26 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar

5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar - Basamak Değeri, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar Sayı Değeri, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayıların yazılışı ve okunuşu etkinliği, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar bul, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar ekle, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar ara, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar çöz, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar konu anlatımı, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar ödev, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar indir, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar etkinlik, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar çalışma sayfası, 5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar fotokopi, Matematik 5. Sınıf Doğal Sayılarla İlgili Alıştırmalar, Matematik 5. Sınıf Doğal Sayılarla Alıştırmalar, Matematik 5. Sınıf Doğal Sayılarla Alıştırmalar bul, 
Doğal Sayılar Alıştırmalar - 8

1. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.
P 30 000 705       P 12312006    P 5 106 505         P 125 072 003         P 200 000 008

2. Çözümlenmiş olarak verilen doğal sayıları yazınız.
P (2 x 100 000 000) + (6 x 10 000 000) +(3x100 000) + (4x1000) + (2xl)
P (8 x 10 000 000) + (2 x l 000 000) + (5x1000) +(l x100)
P (4 x 100 000 000) + (l x 10 000 000) + (2x100 000)+ (8x 1 000)
P (7 x 100 000 000) + (7 x 10)
P (8 x 100 000 000) + (8 x 100) +(8x1)

3. Basamak değerleri verilen rakam­ların oluşturduğu sayıyı yazınız.
P 400 000 000, 80 000 000, 700 000, 8000, 300, 2
P 30 000 000, 200 000.   5000, 400,  10
P 800 000 000,  20 000 000, 5 000 000 . 40 000, 30, 6
P 60 000 000,  500 000,  30 000, 1000, 200, 80. 3
P 70 000 000, 40 000, 5000, 20, 5

4. 135218700. 190000000, 19000000,148 000 002 doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

5. Aşağıdaki doğal sayıları bölükleri­ne ayırınız.
P 23240389                                           
P 180007816                                          
P 219005251                                          
P 428703200                     
P 222482000                                         
P 2783005                                              

6. Aşağıdaki doğal sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini yazınız.
7.   Doğal sayılan tabloya yazınız.
P 41237012                  P 20001685
P 111 400 251               P 23 232 224           
P 86886550                  P 205 000 001
P 51 498 586                 P 911 000 700
Milyonlar Bölüğü
Binler Bölüğü
Birler Bölüğü
Yüz Milyonlar Basamağı
On Milyonlar Basamağı
Bir Milyonlar Basamağı
Yüz Binler Basamağı
On Binler Basamağı
Binler Basamağı
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı
8. Sayı değerleri aynı olan 9 basa­maklı doğal sayıları ve okunuşlarını yazınız.

9. Kaç tane 1 000 000,   10 000 000 eder?

10. Kaç tane 1 0 000 000,  100 000 000 eder?

11. Kaç tane 100 000 000, kaç tane 10 000 000 ve kaç tane 1 000 000 toplamı en büyük 999 000 000 eder?

12.100 000 000 doğal sayısını bulmak için hangi doğal sayıya 1 eklemeliyiz?

13. Aşağıdaki doğal sayılar arasına uy­gun sembolü yazınız.
P 138316005... 125999 129               P 2000913... 1719925
P 16160106... 18000000                    P 783 000 205 ...783000106
P 916 078 195 ...916763000               P 141 000000... 150000000

14. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
P 9 000 013, 9 200 018, 8 900 900, 7 777 777
P 12  713 095,     15 600 200, 19000000, 24000283
P 129 000 198,    132 000 007. 142007001, 214413000

15. Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
indir
P 4413005, 4413008, 4413010, 4413009
P 81   712 900,     70 000  108, 90900000 , 81 712812
P 316 316 000,    313 316 300, 316319005, 313316301Hiç yorum yok :

Yorum Gönder