sonbaharda aylalardan ayrılırız.

5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi vardır?
a- ) takvim     b- ) hırka      c- ) sol                        d- ) kaz

6. –ler eki aşağıdaki cümlelerin hangisine aile anlamını katmıştır?
a- )  Bu gece Ayşeler’e gideceğiz.
b- ) Yazları yaylaya çıkarız
c- )  Elmalar olgunlaştı.
d- ) Köylerde taze yumurta bulunur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Düğün Pazar günü yapılacak
b- ) Maçı kazandığımız için neşeliydik.
c- ) Gölün kenarında çay içtik.
d- ) Çocukluğumun kış gecelerini hatırlıyorum.


8. Aşağıdakilerden hangisi tümcedir?
a- ) Seni görmek için geldim.
b- ) Sevinçli olarak
c- ) Bugün yaptıklarından sonra
d- ) Sevilay gelince bir anda

9. Funda (  )
(  ) Bugün gelir misiniz (  )
Öznur(  )
(   ) Tabi ki, gelirim.
Yukarıdaki parçada boş parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) ( “)  ( ) ( . )  (: ) ( )
b- ) ( : ) ( )  (? ) ( ; ) ()
c- ) ( ; ) ()  ( . ) ( : ) ()
d- ) ( : ) () ( ? )  ( : ) ()

10. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiri ile eş anlamlı değildir?
a- ) roman- masal                  b- ) yıl-sene
c- ) göndermek-yollamak     d- ) doktor-hekim

a- ) Bizim ulusumuz çok misafirperverdir.
b- ) Çoban sürüyü toparlayamıyor.
c- ) Meclisi ziyarete gideceğiz.
d- ) Buradaki kitapların hepsini oku.

“Bu gözler her şeyi gördü. Acılar, savaşlar, yalnızlıklar umutların gidişini de birer birer!”
12. Yukarıda kaç tane çoğul ad vardır?
a- ) 4              b- ) 5              c- ) 6               d- ) 7

13. Hangi tümcede yazım yanlışı vardır?
a- ) Su kesintisi bir ay sürecekmiş.
b- ) Gemi, limanda bekliyordu.
c- ) Zonguldağa gitmeyeceğiz.
d- ) Sınavlarımız bitti.

14. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
a- ) Birazdan yağmur başlayacak.
b- ) Bu ışık beni rahatsız ediyor.
c- ) İçimdeki sıkıntı devam ediyor.
d- ) Az önce bir yolcu daha bindi.

15. “Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Sanırım ilaçlar ağır geldi.
b- ) Ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden.
c- ) Ağır hastalar, yatakta tedavi edilir.
d- ) Halterler şimdi onar kilo daha ağır.

çoluk - yenen – çocukla – özlüyorum – yemekleri
   1            2           3                 4                   5                   
16. Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle kursanız nasıl sıralarsınız?
a- ) 1-3-2-5-4                               b- ) 4-3-2-1-5
c- ) 3-4-5-2-1                               d- ) 1- 3-5-2-4

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen kişi sağlıklı olduğunu belirtmektedir?
a- ) Yorgan döşek yatıyorum.
b- ) Her yanım tutulmuş.
c- ) Eve vardığımda turşu gibiydim.
d- ) Bugünlerde turp gibiyim.

18. “Dost ……. günde belli olur.” Atasözünün tamamlanabilmesi boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?
a- ) soğuk                              b- ) güzel
c- ) iyi                                   d- ) kara

19. “Parasına hiç kıyamazdı.” Cümlesinde kişinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
a- ) korkaklığı                                 b- ) cimriliği
c- ) tembelliği                                 d- ) sinsiliği


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevgi anlamı vardır?
a- ) İşler uzayıp gitti.         
b- ) Dün de itiraz etmiştiniz.
c- ) Sen benim canımsın, ciğerimsin.
d- ) Gece yarısından önce döndüler.

          Bakıp imreniyorum akınına
            Şehrin üstünden geçen bulutların.
            Belki gidiyor onlar yakınına
            Rüyamızı kuşatan hudutların.
21. Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Özlem duyduğu                          b- ) Kıskanç olduğu
c- ) Mutlu olduğu                              d- ) Coşkulu olduğu

Vücudu, ipek gibi tertemiz, sıcak, güzel; gözleri çocuksu, burnu pembe. Yumuşacık bir hayvandı. Kısık kısık miyavlar, sonra gerinir, sobanın yanına uzanırdı.

22. Parçada hangi duyumuz ile ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) Koklama                                          b- ) Dokunma
c- ) Görme                                            d- ) İşitme

            İnanıyorum ki yavrularım
            Yarın
            Yepyeni bir hayat sürecekler
            Bizden aldıklarını
            Daha ileri götürecekler
            Ki ben onların adıyla başlıyorum.
23. Yukarıdaki şiirde hangi duyguya yer verilmiştir?
a- ) Kuşku     b- ) Umut   c- ) Coşku   d- ) Mutluluk

   Ünlü yazarın cenaze töreninde birkaç yazardan başka kimse yoktu. Romanlarını çeken tanınmış yönetmenler, sağlığında birlikte fotoğraflarını boy boy gazete sayfalarını süsleyen sinema oyuncularından kimse katılmamıştı. Okurları da yoktu. Bir şair arkadaşım en doğru yargıya varmıştı: artık nasırlaşan bir toplum olduk.
24. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Toplumun giderek duyarsızlaşması
b- ) Yazarlara saygı gösterilmemesi
c- ) Sinema oyuncularının yazarlara değer vermemesi
d- ) Okurların, sevdiği yazarın ölümüne kayıtsız kalması

   O günlerin Bodrum’u henüz keşfedilmemişti. Bodrumlular süngercilikle, mandalinacılıkla günlerini gün ediyorlardı, bir lokma bir hırkanın talimcileriydiler. Şimdi hayatları renkli ve zengin; ama eski güzellikleri arıyorlar.
25. Yukarıdaki parçadan Bodrumlularla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
a- ) Geçmişe özlem duydukları
b- ) Eskiden ne ile geçindikleri
c- ) Her zaman mutlu yaşadıkları
d- ) Yaşam düzeyleri

           Benim dostluklarım değişmeyen dostluklarım.
            Anılar denizinde duygu kuşlarım
indir
            Ders bitmiş, zil çalmış
            Bahçedesiniz işte,
            Belli ki bahar geldi yine.
26. Dostlukları değişmeyen dostlar kimlerdir?
a- ) Bebekler                                   b- ) Çocuklar
c- ) Akrabalar                                  d- ) KomşularHiç yorum yok :

Yorum Gönder