4 Ocak 2012 Çarşamba

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde Etkinliği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım Etkinlik, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım Etkinlikleri İndir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım D,Y, 
İsmail’in yaptığı bu deneyde,         
o = 9 g, = 5 g olduğuna  
göre, terazinin dengede
olabilmesi için, kaç  
tane daha ∆ olması gerekir?


2. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden biri değildir?
a- ) Katı        b- ) Sıvı        c- ) Toz        d- ) Gaz

3. Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir özelliklerinden değildir?
a- ) Pürüzlülük   b- ) Renk  c- ) Saydamlık              d- ) Koku

4. “…………maddelerin belli bir şekli vardır.  ………….maddeler akışkandır.  ………maddeler bulundukları ortamda hızla yayılırlar.”
   Yukarıdaki boşluklara sırasıyla maddenin hallerinden hangisi gelmelidir?
a- ) Katı – Sıvı – Gaz         b- ) Sıvı – Gaz – Katı
c- ) Gaz – Sıvı – Katı         d- ) Katı – Gaz – Sıvı

5. Sıvı maddelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Akışkan yapıya sahiptirler.
b- ) Belli şekilleri vardır.   c- ) Belli hacimleri vardır.
d- ) Süt, su ve benzin sıvı maddelerdir.

6.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğal işlenmiş ve yapay maddelere verilen örnekler doğrudur?
      Doğal          İşlenmiş             Yapay
a- ) Hava             Tahta           Yapıştırıcı
b- ) Toprak          Su                Plastik
c- ) Tahta            Cam              Plastik
d- ) Armut           Peynir          Ayakkabı

7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen ifadeleri doğru bir şekilde yerleştiriniz.

“kg, buharlaşma, eşit kollu terazi, erime, donma, L”

P Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale gelmesine…………..denir.

P Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale gelmesine…………..denir.

P Sıvı maddelerin gaz haline gelmesine…………..denir.

P Kütle……………………….ile ölçülür, birimi ………… dır.

P Sıvıların hacim  birimi……….dir.

P Isı ………………....ile ölçülür, birimi……..tır.
P Birden çok maddenin karışmasıyla oluşan maddelere karışım denir.


8. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?
a- ) Limonata     b- ) Su     c- ) Ayran     d- ) Çorba

9. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
a- ) Hava       b- ) Su       c- ) Demir       d- ) Makas

10. Aşağıdakilerden hangisi maddenin üç halinde de bulunur?
a- ) Oksijen     b- ) Demir     c- ) Su     d- ) Benzin

11. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
a- ) Demir      b- ) Pamuk     c- ) Bardak      d- ) Altın

12. Isıtılan her katı erimez. Bazıları Bozunur.
Aşağıdakilerden hangisi bozunan katılara örnektir?
a- ) Buz       b- ) Şeker       c- ) Altın       d- ) Bakır

13. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin hal değiştirmesine örnek değildir?
a- ) Suyun buz haline gelmesi.
b- ) Buzun su haline gelmesi.
c- ) Mumun erimesi.
d- ) Kömürün kül haline gelmesi.

14. Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı ve gaz maddelerin ortak özelliğidir?
a- ) Sert olmaları.              b- ) Hacimlerinin olması
c- ) Akışkan olmaları
d- ) Bulundukları kabın şeklini almaları.

15. Denizlerin tuzlu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sudaki bitkilerin tuz üretmesi.
b- ) Volkanik dağların püskürttüğü lavların tuzlu olması.
c- ) Topraktaki tuzun yağmur sularıyla çözünüp taşınması.
d- ) Balıkların vücutlarının çok tuzlu olması.

16. Aşağıdaki maddelerden hangisinin suyu çekme özelliği yoktur?
a- ) kağıt havlu                     b- ) Pamuklu kumaş
c- ) Naylon poşet                d- ) Temizlik bezi

17. Aşağıdaki nesnelerden hangisi suda yüzer?
a- ) Demir bilye                     b- ) Tahta kaşık
c- ) Taş                                 d- ) Demir soba

18. Kalbimizin pompaladığı kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapılara ne denir?
a- ) Eklemler                              b- ) Damarlar         
c- ) Akciğerler                           d- ) Kaslar

19. Aşağıdaki hangisi soluk alıp verme organlarından değildir?
a- ) Burun                                 b- ) Soluk borusu  
c- ) Akciğerler                         d- ) Kalp

20. Aşağıdaki olaylardan hangisinde soluk alıp verme ve nabız hızımız artmaz?
a- ) Uyurken                     b- ) Heyecanlanırken       
c- ) Koşarken                    d- ) Top oynarken

21. Çevremizde bir yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan varlıklara ne denir?
a- ) Madde    b- ) Eşya     c- ) Ağırlık     d- ) Malzeme

22. Aşağıdaki maddelerden hangisi alet değildir?
a- ) Tornavida   b- )Terlik   c- ) Kerpeten   d- ) Çekiç

23. Aşağıdaki eşyalardan hangisi okul çantamızda bulunmaz?
a- ) Kalem   b- ) Cetvel       c- ) Havlu       d- ) Defter

24. Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri mıknatıs tarafından çekilip çekilmemesine dikkat ederek (x) işareti koyarak gösterin.
Maddenin adı
Mıknatıs çeker
Mıknatıs çekmez
Toplu iğne


Pamuk


Demir tozu


Raptiye


Madeni para25. Aşağıdaki maddelerden hangisi su dolu bir leğene atıldığında yüzer?
a- ) Çay kaşığı                       b- ) Cam bardak  
c- ) Taş                                 d- ) Plastik top

26.  Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kütlesini(ağırlığını)ölçerken kullanılmaz?
a- ) Dereceli silindir                 b- ) Terazi           
c- ) Kantar                               d- ) Baskül

27. Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özelliklerinden biri değildir?
a- ) belirli bir şekli vardır.
b- ) belirli bir kütlesi vardır.           
c- ) bütün katı maddeler akışkandır.
d- ) belirli bir hacmi vardır.

28. Aşağıda verilen kütle ve hacim birimlerini istenilen birime çeviriniz?
4 kg.=………………………g.
6000 ml.=…………………l.
2000 g.=…………………kg.
20 kg.=…………………g.
9 L.=………………………. ml.
50000 g.=………………kg.
15000 ml.=………………l.
3 l.=………………………ml.
9000 g.=…………………kg.
16 L.=………………………ml.

29. Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi akışkandır ve bulunduğu kabın şeklini alırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu maddelere örnek değildir?
a- ) tuz             b- ) silgi           c- ) şeker        d- ) un

30. Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz maddedir?
a- ) toprak      b- ) tahta        c- ) ayran       d- ) hava

31. Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam bir maddedir?
a- ) cam bardak   b- ) duvar   c- ) teneke   d- ) kömür

32. Aşağıdaki maddelerden hangisi sıvı bir maddedir?
a- ) meyve suyu    b- ) tabak     c- ) halı        d- ) ağaç

33. Aşağıdaki maddelerden hangisi katı bir madde değildir?
a- ) televizyon   b- ) su buharı   c- ) davul   d- ) masa

34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-  ) Erime; katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesidir.
b- ) Karşımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
c- ) Sıvı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir.
d- ) Madenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine donma denir.

36. Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine ne ad verilir?
a- ) buharlaşma                              b- ) erime  
c- ) donma                                      d- ) bozunma
37.Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini ……………………. .” tümcesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlarsak doğru olur?
a- ) bozarlar                                b- ) kaybederler  
c- ) kaybetmezler                        d- ) bulurlarHiç yorum yok :

Yorum Gönder