18 Aralık 2011 Pazar

5. Sınıf Türkçe Dersi Ünlü Düşmesi Etkinliği


5. Sınıf Türkçe Dersi Ünlü düşmesi Etkinliği

Türkçe Dersi Test Etkinliği
1.Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu .”  Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin yerine hangileri getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
a- ) iyi – yoksul    b- ) genç – fakir
c- ) genç – evsiz              d- ) ihtiyar – yoksul

2. “Borç“ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?
a- ) Sana minnet borcum var.
b- ) Atatürk’e milletçe borçluyuz.
c- ) Bu ayda bakkala olan borcunu ödemedi.
d- ) Askerlik vatan borcudur.

3. “Keklik“ sözcüğünün sonuna – i eki getirildiğinde yazılışı aşağıdakilerden hangisi olur?
a- ) kekliki                         b- ) keklikli
c- ) kekliği                         d- ) kellike

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?
a- ) Ah, ben gamlı kış güneşi aydınlığın,
b- ) Bütün suçlarımı kalbimde taşırım.
c- ) Görerek ah, görerek, bilerek bir yığın,
d- ) Karanlık gündüzün üstünde yaşarım.

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
a- ) Parayı veren düdüğü çalar.
b- ) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
c- ) Azıcık aşım, kaygısız başım.
d- ) Kuzguna, yavrusu anka görünür

6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
a- ) ikişer sandık                  b- ) beşer elma
c- ) altışar kasa                    d- ) yirmişer kayısı

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına örnek vardır?
a- ) Sevincini açıkladı.
b- ) Gürültü yaptı.
c- ) Havuzda yüzdü.
d- ) Dolaplarını temizledi.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük yoktur?
a- ) Bu vatan toprağın kara bağrında,
b- ) Sıra dağlar gibi duranlarındır.
c- ) Bir tarih boyunca onun uğrunda,
d- ) Alnına ışıklar vuranlarındır.

9. Hangi dizede ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
a- ) Canım sana kurban olsun Türkiye’m,
b- ) Kem bakanın benzi solsun Türkiye’m,
c- ) Toprağın bereket dolsun Türkiye’m,
d- ) Çiftçisi var, ordusu var, eli var.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur ?
a- ) Odanın içi dışı kitap doluydu.
b- ) Evin önünde üç, yanında iki ağaç vardı.
c- ) Geniş araba dar bir yola girdi.
d- ) Karşıya geçerken önce sola sonra sağa bakmalıyız.

I. değildir
II. başarıya
III. çalışmıyorsanız
IV. ulaşmanız
V. mümkün
11. Yukarıdaki sözcükler nasıl sıralanırsa kurallı ve anlamlı bir cümle elde edilir?
a- ) 2 – 3 – 4 – 1 – 5     b- ) 1 – 5 -3 – 2 – 4
c- ) 3 – 2 – 4 – 5 – 1     d- ) 4 – 1 – 5 – 2 – 3

“Büyük mimarlarımız, eserlerinin yanı başında birkaç çınar veya serviyi hiç eksik etmezlerdi. Bazıları daha ileriye gider, cami ve medrese avlusunun ortasında, çınarın, servinin yetişmesi, sarmaşığın halkalanması için yer ayırırdı. Zaten eski Türk bahçesi, böyle ağaçlı, çiçekli bahçe idi. Mimarlık ile ağaç arasındaki bu iş birliğinin en iyi örneği, Süleymaniye Cami’sini avlusudur.”

* 12., 13., ve 14. soruları  metne göre cevaplayınız.

12. Metne göre, ağaçlarla yapılan, iş birliğinin en güzel örneği neresidir?
a- ) Cami avluları
b- ) Süleymaniye Cami’sinin avlusu
c- ) Medrese avluları
d- ) Türk bahçeleri

13. Metne göre, aşağıdakilerden hangisi, mimarlığın özelliklerinden değildir?
a- ) Ağaçlara ve çiçeklere gereğinden çok yer verilmiş olması
b- ) Türk bahçesinde ağaç ve çiçeğin önemli bir yeri olması
c- ) Yapılarla ağaçların ve çiçeklerin birbirini tamamlaması
d- ) Eserlerin yanında daima bir çınarın bulunması

14. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Eski Türk bahçelerinde bol ağaç ve çiçek bulunurdu.
b- ) Eski mimarlarımız, ağaçlara ve çiçeklere büyük önem verirlerdi.
c- ) Cami veya medrese avlularının ortası ağaç ve sarmaşıkla süslenirdi.
d- ) Cami ve medrese avlularında ağaç ve çiçek yetiştirilirdi.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ kim, nasıl, nereye “ sorularının cevapları vardır?
a- ) Tayfun her gün çok çalışıyor.
b- ) Dayımlarla yazlığa tatile gittik.
c- ) Ağlayarak içeri girdi.
d- ) Öğretmenimiz okula yürüyerek geliyor.

16. Aşağıdaki tarihlerin hangisi doğru yazılmıştır?
a- ) 23 nisan 1920             b- ) 21.04.2008
c- ) 19- Mayıs-1919           d- ) 18 5 2009

17. Hangi cümlede “– de“nin yazımında yanlışlık vardır?
a- ) Senin de uykun gelmiş.
b- ) Bebeğe de grip bulaşmış.
c- ) Ağaçların da yaprakları dökülmüş.
d- ) Gökyüzün de bulutlar var.

18. Büyüklerimiz: ( ) Bilmemek ayıp değil ( ) öğrenmemek ayıptır ( ) demişler.

Cümlelerinde parantez içlerine hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
a- ) ( ! ) ( , ) ( ! )         b- ) ( “ ) ( , ) ( “ )    
c- ) ( ; ) ( . ) ( ? )        d- ) ( “ ) ( . ) ( , )

19. “Demirci dükkanını akşam üzeri sessizce kapattı.” Tümcesinde dükkanı, demircinin kapattığını anlamak için hangi sözcükten sonra virgül konmalıdır?
a- ) dükkanını               b- ) akşam üzeri 
c- ) sessizce                 d- ) demirci

20. Hangi cümledeki altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Saatin camı kırıldı.
indir
b- ) Ali’nin sözlerine çok alındı.
c- ) Okul çantası ağırdı.
d- ) Havalar da iyice soğudu.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder