26 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar

5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar bul, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar ekle, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar ara, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar çöz, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar konu anlatımı, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar ödev, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar indir, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar etkinlik, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar çalışma sayfası, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar fotokopi, Matematik 5. Sınıf Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar, Matematik 5. Sınıf Doğal Sayılarla Alıştırmalar, Matematik 5. Sınıf Doğal Sayılarla Alıştırmalar bul,
Doğal Sayılar Alıştırmalar - 4

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşunu yazınız.
1000128        .........................................................
3100100        .........................................................
7700700       .........................................................
8210000        .........................................................
9900101        .........................................................
14123000      .........................................................
20600002     .........................................................
38140010      .........................................................
70700300                                               
95320200                                               
105000005                                             
111 111 111                                               
208100004                                             
810000390                                             
950200023                                             

2. Aşağıdaki doğal sayıların basa­maklarını yazınız.

3.   Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.
iki milyon yüz yirmi bin üç                       :...........................................................................................
Bir milyon on bin on                                   :  .................................................................
Yedi milyon üç yüz on iki bin on iki                    :........................................................................       
Dokuz milyon dokuz bin dokuz               :....................................................................................         
On iki milyon on iki bin iki                       :...............................................................................
Yirmi beş milyon yedi yüz bin üç yüz      :..........................................................................    
Seksen sekiz milyon attı yüz bin altı                 :................................................................................ 
Doksan üç milyon beş yüz bin                 :.................................................................................
Yedi yüz milyon                                         :.....................................................................................        
Sekiz yüz milyon beş                                 :...................................................................................        
Atfı yüz milyon dört yüz bin                               :..................................................................................          
Beş yüz yirmi beş milyon iki yüz elli bin yedi   :..............................................................................

4.   Şemadaki doğal sayıların okunuşunu yazınız.
Milyonlar Bölüğü
Binler Bölüğü
Birler Bölüğü
Yüz Milyonlar Basamağı
On Milyonlar Basamağı
Bir Milyonlar Basamağı
Yüz Binler Basamağı
On Binler Basamağı
Binler Basamağı
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı


2
0
0
2
0
0
0


8
1
2
4
0
0
8


6
7
0
3
0
1
3

1
2
1
0
0
7
0
8

1
9
9
1
6
7
1
0

8
0
7
4
2
0
0
0
1
6
7
0
0
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
1
4
3
7
5
4
0
5
1
0
6
8
1
0
0
0
0
0
0
8
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

5. Okunuşu verilen doğal sayıları şemaya yazınız.
P Beş milyon beş yüz beş,
P Yedi milyon iki yüz seksen bin,
P Sekiz milyon üç yüz bin iki yüz
P Dokuz milyon altı yüz beş bin sekiz,
P On beş milyon dört yüz bin on altı,
P Otuz iki milyon üç bin üç yüz,
P Seksen milyon dört yüz on iki bin iki yüz altı,
P Doksan dokuz milyon doksan dokuz bin üç yüz elli,
P Yüz milyon altı yüz bin on yedi,
P Üç yüz on iki milyon sekiz yüz,
P Altı yüz yirmi milyon kırk bin on altı,
P Sekiz yüz milyon sekiz yüz bin
Milyonlar Bölüğü
Binler Bölüğü
Birler Bölüğü
Yüz Milyonlar Basamağı
On Milyonlar Basamağı
Bir Milyonlar Basamağı
Yüz Binler Basamağı
On Binler Basamağı
Binler Basamağı
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı

indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder