18 Ocak 2012 Çarşamba

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi - 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 15 Tail Ödevi Çalışma Ödevi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yarıyıl Tail Ödevi Çalışma Ödevi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ara Tail Ödevi 

Fen ve Teknoloji - 2

26.Şişkin bir top sıcak betonun üzerinde kalırsa, şişkinliği artar.” Bu maddenin hangi özelliğini açıklar?
a- ) Maddenin ısı etkisiyle buharlaşması
b- ) Maddenin ısı etkisiyle genleşmesi
c- ) Maddenin ısı etkisiyle erimesi
d- ) Maddenin ısı etkisiyle büzüşmesi

27.  Isı etkisiyle genleşmenin en çok ve en az görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
a- ) Gazlarda- katılarda      b- ) Sıvılarda- Katılarda
c- ) Gazlarda- Sıvılarda      d- ) Katılarda- Sıvılarda
 
28. Aşağıdakilerin hangisinde su sıvı haldedir?
a- ) çiy              b- ) kırağı  c- ) buhar        d- ) dolu
                         
29. Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katı maddenin sıvı hale geçmesi, yoğuşma
b- ) Sıvı maddenin gaz hale geçmesi, buharlaşma
c- ) Sıvı maddenin katı hale geçmesi, donma
d- ) Gaz maddenin sıvı hale geçmesi, yoğuşma
 
30. Yavuz'un dedesi kullandığı gözlüğü soğukta açık havada bırakıyor. Sabah kalktığında gözlük camının kırılmış olduğunu görüyor. Gözlük camı neden kırılmış olur?
a- ) Genleşmeden                  b- ) Büzülmeden
c- ) Buharlaşmadan              d- ) Yoğuşmadan

31.      Şekildeki düzenekte metal levha ısıtıldığında beherdeki suyun kaynadığı gözleniyor.
Bu gözleme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a- ) Katılarda ısı, iletim yoluyla yayılır.
b- ) Isı etkisiyle, metal levha genleşir.
c- ) Bazı katılar, ısıyı daha iyi iletir.
d- ) Katılar, ısıyı sıvılardan daha hızlı iletir.

Madde
Erime sıcaklığı (°C)
Donma sıcaklığı (°C)
X
-25
-25
Y
0
0
Z
35
35

Çizelgede X, Y ve Z katılarının erime ve donma sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.
b- ) Erime olayında ısı alınır, donma olayında ısı verilir.
c- ) Katı maddelerin erime sıcaklıkları farklıdır.
d- ) Katı maddelerin donma sıcaklıkları farklıdır.

33. Aşağıdakilerden hangileri İnsan vücudunda yapım ve onarım görevini üstlenen besin gurubu içerisine girer?
a- ) Meyve                     b- ) Yumurta, et, süt
c- ) Sebzeler                 d- ) Makarna, patates
34.Aşağıda joule ve kalori cinsinden verilen enerjilerin birbirlerine çevrilmesinden hangisi doğrudur?
a- ) 3 cal=78 kcal               b- ) 3000j= 3kj
c- ) 1 kcal=1100 cal            d- ) 1000 cal= 1000 kcal

35. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?                                                         
a- ) Besinlerin dişler yardımı ile parçalanması ağız içerinde olur.
b- ) Sindirilmemiş besinlerin fazla suyunu emerek dışkıya dönüştürmesi ince bağırsakta gerçekleşir.
c- ) Parçalanmış besinleri mideye ulaştırmasında yemek borusu görevlidir.
d- ) Besinleri bulamaç kıvamına gelecek kadar parçalamada mide görev alır.

36. Aşağıdakilerden hangisi boşaltımda ile ilgili yapı ve organları arasında yer almaz?
a- ) böbrekler              b- ) üreter
c- ) anüs                        d- ) üretra

37. İnsan vücudunda idrar oluşumundan dışarı atılmasına kadar görev yapan organların sırası aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) Üreter-üretra-idrar kesesi-böbrekler
b- ) Üretra-idrar kesesi-üreter-böbrekler
c- ) Böbrekler-üreter-idrar kesesi-üretra
d- ) Böbrekler-üretra-idrar kesesi-üreter

38. Besinlerin kana karıştığı sindirim organı hangisidir?
a- ) mide                                 b- ) ince bağırsak
c- ) kalın bağırsak                 d- ) ağız

39. Maddeler ısı aldığında boylarındaki artışa………denir. Su buharı soğuk yüzeye çarptığında ……….meydana gelir. Buna göre boşluklara neler gelmelidir?
a- ) Büzülme-erime            b- ) Yoğuşma-donma
c- ) Genleşme-erime         d- ) Genleşme-yoğuşma

Besin maddesi
En çok bulunduğu besinler
<
Portakal, limon, domates
l
Et, peynir, yumurta
«
Ekmek, pasta, makarna
5
Fındık, zeytin, mısır

40. Tablodaki , l, «, 5 şekilleri besin maddelerini ifade etmektedir. Bunlardan hangisi vücutta öncelikle yapıcı ve onarıcı olarak kullanılır?
a- )                  b- ) l         c- ) «         d- ) 5

I. Akciğer
II. Böbrek
III. Kalın bağırsak
41. Yukarıda verilen organların ortak özelliği hangisidir?
a- ) Kanı temizleyerek hücrelere gönderme
b- ) Kandaki zehirli maddeleri süzerek vücuttan atma
c- ) Zararlı maddelerin vücuttan atılmasında etkili olma
d- ) Sindirilen besinlerin kana geçmesini sağlama

42. “Sindirim sırasında midede bulamaç haline getirilen besinler, ………?.......... .”
Yukarıdaki cümlede “?” yerine hangisi gelmelidir?
a- ) midede emilerek kana karışır
b- ) ince bağırsağa iletilir
c- ) kalın bağırsağa iletilir
d- ) vücut dışına atılır

43.  Aşağıdakilerden hangisi besinlerin içerdiği maddelerden değildir?
a- ) protein                    b- ) yağlar
c- ) karbonhidrat         d- ) meyveler

44. Sindirim organlarının sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a- )  ağız – yemek borusu – yutak- mide – ince bağırsaklar- kalın bağırsaklar
b- )  ağız – yutak – yemek borusu – mide – kalın bağırsaklar – ince bağırsaklar
c- )  yutak – ağız – yemek borusu – mide – ince – bağırsaklar – kalın bağırsaklar
d- )  ağız – yutak – yemek borusu – mide – ince bağırsaklar – kalın bağırsaklar

45. Vücudumuza enerji veren besinlerin sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) karbonhidratlar – yağlar – proteinler
b- )  karbonhidratlar – proteinler - yağlar
c- ) yağlar- karbonhidratlar – proteinler
d- )  yağlar – proteinler - karbonhidratlar

46. Evimizdeki atıkların atılmasıyla benzerlik gösteren vücut sistemimiz aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) solunum                   b- ) boşaltım
c- )  dolaşım                  d- ) sindirim

47. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Besinlerin sindirimi ağızda başlar.
b- ) Lapa haline gelmiş besinler, soluk borusundan geçerek mideye ulaşır.
c- ) Besinler, mideden sonra ince bağırsağa geçer.
d- ) Bulamaç halindeki besinler, ince bağırsakta kana geçer.

48. Yediğimiz besinler vücudumuzda kullanılarak enerji üretilir. Bu işlem nerede gerçekleşir?
a- ) hücrede                                    b- )  midede
c- ) bağırsakta                                 d- )  böbrekte

49. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda karbonhidratlardan sonra enerji kaynağı olarak kullanılır?
a- ) Proteinler                  b- ) Vitaminler
c- ) Mineraller                  d- ) Yağlar

indir
50. Vücudumuzda kan süzüldükten sonra oluşan ve dışarıya atılması gereken madde aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Su                                    b- ) İdrar
c- ) Kan                                  d- ) Besin

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder