14 Aralık 2011 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi Türkiye'nin Turistik Değeri


Türkiye’nin Turistik Değeri
     “Yurdumuz doğa ve tarih zenginliği ile turizm bakımından eşsiz bir hazinedir. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye’yi her mevsimde, her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Dünya’nın hiçbir ülkesi, Türkiye kadar uzun ve zengin bir tarihin mirasına sahip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bizim topraklarımızdadır.
   Batılı bir turizm uzmanı diyor ki:
   “Doğu ve Batı arasında bir köprü olan İstanbul, Boğaziçi, Büyükada, Yalova, Bursa, Uludağ, Bergama, Efes, İzmir, Antalya... bir turist için o kadar çekicidir ki buralar birer altın damarı haline getirilebilir.”                    Dr. Hasan OLALI

* İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Yurdumuz hangi yönden değerlidir?
a- ) Toprak altına saklanmış eski ve eşsiz hazineler bulunması yönünden
b- ) Eski çağlardan ben kurulan uygarlık kalıntılarının sürekli saklı tutulması yönünden
c- ) Hem doğa, hem de tarih zenginliği yönünden
d- ) Doğal değişikliklere uğramaması yönünden

2. Yurdumuzu her mevsimde, her turistin faydalanabileceği bir ülke yapan nedir?
a- ) Her bölgenin değişik görünüş ve iklim özellikleri taşıması
b- ) Bölgelerimizin her mevsimde güzelliğini koruması
c- ) Her bölgenin değişik bitkilerle örtülü bulunması
d- ) Bazı bölgelerin doğal, diğerlerinin tarih yönünden zengin olması

3. “doğa” Sözcüğünün anlamı nedir?
a- ) Doğuştan                   b- ) Tabiat        
c- ) Özellik                       d- ) Kendiliğinden

4. Atatürk, “Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatmak istemiştir?
a- ) Sanatkarlık belli bir birikim gerektirir.
b- ) Herkesin sanatkar olması beklenemez.
c- ) Atatürk, sanatçıların eğitimine önem vermiştir.
d- ) Sanatkar onurlandırılmaya layıktır.

5. Aşağıdaki cümlelerde işi, hareketi yapan kelime ya da kelime gruplarının altını çiziniz.
* Ben ve babam yarın sinemaya gideceğiz.
* Arkadaşım ve abisi yarın bize geleceklermiş.
* Bugünün küçükleri olan sizler yarının yöneticileri olacaksınız.
* Ahmet, kardeşi ve yengesi Hüseyinlere gideceklermiş.

6. “Beni( ) Ali’yi( ) Selim’i çağırdı ve işi kimin yaptığını sordu( )” cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) (,) (;) (?)                    b- ) (,) (,) (.)
c- ) (;) (,) (.)                    d- ) (,) (,) (?)

7.  “Gülmek” eyleminin şimdiki zamana göre söylenişi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) gülecek                      b- ) güldü
c- ) gülüyor                      d- ) gülmüş

8. Aşağıdaki cümlelerde varlıkları niteleyen ya da varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin altını çiziniz.

“Emir çok sevdiği kardeşi Nehir ile birlikte yemyeşil oyun bahçesinde kırmızı toplarla oynuyordu. Emir’in üzerindeki sarı kazak kirlenmişti ama o bunu hiç önemsemiyordu. Çünkü her ikisi de tertemiz dünyalarında çocukluklarını yaşıyorlardı.”

9. Aşağıdaki kelimeleri farklı anlamlarda olacak şekilde cümle içinde kullanın.
Yüz     :…………………………

Yüz     : ……………………………

Bin       :……………………………

Bin       : ……………………………

Gül      : ………………………

Gül      : …………………………

10. “Hiç birisini okumuyor. ……………..bütün gazeteleri alıyor.” Cümlesindeki boşluğa hangisi gelirse anlam bozulmaz?
a- ) çünkü
b- ) için
c- ) bundan dolayı
d- ) buna rağmen

11. Aşağıda altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.

-“Ne zeki gençler vardır ki zamanında işlerinin başında bulunmadıklarından çok zarar görmüşlerdir.”


12.Aşağıda karıştırılmış kelimelerden oluşan cümleyi, kurallı ve düzgün hale getirerek boşluğa yazınız.
Atatürk’ün, Cumhuriyet, büyük, biridir, eserlerinden
……………………………………………………………………………………………

13. Aşağıdaki kelimeleri uygun boş bırakılan yerlere yerleştiriniz.
“kadar – için – ile – karşı – üzere”

* Ozan da senin ………………….dikkatli bir öğrenciydi.
* Usta bu duvarı rulo fırça ……………..boyadı.
* Ormanları korumak …………………..insanları bilinçlendirmeliyiz.
* Yarın tekrar görüşmek ……………………vedalaştılar.
* Boğaza ……………………..oturarak gün boyu yaşadıklarını düşündü.

14. “Tüh, onun burada olduğunu bilseydim; asla içeri girmezdim.” Cümlesinde aşağıdaki hangi duygu hâkimdir?
a- ) öfke                          b- ) üzüntü
c- ) heyecan                    d- ) pişmanlık

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğünden türeyen yeni bir sözcük vardır?
a- ) Metin kapıda gözcü olarak duruyor.
b- ) Boyacı, evi gündüz gözüyle boyamak istiyor.
c- ) Gözlerimin ağrısından gece uyuyamadım.
d- ) Sakın kopya çekmeyin! Gözüm üzerinizde

16.  “ki” aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılmalıdır?
a- ) Gazetedeki haber çok ilginçti.
b- ) Duvardaki resmi kim indirdi.
c- ) O kadar çok konuştuki herkes sıkıldı.
d- ) Bizdeki kitaplar başka nerede var?

17. “ateş” kelimesi hangi cümlede öfke anlamında kullanılmıştır?
a- ) Sahilde büyük bir ateş yaktılar.
b- ) Yaralı köpek, ateş saçan gözlerle bize bakıyordu.
c- ) Askerlerin top ateşi geceye kadar sürdü.
d- ) Bebeğin ateşi kırk dereceye çıktı.

18. Aşağıdaki hangi cümlede “kesme işareti” (‘) yanlış kullanılmıştır?
a- ) 1974’te                            b- ) Hakan’a
c- ) Japonya’dan                     d- ) İstanbul’lu

            Nerede o dünkü ateşli nabız
            Nerede yastıkta kıvranan başım?
            Bu sabah içimde çelikten bir hız,
            Bu sabah en mutlu en şen yurttaşım.
19. Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Rahatsız olduğu
b- ) Yatağından kalkamadığı
c- ) Mutlu olmak istediği
d- ) Sevinçli olduğu

Bir düşünüre sormuşlar: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, ilk işiniz ne olurdu?” Şöyle yanıt vermiş: “Önce dili düzeltirdim. Dil kusurlu olursa düşünceler iyi anlatılmaz. Ülkenin töresi ve kültürü bozulur. Adalet bozulur. Halk ne yapacağını şaşırır.”
20. Paragrafın konusu nedir?
a- ) Ülke yönetiminde dilin önemi                             
b- ) Töre ve kültürün korunması
c- ) Düşünürlerin ülke yönetimine verdiği değer                
d- ) Millet hayatında dilin önemi

            Ah bu türküler, köy türküleri!
            Ne düzeni belli, ne yazanı,
            Altlarında imza yok ama,
            İçlerinde yürek var.
21. Şiirde asıl anlatılmak istenen nedir?
a- ) Köy türkülerinin düzensiz olduğu
b- ) Köy türkülerini kimsenin sahiplenmediği
c- ) Köy türkülerinin herkes tarafından bilindiği
d- ) Köy türkülerinin içten olduğu

           Geleceğin mirasçıları
            Sizler varsınız
            Çaresiz değiliz artık
            Kirletip bu çevreyi bıraktık size
            Laf ürettik, attık tuttuk durmadan
            Çevreyi korumak olsun ilkeniz
            Er geç başaracaksınız
            Verip hep birlikte el ele,
            Resimdeki yeşile can,
            Evrendeki maviye hayat vereceksiniz
            Küçücük yüreğinizle
22. Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a- ) Umutlu                          b- ) Heyecanlı
c- ) Kaygılı                           d- ) Uyumlu

Çiçekleri izleyerek seranın sonuna varmıştım. Ne kadar da yumuşaktılar. Hayat meğer ne kadar güzelmiş. Birden çok mutlu oldum. Seradan bu duygularla uzaklaşırken hala o kokuyu teneffüs ediyor ve bunu çok net duyuyordum.
23. Yukarıdaki parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) Görme
indir
b- ) Koklama
c- ) Dokunma
d- ) İşitme

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder