9 Ocak 2012 Pazartesi

4. Sınıf Matematik Dersi Lira Kuruş Problemleri/Problemler - 06

"Problemler"

1. Bir otomobil 9 km'lik yolda bir litre benzin yakmaktadır. Deposunda 50 L yakıt bulunan bu otomobil kaç kilometre yol gider?
2. Bir öğrenci üç basamaklı bir doğal sayıyı 6 ile çarparken, üç basamaklı doğal sayının 3 olan yüzler basamağını yanlışlıkla 8 olarak görüp sonucu 4950 bulmuştur. Bu işlemin doğru sonucu kaçtır?
3. Osman, parasını her gün bir önceki günün 2 katı kadar harcayarak 4 günde bitirmiştir. Osman, birinci gün 2 TL harcadığına göre parasının tamamı kaç TL'dir?

4. Bir kitaba ödenen para ile 2 defter alınmaktadır. Bir defter 3 TL olduğuna göre 5 defter, 4 kitap alan Tarık kaç TL ödemiştir?

5. Bir çuvalda 75 kg pirinç vardır. Bir kilogram pirinç 180 Kr olduğuna göre 8 çuval pirinç satıldığında ele geçen para kaç TL'dir?

6. Bir sınıfta 23 sıra vardır. Bu sıraların 18 tanesinde ikişer, diğerlerinde üçer öğrenci oturduğuna göre bu sınıfın öğrenci sayısı kaçtır?

7. Bir litre süt 180 Kr'tur. Günde 2 L süt tüketen bir ailenin bir haftalık süt tüketimi kaç Kr'tur?

8. Bir kenar uzunluğu 9 m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 5 sıra tel çevrilmiştir. Telin bir metresi 30 Kr olduğuna göre bu iş için kaç TL harcanmıştır?
9. Aynı yerden karşıt yönlere hareket eden iki otomobilden birinin saatteki hızı 75 km, diğerinin 87 km'dir. 7 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur?
10. Litresi 7 TL olan zeytinyağından 316 L, litresi 3 TL olan ayçiçek yağından 420 L satan bir satıcının eline geçen para kaç TL'dir?
11. Uzun kenar uzunluğu 26 m, kısa kenar uzunluğu 19 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çevrilince 30 m tel artıyor. Bu iş için alınan tel kaç metredir?
12. 49 sayısının 145 katı, dört basamaklı en büyük doğal sayıdan kaç eksiktir?
13. Tanesi 30 Kr olan ekmeklerden günde 5 tane tüketen bir ailenin 30 günlük ekmek tüketimi kaç TL'dir?
14. Yüzler basamağı 5 olan en küçük üç basamaklı doğal sayı ile onlar basamağı 5 olan en büyük iki basamaklı doğal sayının çarpımı kaçtır?


15. Onlar basamağı 9 olan en küçük iki basamaklı çift doğal sayı ile yüzler basamağı 2 olan en büyük üç çift doğal sayının çarpımı kaçtır?
16. Onlar basamağı 0 olan en küçük üç basamaklı tek doğal sayı ile birler basamağı 9 olan en küçük iki basamaklı doğal sayının çarpımı kaçtır?
17. Seçil, 15 arkadaşına “ Hepinize 12’şer gül vereceğim.” diyerek, bahçeden bir demet gül getirdi. Seçil bahçeden kaç tane gül getirmiştir?
18. Üç kardeşten Emre’nin 450 kr’si vardır. Cemil’in parası Emre’nin parasının 3 katı kadardır. Küçük kardeş Derya’nın ise ikisinin paralarının toplamından 400 kr eksik parası vardır. Derya’nın kaç kr’si vardır?
19. Bir çarpma işleminde çarpanların toplamı 20’dir. Çarpanlardan biri, diğerinden 2 fazla olduğuna göre çarpım kaçtır?

20. Kilogramı 275 kr olan elmadan 123 kg alan bir manav toptancıya kaç kr ödemelidir?21. (24x8)=(8xA) eşitliğinde “A” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?
22. Orhan aldığı 48 kalem için toplam 816 kr ödüyor. Kalemlerin bir tanesi kaç kr’dir?
23. Aşağıda 5 ile gösterilen yerlere hangi doğal sayı gelmelidir?


5 + 5 = 8 + 5                   (2 + 5) + 8 = 2 + (3 + 8)

0 + 5 = 5 + 0                   (7 + 3) + 5 = 7 + (3 + 5)

12 +27 = 5 + 12               10 + (7 + 5) = (10 + 7) + 2         

9 + 6 = 5 + 9                   (15 + 3) + 17 = 15 + (3 + 5)   

(4 + 5) + 1 = 4 + (7 + 1)      (27 + 5) + = 27 + (5 + 3)

2+ (3 + 5) = (2 + 3) + 0     (17 + 5) + 5 = 17 + (0 + 5)

24.   AAAA               Yandaki toplama
          AAA               işleminde A kaçtır?
            AA
   È        A
    
       7 Ÿ Ÿ Ÿ

25.
         LM                    Yandaki işlemde harfler farklı
         LM                    rakamları gösterdiğine göre,
   È   LM                    K’nın sayısal değeri kaçtır?
        KM8

26. Aşağıdaki toplama işlemlerinde bilinmeyen harflerin kaç olduklarını bulunuz.

    AAA                      200                A6
      AA                        KK         È    BB
È     A                  È 147               
    A92                      402                163  


     KKT                  ABC                  52N4        
È    TK             È    C7             È   1678     133                  B35                   6K12


    ABC                    A52                  33K5
È CBA               È  2BC               È  60L


   1554                    597                  TM91


     A764                3E6E                    1B53
È    A7B           È  5459              È   52A6          

     6335                 9327                   NN89                            indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder