31 Aralık 2011 Cumartesi

Isı neye denir?

Yanıt: Isı, bir cismin bütün moleküllerinin sahip olduğu hareket enerjisinin toplamıdır.ISI
Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez, ancak sistem sınırlarında ve geçiş halinde iken belirlenebilir. Her ikisi de birer eğri fonksiyonudurlar. Bir başka deyişle, ısı ve iş geçiş halindeki enerjilerdir. Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür
Isı birimi iş birimi ile aynıdır yani joule (j) ya da kaloridir (cal).
Isının yayılma yolları
İletim yoluyla ısı enerjisinin yayılması (Taneciklerin çarpışması yoluyla)
Işıma (Radyasyon) yoluyla ısı enerjisinin yayılması (Tanecik olmadan)
Konveksiyon (Madde Akımı) yoluyla ısı enerjisinin yayılması  (Taneciklerin yer değiştirmesi yoluyla)


Isı ve sıcaklık arasındaki farklar
Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır. Bir başka deyişle, ısı geçiş halindeki enerjilerdir. Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür.
Yani ısı bir enerji,sıcaklık ise bir ölçüdür.Aşağıdaki formülde bu daha iyi görülmektedir:

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder