8 Ocak 2012 Pazar

4. Sınıf Türkçe Dersi Soz Varligini Geliştirme

4. Sınıf Türkçe Dersi Soz Varligini Geliştirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Eş Anlam, 4. Sınıf  Türkçe Dersi Zıt Anlam, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları, 4. Sınıf Türkçe Dersi Zamir, 4. Sınıf  Türkçe Dersi Sıfat, 4. Sınıf Türkçe Dersi Öznel Nesnel Yargı, 4. Sınıf  Türkçe Dersi Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, 4. Sınıf Türkçe Dersi Eş Sesli Kelimeler, 4. Sınıf Türkçe Dersi Sıfat, 4. Sınıf Türkçe Dersi Cümle  Kurma, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ana Duygu, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ana Fikir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Konu, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama, 4. Sınıf Türkçe Dersi İmla, 4. Sınıf  Türkçe Dersi 5N1K, 4. Sınıf Türkçe Dersi Atasözü, 4. Sınıf Türkçe Dersi Deyim, 4. Sınıf Türkçe Dersi Özdeyiş, 4. Sınıf Türkçe Dersi Anlam Bozukluğu, 4. Sınıf Türkçe Dersi Devrik Cümle, 


Söz Varlığını Geliştirme Etkinliği

1.  “Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisin.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) renkli      b- ) ince       c- ) siyah      d- ) yünlü

2. İyimser bir insan mısınız?” Cümlesinde altı çizili olan sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) iyiliksever                b- ) konuksever
c- ) kötümser                  d- ) kıskanç

3. “Ege’nin berrak sularında yüzmek çok güzeldir.” Cümlesindeki “berrak” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bulanık     b- ) kir      c- ) temiz     d- ) mavi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük vardır?
a- )           Havalar ısınınca kıra gideceğiz.
b- )          Çimenlere uzanıp kitap okuyacağım.
c- )           Kitaplar yakın arkadaşımdır.
d- )          Temiz hava ve güneş bizi dinlendirir.

5. “Yaz tatilinde bitkilerle ilgili gözlemlerini yaz.” Cümlesinde eş sesli olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ilgili   b- ) bitkilerle   c- ) tatilinde    d- ) yaz

6. “İşler nasıl, iyi m.................................................. mü?” Cümlesini anlamlı şekilde tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) güzel                         b- ) kötü  
c- ) başarılı                     d- ) başarısız

7. “Sınavın başlangıç saati bir saat ileri alındı.” cümlesindeki “başlangıç” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) sonuç        b- ) bitiş      c- ) bitimsiz    d- ) son

8. “Cesur adımlarla mağaraya yaklaşıyordu.” cümlesindeki “cesur” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) korkusuz   b- ) sağlam    c- ) korkak    d- ) sessiz

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- )           Gelen gideni aratır.
b- )          Her çok azdan olur.
c- )           Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
d- )          Aç doymam, tok acıkmam sanır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağımsız sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük vardır?
a- )           Sorumsuz davranışları herkesi üzüyor.
b- )          Biz tutsak yaşayamayız.
c- )           Dedelerimiz özgürlük için savaşmışlar.
d- )          Vatan toprağı kutsaldır.

11. “Cimri, paralarını nerede sakladığını kimseye söylememiş.” Cümlesindeki cimri sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) savurgan    b- ) eli sıkı    c- ) cömert    d- ) kibar

12. “Çiftçiler, Harran Ovasının verimli topraklarından çok ürün aldılar.” Cümlesindeki verimli sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) verimsiz  b- ) humuslu  c- ) tuzlu  d- ) çorak

13. “Pencereleri açık bırakmış.” Cümlesindeki açık sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kapalı   b- ) boyalı     c- ) kirli      d- ) koyu

14. “Bin lira ver, otobüse bin.” Cümlesinde eş sesli (sesteş) olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ver      b- ) otobüse     c- ) bin      d- ) lira

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- )           Erkenden gelir, geç vakte kadar balık tutar.
b- )          Gençler, yaşlıların tecrübelerinden faydalanırlar.
c- )           Bu satıştan kâr ya da zarar etmedik.
d- )          Deneyle ilgili araç gereci aldık.


      Otururken dizlerinin dibine
      Şeker korum hırkasının cebine
      Gözlükleri arkasından süzerek beni
      Der: Ne istiyorsun yine bir tanem?
       Masalcı ninem.
16. Yukarıdaki dizelerde yapım eki almış sözcükler aşağıdakilerden hangileridir?
a- )           dizlerinin - cebine        b- ) gözlükleri - masalcı
c- ) arkasından – süzerek    d- ) otururken ninem


17. “Anne, çocuklarını yanına alarak uzun bir yolculuğa çıktı.” Cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır?
a- ) çocuklarını                   b- ) yolculuğa
c- ) anne                             d- ) yanına
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-gin” yapım ekiyle türemiş bir sözcük yoktur?
a- )           Olgun kirazları topladık.
b- )          Annem işten yorgun geldi.
c- )           Rengin sararmış, hasta mısın?
d- )          Deniz durgun görünüyordu.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış sözcük vardır?
a- )           Dayım çiçekçilik yapıyor.
b- )          Bu konuya dergiden çalıştım.
c- )           Balıkçı henüz gelmedi.
d- )          Can, tatlı yiyecekleri çok sever.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, diğerlerinden farklı yapım eki almıştır?
a- )           Arda gözlük takıyor.
b- )          Emre günlük tutuyor.
c- )           Annem yolluk yapıyor.
d- )          Ali cevizli ekmek aldı.

21. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sonuna gelen ek farklıdır?
a- )           Sınıfta kim birinci olacak acaba?
b- )          Yirminci yüzyıl bitmek üzere.
c- )           Turşucu geçiyor.
d- )          Soldan ikinci sıradaki mi?

22. Aşağıdaki eş anlamlı sözcüklerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) değerli-kıymetli            b- ) ak-beyaz
c- ) hikaye-öykü                  d- ) sınıf-sıra

23. Hangi cümlede karşıt (zıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Pencere açık, kapı kapalıydı.
b- ) Nesi var, nesi yok selde gitmiş.
c- ) İnce, tatlı bir insandı.
d- ) Yükte hafif, pahada ağır eşyaları vardır.

24. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) söz       b- ) ekmek      c- ) el       d- ) çay

25. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde silmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- )           Yanlış yazınca hemen sildim.
b- )          Seni görünce olumsuz düşüncelerim silindi.
c- )           Sınıfta sıralar tertemiz silindi.
d- )          Eliyle gözyaşlarını sildi.

26. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
Terim anlamlı bir sözcük yer almıştır?
a- )           Ağacın dalları kırıldı.
b- )          Babam akşamları eve yorgun geliyor.
c- )           Sol ayağımla en güzel şutu ben atarım.
d- )          Çarşıdan kitap aldım.

27. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi  “güçlüler güçsüzleri ezer.’’ anlamındadır?
a- )           Büyük balık, küçük balığı yutar.
b- )          Zora dağlar dayanmaz.
c- )           Kimseden kimseye hayır yok.
d- )          İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

28. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
a- )           Arkadaşına güvendiğinden gelmiş.
b- )          Patrona kızmış, işinden ayrılmış.
c- )           Giderken bize uğrayacakmış.
d- )          Bu kravatı beğendiği için almış.

29. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir varlığın özelliğini bildiren bir sözcük yoktur?
a- )           Temiz bahçede oynamak istiyorum.
b- )          Sen bunları sepete koy.
c- )           Kırmızı elmalardan yedi.
d- )          Annem geniş tencerede yemek yaptı.

30. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük (zamir) vardır?
a- )           Okula çabuk geldik.
b- )          Babamla parka gidiyorum.
c- )           Bana karşı dürüst ol.
d- )          Yarın okul yok mu?

31. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişi adının yerine kullanılan sözcük, birden fazla varlığı belirtmektedir?
a- )           Bana kalem al.
b- )          Sınıfın düzeni bizden sorulur.
c- )           Onun ne yaptığını duydun mu?
d- )          Yakında sen de okuyacaksın.

indir
32. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin eylemi geçmişte yapılan bir işi bildirmektedir?
a- )           Eve biraz geç geleceğim.
b- )          İlkay oynarken bileğini incitmiş.
c- )           Bana küstüğünü söylüyor.
d- )          Her yaz denizde yüzerim.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder