4 Ocak 2012 Çarşamba

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Etkinliği, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Çalışma Sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Sürtünme kuvveti, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Temas gerektiren kuvvet, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Temas Gerektirmeyen kuvvet, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket mıknatıs, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket mıknatıs kullanım yerleri,Kuvvet ve Hareket

1. Bülent bozulan aracını çekici yardımı ile tamirciye götürüyor.
Yukarıda anlatılan olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Çekici araca temas kuvveti uygulamıştır.
b- ) Çekici araca temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulamıştır.
c- ) Araç çekici tarafından çekilirken araca etki eden sürtünme kuvveti artmıştır.
d- ) Araç çekici tarafından çekilirken araca etki eden yerçekimi kuvveti artmıştır.

2. Mıknatıs, günlük hayatta aşağıda verilen durumlardan hangisinde kullanılamaz?
a- ) Yere dökülen toplu iğnelerin toplanmasında
b- ) Demirden yapılmış bir çocuk arabasını temas etmeden hareket ettirmede
c- ) Masanın üzerindeki kağıt parçalarını toplamada
d- ) Demir tozu ve kum karışımını ayırmada

3. Cisimlere kuvvet farklı şekillerde uygulanabilir. Kuvvet temas ederek uygulanabileceği gibi temas etmeden de uygulanabilir.
Aşağıda verilen örneklerden 'hangisinde hareketi sağlayan kuvvet diğerlerinden farklıdır?
a- ) Kapıyı rüzgarın açması
b- ) Serbest bırakılan cismin düşmesi
c- ) Motosikletin harekete geçmesi
d- ) Bisikletin yokuş yukarı hızlanması

4. Eğimli bir yüzeyde serbest bırakılan araba kendiliğinden aşağı doğru hareket eder. Arabayı harekete geçiren etki aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yerin uyguladığı itme kuvveti
b- ) Yerin merkezindeki mıknatısın uyguladığı çekim kuvveti
c- ) Yerin manyetik alanının çekim etkisi
d- ) Yerin kütlesinden dolayı uyguladığı çekim kuvveti

I.  N-----------------S          S--------------------N
II.  N----------------S          N--------------------S                                
III. S---------------N          S--------------------N     
5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde mıknatıslar birbirini iter?
a- ) Yalnız  I                             b- ) I ve  II
c- ) II  ve III                           d- ) Yalnız  II

6. Ali aynı zemin üzerinde 10 kg ve 20 kg kütleli iki cismi hareket ettirmeye çalışıyor. Kütlesi fazla olan cismin hareket etmesinin daha zor olduğunu fark ediyor.
Ali yaptığı deney sonucu aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?
a- ) Farklı kütledeki cisimleri hareket ettirmek için farklı kuvvete mi ihtiyaç vardır?
b- ) Yüzey cisme sürtünme uygular mı?
c- ) Cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin yoğunluğu ile orantılı mıdır?
d- ) Cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlı mıdır?

7. Ağır bir mobilyayı hareket ettirmek isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha çok kuvvet harcar?
a- ) Sandığın altını su ile ıslatmalıdır.
b- ) Sandığı toprak zemin üzerinde hareket ettirmeye çalışmalıdır.
c- ) Sandığın altına tekerlek yerleştirmelidir.
d- ) Sandığın altına karton yerleştirmelidir.

8. Mıknatıs ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Mıknatıs demiri çeker.
b- ) Mıknatıs demir içerebilir.
c- ) Mıknatısın iki kutbu vardır.
d- ) Doğal olarak bulunmaz.

9. Altın bilezik, nikel tozları, bakır para, çelik tencere
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesini mıknatıs çekebilir?
a- ) 4            b- ) 3              c- ) 2                    d- ) 1

10. Neslihan bir bardak su alarak içine birkaç tane toplu iğne atıyor. Bardağa dıştan bir mıknatıs yaklaştırdığında toplu iğnelerin mıknatıs tarafından çekildiğini görüyor.
Neslihan yaptığı deney sonucu aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
a- ) Mıknatıs toplu iğneyi çeker.
b- ) Mıknatıs suyu çeker.
c- ) Mıknatıs etkisini farklı ortamlarda da gösterir.
d- ) Mıknatıs cisimlere temas etmeden kuvvet uygulayabilir.

I. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin aşağı doğru hareket etmesi
II. Mıknatısın demir bilyeyi çekmesi
11. Yukarıda verilen durumlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a- ) Her ikisi de temas gerektirmeyen kuvvet etkisinde gerçekleşir.
b- ) Her ikisi de temas gerektiren kuvvet etkisinde gerçekleşir.
c- ) Yalnız i, temas gerektirmeyen kuvvet etkisinde gerçekleşir.
d- ) Yalnız II, temas gerektirmeyen kuvvet etkisinde gerçekleşir.     

12. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinin sürtünmesi diğerlerinden azdır?
a- ) toprak     b- ) buz      c- ) tahta     d- ) asfalt

13. Mıknatıs ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a- ) Alüminyum gibi metalleri çeker.
b- ) Cisimlere temas ederek kuvvet uygular.
c- ) iki mıknatısın karşı karşıya gelen zıt kutupları birbirini çeker.
d- ) iki mıknatısın karşı karşıya gelen aynı kutupları birbirini çeker.

14. Aşağıda verilen araçlardan hangisine diğerlerinden daha fazla kuvvet uygulanır?
a- ) bisiklet                           c- ) traktör
b- ) otomobil                         d- ) kamyon

15. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren bir kuvvet uygular?
a- ) mıknatıs                b- ) yer çekimi
c- ) sürtünme             d- ) elektriksel çekim

16. Aşağıda verilen araçlardan hangisi, hava sürtünmesinden en çok etkilenecek şeklide tasarlanmıştır?
a- ) uçak                              b- ) otomobil
c- ) paraşüt                         d- ) kamyon

17. Yüzey ile cisimler arasında cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen etkiye sürtünme kuvveti denir.
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cismin hareketine zıt yönde etki eder.
b- ) Doğada sürtünmesiz yüzeyler de vardır.
c- ) Yüzeyin cinsine bağlıdır
d- ) Cismin ağırlığına bağlıdır.

I. Öğrencinin kapıyı itmesi
II. Yerin cisimleri çekmesi
III. Lokomotifin vagonları çekmesi
IV. Toprak yüzeyin hareket eden bir araca uyguladığı sürtünme kuvveti
18. Yukarıda verilen durumlardan kaç tanesinin gerçekleşmesinde temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisi vardır?
a- ) 1               b- ) 2               c- ) 3                  d- ) 4

19. Yerçekimi kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Suda yüzen cisimlere etki etmez.
b- ) Cisimlere temas etmeden uygulanan bir kuvvettir.
c- ) Çekme şeklinde uygulanan bir kuvvettir.
d- ) Cisimlerin kütlesine bağlı olarak büyüklüğü değişir.

indir
20. Mıknatısın uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru¬dur?
a- ) Cisimlere temas ederek kuvvet uygular.
b- ) Bütün maddelere kuvvet uygulamaz.
c- ) Cisimlerin büyüklüğü arttıkça uyguladığı kuvvetin büyüklüğü artar.
d- ) Kutupları farklı büyüklükte kuvvetler uygular.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder