17 Ocak 2012 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım indir, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği indir, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgelerimizi Tanıyalım fotokopi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgelerimizi Tanıyalım Etkinliği fotokopi,

Bölgelerimizi Tanıyalım


1.  Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara aşağıdakilerden hangisi denir?
a- ) coğrafi bölge     b- ) şehir    c- ) kıta     d- ) ülke

2.  Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
a- ) yeryüzü şekilleri                  b- ) iklim
c- ) sanat etkinlikleri                 d- ) sanayi

3.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?
a- ) Marmara Bölgesi       b- ) Çukurova Bölgesi
c- ) Ege Bölgesi                d- ) İç Anadolu Bölgesi

4.  Türkiye’nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Akdeniz Bölgesi     b- ) Doğu Anadolu Bölgesi
c- ) Ege Bölgesi                   d- ) Karadeniz Bölgesi

5.  Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a- ) Tarım                      b- ) Hayvancılık
c- ) Bitki örtüsü            d- ) Eğitim

6.  Aşağıdakilerden hangisi en çok ege Bölgesi’nde yetişir?
I.    Yazlar sıcak ve kuraktır.
II.   Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. Bitki örtüsü Bozkır’dır.
7. Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez?
a- ) I               b- ) II       c- ) III     d- ) I-II

8.  Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Karadeniz Bölgesi
b- ) Ege Bölgesi
c- ) Doğu Anadolu Bölgesi
d- ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

9.  Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İzmir      b- ) Ankara   c- ) Bursa    d- ) İstanbul

10.  Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir?
a- ) Deprem                     b- ) Heyelan
c- ) Sel                             d- ) Nükleer patlama


11.  İç Anadolu Bölgesi’nde hangi iklim türü hâkimdir?
a- ) Akdeniz iklimi               b- ) Karasal iklim
c- ) Karadeniz iklimi            c- ) Okyanussal iklim

12.  Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?
a- ) Çukurova                     b- ) Amik Ovası
c- ) Konya Ovası                  d- ) Gediz Ovası

13.  Aşağıdaki illerimizden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde değildir?
a- ) Ankara     b- ) Konya     c- ) Nevşehir      d- ) Malatya

14.  Fiziki haritada tarım alanlarına uygun yerler aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?
a- ) Mavi                          b- ) Kahverengi
c- ) Sarı                          d- ) Açık mavi

15.  Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?
a- ) Ormanların en çok olduğu bölgedir.
b- ) Çay yetişir.
c- ) Karadeniz iklimi görülür.        d- ) Yağış çok azdır.

16.  Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?
a- ) Çok katlı binalar yapmak.
b- ) Halkı bilinçlendirmek.
c- ) Deprem planı oluşturmak.
d- ) Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.

17.  Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerde yer alan bölgelerimizin orman bakımında fakir olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İç bölgelerin dağlık oluşu.
b- ) Yağışların yetersiz olması.
c- ) Sıcaklığın düşük olması.
d- ) Yükseltinin az oluşu.

18.  Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedirler?
a- ) Marmara Bölgesi           b- ) Karadeniz Bölgesi
c- ) İç Anadolu Bölgesi       d- ) Akdeniz Bölgesi


19.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?
a- ) Nemrut Dağı                      b- ) Süphan Dağı
c- ) Tendürek Dağı                   d- ) Ağrı Dağı


20.  Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?
indir
a- ) Dağların kıyıya paralel uzanması.
b- ) Toprak yapısının sert olması.
c- ) Yağışların çok olması.
d- ) Akarsuların dağları parçalaması.

Cevap Anahtarı: 1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – b, 5 – d, 6 – a, 7 – c, 8 – a, 9 – d, 10 – d, 11 – b, 12 – c, 13 – d, 14 – c, 15 – d, 16  - a, 17 – b, 18 – c, 19 – d, 20 – a, 


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder