8 Ocak 2012 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket fotokopi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket etkinlik, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket mıknatıs, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket sürtünme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket temas gerektiren kuvvet, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket temas gerektirmeyen kuvvet,1. Asılı olan iki mıknatıs yukarıdaki şekildeki gibi dengede duruyor. Mıknatısların numaralandırılmış kutupları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
            1          2          3          4
a- )     N          S         S         N
b- )      S         N         S         N
c- )      S         N         N         S
d- )      S         S         N         N

2. Mıknatıs ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kutuplarından biri N, diğeri S ile gösterilir. 
b- ) Temas gerektiren kuvvet uygular.
c- ) Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter.
d- ) Çöplerdeki demir parçalarını ayırmak için kullanılabilir.

3. Bir mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çeker?
a- ) buz     b- ) buzdolabı     c- ) sünger     d- ) tahta

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir.
b- ) Sürtünme kuvveti cismin hareketini kolaylaştırır.
c- ) Farklı yüzeylerdeki sürtünme kuvveti de farklıdır.
d- ) Pürüzlü yüzeylerdeki sürtünme kuvveti, pürüzsüz yüzeye göre çoktur.

5. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

(    ) Isınan katılar genleşir, sıvılar ise genleşmez           
(    ) Genleşme olayı, ısı verme sonucunda olur.
(    ) Su döngüsü sayesinde doğadaki su yok olmaz.          
(    ) Mıknatıs, hem itme hem çekme kuvveti uygulayabilir.

6. Aşağıdaki olaylardan hangileri diğerlerinden farklıdır?
a- ) Isınan demir yolu raylarının uzaması.            
b- ) Şişirilmiş bir balonun soğukta bırakılınca küçülmesi.
c- ) Cam bardağın ani sıcaklık değişiklikleri ile çatlayıp kırılması.
d- ) Açılamayan cam kavanozların kapak kısmının sıcak suda bekledikten sonra açılması.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sıvılar ısı alarak buharlaşır.                
b- ) Buharlaşma sıcaklığı maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir.
c- ) Kaynayan sudan çıkan kabarcıklar su buharıdır
d- ) Bilimsel ölçüm sonuçları değişmez.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Erime sırasında katılar ısı verirler.                
b- ) Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklığı sabittir.
c- ) Sıvılar ısı vererek donar.                                
d- ) Kutuplardaki buzların erimesinin nedeni sıcaklık artışıdır.

9. Aşağıda verilen birim çevirmelerini yapınız.
             ………….kcal = 9000 cal              1500 cal ≈ …………….. J

10. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı atıkların dışarı atılmasında görevli yapı ve organlardan biri değildir?
a- ) deri                                 b- ) dişler
c- ) böbrekler                       d- ) akciğerler


11. Aşağıda verilen durumların hangisinde yoğuşma olması beklenir?
a- ) çaydanlıkta suyun kaynaması
b- ) güneş ışınlarının yeryüzünde suları ısıtması     
c- ) yükselen su buharının atmosferde soğuması
d- ) tabağa konulan çorbanın soğuması


12. Dünyamızda meydana gelen buharlaşma olayı yoğuşmadan fazla olsaydı ne olurdu? Yazınız.
Cevap:…………………………………………………………………………………………

13. 1.Ocakta kaynamakta olan bir tencere su, kaynamaya başladığı anda sıcaklığı 100 derecedir.1 saat daha bu suyu kaynatmaya devam edersek aşağıdakilerden hangisi olur? 
a- ) Suyun sıcaklığı değişmez.
b- ) Suyun sıcaklığı bir artar bir azalır.           
c- ) Suyun sıcaklığı azalmaya başlar.
d- ) Suyun sıcaklığı artmaya devam eder.“Eşit kütleli A, B, C, D ve E cisimlerine aynı şiddette kuvvet uygulanarak hızları ölçülmüştür.
Cisimlerin hızları yandaki grafikte gösterilmiştir.” Bu grafiğe göre cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) A, B, C, D ve E                b- ) E, C, A, B ve D
c- ) D, B, A, C ve E                d- ) B, A, C, E ve D

15. “Ağzına kadar suyla dolu çaydanlıktaki su kaynamaya başlayınca su taşar. Gözlük çerçevelerine camlar, çerçeve ısıtıldıktan sonra takılır.” Yukarıdaki olaylar aşağıda verilenlerden hangisine örnektir?
a- ) erime                               b- ) genleşme
c- ) ısınma                              d- ) yoğunlaşma

16. Aşağıdaki verilenlerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvet değildir?
a- ) yer çekimi                          b- ) mıknatısın etkisi
c- ) plastik tarağın kağıdı çekmesi
d- ) el arabası ile harç taşıma

17. “Mıknatıs……………………..maddesini çeker, …………… maddesini çekmez.”  Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?
a- ) cam - kobalt                   b- ) demir – kömür
c- ) bakır – demir                 d- ) çakıl – nikel

18. Aşağıdakilerin hangisinde mıknatıs kullanılmıştır?
a- ) ütü                                              b- ) bisiklet
c- ) pusula                  d- ) ekmek kızartma aracı

19. Mıknatıslarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Aynı cins kutuplar birbirini çeker.
b- ) Aynı cins kutuplar birbirini iter.
c- ) Farklı cins kutuplar birbirini çeker.
d- ) Mıknatıs bazı elektronik araçlara zarar verebilir.

20. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin azalması sonucu meydana gelir?
a- ) masanın halı üzerinde hareket ettirilmesi
b- ) yağsız bisikletin sürücüyü çok yorması
c- ) Kapı menteşelerinin gıcırdaması
d- ) buzlu yolda kayarak düşmelerin çok olması

I. Cisimlerin hareketini fiziksel temas olmadan sağlayan kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler denir.
II. Fiziksel temas sonucu cisimleri hareket ettiren kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler denir.
21. Yukarıdaki tanımlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a- ) ikisi de doğru                 b- ) I. doğru, II. Yanlış
c- ) ikisi de yanlış                 d- ) I. yanlış, II. Doğru

22. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmaz?
a- ) yüzeylerin yağlanması
b- ) kışın otomobil tekerleklerine zincir takılması
c- ) kışın altı tırtırlı ayakkabı giyilmesi
d- ) dişleri silinen otomobil tekerleğinin değiştirilmesi

I.  N kutbu, N kutbunu iter.
II. S kutbu, N kutbunu çeker.
III. S kutbu, S kutbunu iter.
23. Mıknatıs kutuplarının birbirlerine etkisi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a- ) yalnız I.                          b- ) yalnız II.
c- )  I – II – III                    d- ) I – II

24. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir?
a- ) erime noktası                 b- ) kaynama noktası
c- ) donma noktası               d- ) kütlesi

indir
25. Bir buz kütlesinin yağmur olup yağması için hangi aşamalardan geçmesi gereklidir?
a- ) Erime- buharlaşma- yoğuşma         b- ) Erime
c- ) Erime- yoğunlaşma          d- ) Erime- buharlaşma

26. Maddenin hacminin ısı etkisiyle küçülmesine ne denir?
a- ) genleşme b- ) büzülme  c- ) donma     d- ) erime

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder