15 Aralık 2011 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Atatürk Etkinliği


Öğretmen ve Atatürk
Atatürk’e sordular:
-  Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız, cumhuriyeti kurdunuz. Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?
Atatürk karşılık verdi:
- Milli Eğitim Bakanı olmak ve Türk milletine bu yolla hizmet etmek isterdim.
Atatürk, gittiği her yerde okullara da mutlaka uğrardı. Yurdu dolaşırken bir köye rastladı. Okula girdi, öğretmen ders veriyordu. Atatürk’ü görünce ayağa kalkıp yerini vermek istedi.
Atatürk:
- Hayır, yerinize oturup dersinize devam ediniz. Eğer izin verirseniz biz de sizden yararlanalım.
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.         Arif Hikmet Kar

* İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1. Atatürk, cumhurbaşkanı olmasaymış ne olmak istermiş?
……………………………………………………………………

2. Atatürk’ün gittiği yerlerde mutlaka uğradığı kurum neresidir?
……………………………………………………………………

3. Köy okulundaki öğretmen Atatürk’ü görünce ne yapmıştır?
…………………………………………………………………

4. Atatürk öğretmenin davranışına nasıl karşılık vermiştir?
…………………………………………………………………

5. “Bu yıl tarladan bol ürün aldık.”  Cümlesindeki altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz?
a- ) asır                                        b- ) sene
c- ) mevsim                                  d- ) zaman

6. Aşağıdaki sözcük guruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Okul- mektep              b- ) kırmızı-al
c- ) ak-beyaz                     d- ) iyi-kötü

7. “İngilizce dersine giren öğrenciler şunlardır” tümcesinden sonra hangi noktalama işareti kullanılmalıdır?
a- ) nokta                              b- ) virgül
c- ) iki nokta                        d- ) Ünlem

8. “Karşıdan karşıya geçmek için ….……alt ve üst  geçitleri kullanmalıyız.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) ara sıra                  b- ) zaman zaman
c- ) her zaman              d- ) sık sık

9. “en – başarılı – tembelliktir – olmanın – büyük – düşmanı”
     Yukarıdaki kelimeler kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde “tembelliktir” kelimesinden önce hangi kelime gelmelidir?
a- ) olmanın                      b- ) başarılı
c- ) büyük                       d- ) düşmanı

10. Hem ağlıyor hem anlatıyordum suçumu
anneme (  ) Annem (  ) üzülerek dinledi beni(  )
Sonunda ( )
-Ne zaman oldu bütün bunlar (  ) dedi.

Yukarıdaki ifadelerde boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) (!),(,),(:),(,),(?)              b- ) (.),(,),(.),(:),(,)
c- ) (.),(.),(:),(,),(?)              d- ) (.),(.),(:),(:),(!)

11. “Seninle hiçbir yere gidilmez, ………………………. sen kavgacı birisin.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) bu nedenle    b- ) ama    c- ) çünkü    d- ) niçin

12. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleştiriniz.
            ( 1 ) övmek                             (       ) çirkin
            ( 2 ) iyi                                   (       ) yarar
            ( 3 ) zarar                             (       ) kalabalık
            ( 4 ) güzel                              (       ) kötü
          ( 5 ) tenha                          (       ) yermek

13.  “Erkenden – dedem -  çalışır – geç – tarlaya –kadar – gider - vakte” kelimeleriyle oluşturulacak anlamlı ve kurallı cümle hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) Dedem erkenden tarlaya gider, geç vakte kadar çalışır.
b- ) Erkenden tarlaya gider,  dedem çalışır geç vakte kadar.
c- ) Dedem geç tarlaya gider, erkenden vakte kadar çalışır.
d- ) Geç vakte kadar tarlaya gider, erkenden çalışır dedem.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti gelmez?
a- ) Yemeği saat kaçta yedin
c- ) Nereye gidiyorsun
b- ) Fatih gelecek mi
d- ) Yarım saat sonra gelirim

    Şimdi zil çalıyor bütün okullarda
    Sınıflarda bir koku mayıs yeşilinden.
    Kendini unutmuş biri tahta başında
    Döküyor en içten, en özden bildiklerini.
    Gözlerde şekiller, kafalarda bilgi tomurcukları
    Yazışlar Atatürkçe, bakışlar umut dolu.”
15. Yukarıdaki şiirde hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Öğretmenin ders anlatmasından
b- ) Öğrencilerin umut dolu olduğundan
c- ) Öğretmenin yeni göreve başladığından
d- ) Atatürk ilke ve devrimlerinin uygulandığından

          Ne olmuş, çiçek mi açmış ağaçlar?
            Nereye gitmiş bu kadar hayvan?
            Bu ne göz alan beyazlık böyle;
            Basmaya kıyamıyor insan...
16. Dörtlükte aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
a- ) Ağaçların çiçek açtığından.
b- ) Bahar mevsiminin güzelliğinden.
c- ) Beyazlığın insanı rahatsız ettiğinden.
d- ) Kış mevsiminde doğanın görünümünden.

           Benim dostlukların değişmeyen dostluklarım.
            Anılar denizinde duygu kuşlarım
            Ders bitmiş, zil çalmış
            Bahçedesiniz işte,
            Belli ki bahar geldi yine.
17. Şair nasıl bir duygu içindedir?
a- ) Hayalleriyle başbaşa               b- ) Sevgi dolu
c- ) Özlem dolu                                d- ) Üzüntülü

            Seni gezdim karış karış,
           Ak ceylan gördüm dağında,
           Seyrettim deli gönlümü
           Kızıl yeşil ırmağında.
           Bağlıyım candan sana ben.
            İçimde bir renktesin sen
            Ciğerimi tazeleyen
            Bir bahar var toprağında.”
18. Şiire hakim olan duygu hangisidir?
a- ) Doğa sevgisi                   b- ) Yaşama sevinci
c- ) Yurt sevgisi                    d- ) Gezme tutkusu

19.  Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.
            (  1  ) okul                  (       ) millet
            (  2  ) sağlık               (       ) mektep
            (  3  ) vatan                (       ) ev
            (  4  ) konut               (       ) sıhhat
           (  5  ) ulus                 (       ) yurt

                      Seni gezdim karış karış,
                      Ak ceylan gördüm dağında,
                      Seyrettim deli gönlümü
                      Kızıl yeşil ırmağında.

                        Bağlıyım candan sana ben.
                      İçimde bir renktesin sen
                        Ciğerimi tazeleyen
                     Bir bahar var toprağında.”
20. Şair için Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Hoşgörülü                       b- ) Sevgi dolu
c- ) Coşkulu                          d- ) Mutlu

            Hep aydın günlerimiz olmalı
            Milletse, elele, beraber.
            Okumayan, yazmayan kalmamalı.
            Bu vatan, cennet vatan
            Kalkınmalı, kalkınmalı.”
21. Yukarıdaki dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İnsanların birlik ve beraberlik içinde huzur dolu günler geçirmesi
b- ) Toplumun tüm bireylerinin iyi bir eğitimden geçmesi
c- ) Ulusumuzun, kalkınmış uluslar arasındaki yerini alması.
d- ) Hayatımızın mutluluk ve neşe dolu günler içinde geçmesi

           Hep aydınlık günlerimiz olmalı,
            Milletçe, elele beraber,
            Bütün köylerinde yurdumun,
            Okumayan, yazmayan kalmamalı
            Bu vatan, cennet vatan
            Kalkınmalı, kalkınmalı.
22. Şairin asıl isteği nedir?
a- ) Hayatın neşeli ve güzel olması
indir
b- ) Ülkenin her yönüyle gelişmesi.
c- ) Birlik ve beraberlik içinde yaşanması.
d- ) Herkesin eğitimden geçmiş olması.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder