11 Ocak 2012 Çarşamba

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Erime ve Çözünme Soruları etkinlik, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Saf ve Karışım Madde Soruları etkinlik
1. Aşağıdaki olaylardan hangisinde çözünme gerçekleşir?
a- ) Margarinin tavada ısıtılması
b- ) Şekerin su içine atılarak karıştırılması
c- ) Buzun sıcak su içine atılması
d- ) Kurşunun bir kaba konularak ısıtılması

2. Bir katı madde yeterince ısıtıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
a- ) Çözüntü   b- ) Donma     c- ) Erime  d- ) Soğuma

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
a- ) Mum bir kaba konulup ısıtılırsa erime gerçekleşir.
b- ) Tuzun su içerisinde gözle görülemeyecek şekilde dağılması çözünmedir.
c- ) Demir tozlarının kükürt tozları ile karıştırılması sonucu elde edilen, yeni madde çözeltidir.
d- ) Şeker ısıtıldığında şekerde meydana gelen değişim bozunmadır.

4. Aşağıda verilenlerden hangisi çözeltiye örnek olamaz?
a- ) Alkol – su karışımı        b- ) Kolonya – su karışımı
c- ) Kum – su karışımı           d- ) Tuz – su karışımı

I. Erime, bir maddenin ısı etkisiyle katı halden sıvı hale geçmesidir.
II. Çözünme, bir maddenin çözücü içerisinde gözle görülemeyecek şekilde dağılmasıdır.
III. Erime ile çözünme arasında bir fark yoktur.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) I ve III                          b- ) II ve III
c- ) I, II ve III                    d- ) I ve II

6. Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa Dyanlış bilgi içeriyorsa Yişaretleyiniz.

P Süte kahve atıp karıştırdığımızda kahve, sütün içerisinde çözünür. (  )

P Bulunduğu ortamın ısınmasıyla kardan adamın su haline dönüşmesi, çözünmeye örnektir. (  )

P Çözünme olayının gerçekleşebilmesi için, birbirinden farklı en az iki madde gerekir. (  )

P Katı bir madde yeterince ısıtılırsa erir. (  )

P Her madde su içerisinde çözünür. (  )


7.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
“ağzımıza, deniz, tuzluluk, Karadeniz, çözelti, tuzlar, akarsularla” uygun kelimeler yazınız.

P Denizlerin _________ oranı her geçen gün artmaktadır.

P Deniz suyu saf madde değil bir ________ dir.

P Kayaların yapısındaki ve topraktaki _______ yağmur sularıyla çözünür, ____________ denizlere taşınır.

P Denizde yüzerken _________ su kaçtığı zaman ______ suyunun tuzlu olduğunu fark ederiz.

P Akdeniz’in tuzluluk oranı __________ ’e göre daha fazladır.
             
8. Deniz suyu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Tuzludur.                            b- ) Saf maddedir.
c- ) Karışımdır.                 d- ) Çözeltidir.


9. Hangisi denizlerdeki suların tuzluluk oranının artmasının nedeni olamaz?
a- ) Buharlaşma
b- ) Topraktaki tuzların akarsularla denizlere taşınması
c- ) Deniz suyundan tuz elde edilmesi
d- ) Yağmur sularının etkisiyle kayaların yapısındaki tuzun çözünmesi


10. “Karadeniz’in suları Akdeniz’in sularından daha az tuzludur.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a- ) Akdeniz’de buharlaşmanın daha fazla olması
b- ) Karadeniz’in Akdeniz’e göre daha çok yağış alması
c- ) Karadeniz’in bulunduğu bölgenin Karadeniz’in bulunduğu bölgeye göre daha sıcak olması
d- ) Akdeniz’de ada sayısının daha fazla olması


I. buharlaşmanın fazla olduğunu tespit etmekle
II. uzaktan bakmakla
III. tadına bakmakla
11. Deniz suyunun tuzlu olup olmadığını yukarıda sayılanların hangisi ya da hangileriyle fark edebiliriz?
a- ) I ve II                            b- ) I ve III  
c- ) II ve III                         d- ) I, II ve III

indir
12. “Yağmur sularıyla çözünen topraktaki tuzlar akarsularla denizlere taşınır. Bu nedenle ______________ tuzludur.” İfadesindeki noktalı yere gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) deniz suyu                       b- ) sular  
c- ) kaynak suları                   d- ) göller

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder