9 Ocak 2012 Pazartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Madde Doğru Yanlış Etkinliği

P Aşağıdaki cümlelerin, doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

[     ] Bir cisimdeki değişmeyen madde miktarı, o cismin kütlesidir.
[     ] Katı bir cismin kütlesi termometreyle ölçülür.
[     ] Kütle ölçüsü birimi litredir.
[     ] Gazlar bulundukları kabın şeklini alır.
[     ] Ölçüm yaparken kullanılan boş kabın kütlesine dara denir.
[     ] Güneş ışığı, zamanla bazı maddelerin renginin solmasına neden olur.
[     ] Gazların belli bir hacmi yoktur.
[     ] Isıtılan bir demir parçasının boyu uzar.
[     ] Pamuk, işlenmiş bir maddedir.
[     ] Rüzgâr, zamanla yeryüzünün şeklini değiştirir.
[     ] Petrol, doğal ve ham maddedir.
[     ] Şekerli su bir çözeltidir.
[     ] Isı değişikliği, maddelerin görünümüne etki etmez.
[     ] dereceli kap kullanılarak sıvıların hacmi bulunabilir.
[     ] Nem, zamanla maddelerin yapısını değiştirir.
[     ] Suyun, soğuyarak buz haline gelmesi hal değişimine bir örnektir.
[     ] Bozunan bir madde, eski haline getirilebilir.
[     ] Tuzlu su çözeltisinde su, çözünendir.
[     ] Sıcaklık, eşit kollu teraziyle ölçülür.
[     ] Sıvı bir madde ısıtılarak gaz haline getirilebilir.
[     ] Demir yapay bir maddedir.
[     ] Kağıdın yanması, hal değişimine bir örnektir.

P Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.
۞ Maddelerin gözle görülebilen niteliklerinden biri ………………………………………………………….
۞ Pencerelerin camdan yapılmasının nedeni; camın…….……………………….……………………………
۞ Suyun katı haline ……………….. denir.
۞ ………………….., maddenin şekil verilmiş halidir.
۞ Bir maddenin cisim yapılabilmesi için o maddenin ………………………………………………...………
۞ Katı maddelerin …………………………………………….şekli vardır.
۞ Maddeler doğada ……………, ……………., ………….. halde bulunur.
۞ Doğada bulunan işlenmemiş maddelere ……………….. adı verilir.
۞ İnsanlar tarafından üretilen ham maddelere ……………………….adı verilir.
۞ Akarsular, dereler yeryüzünün şeklini ………………………………………………..……………………
۞ uzun süre nemli ortamda kalan bir demirin ……………..………………………………………………….
۞ Geometrik cisim biçimindeki katıların hacmi…………………………….
۞ Güneş ışığı, zamanla maddelerin …………………………değiştirir.
۞ Tek bir maddeden oluşan maddelere ……………………………………adı verilir.
۞ Şekerli su çözeltisindeki maddeler buharlaşma yoluyla ……………………………………….……………
۞ Toprak ve demirden oluşmuş bir karışımı oluşturan maddeleri ayırmak için…………………………….…
indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder