31 Aralık 2011 Cumartesi

Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar

1. Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir ölçümdür.
2. Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür.
3. Isı birimi kalori (cal) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir.
4. Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir.ÖRNEKLER
I. Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması :
Kibrit çöpündeki bir molekülün kinetik enerjisi, deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağı için kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır.


II.  Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun ısılarının karşılaştırılması :
Deniz suyundaki bütün moleküllerin toplam kinetik enerjisi, kibrit çöpündeki moleküllerin toplam kinetik enerjisinden fazla olacağı için deniz suyunun ısısı kibrit çöpünün ısısından fazladır.


NOT :
1. Isı enerjisi, kütlesi olmayan (ve foton denilen) enerji paketçikleridir (kuantalarıdır).
Isı enerjisi atom, molekül ve maddenin hareket enerjisinden oluşur.
2. Isı enerjisinin kütlesi olmadığı için boşlukta da yayılır.
3. Isı, hem moleküllerin kinetik enerjilerinin hem de moleküller arasındaki bağlanma enerjilerinin toplamına eşittir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder