10 Şubat 2012 Cuma

2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla Leylek - 87 Etkinlik

2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla Leylek - 87 Etkinlik , 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik ara, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik bul, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik indir, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik çalışma sayfası, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik öğrenci çalışması, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik  ödev, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik test, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek - 87 Etkinlik fotokopi,2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik metin soruları, 2. Sınıf Türkçe Dersi Kurtla  Leylek  - 87 Etkinlik paragrafta anlam,

KURTLA LEYLEK
     Kurt, günün birin­de oburluğu yüzün­den büyük bir tehlikeyle karşılaştı.
Et yerken, boğazına bir kemik takılıp kaldı. Soluk alamıyor, gö­zünden oluk oluk yaşlar akıyordu.
Tam bu sırada oradan bir ley­lek geçiyordu. Kurt işaret ederek, onu yanına çağırdı. Açık ağzını göstererek inledi. Leylek durumu anlamıştı. Gagasını kurdun ağzına sokup boğazındaki kemiği çıkardı. Leylek:
 - "Sizi ölümden kurtardım, ücreti­mi ödemeyecek misiniz?” dedi.
Kurt hışımla ona çıkıştı:
  -"Ne, bir de ücret mi istiyorsun? Yetmedi mi ağzımın içindeyken ka­fanı kurtarmak?”
Leylek, kurdu kurtardığına piş­man, kafasını kurtardığına sevine­rek oradan ayrıldı.

* İlk 4 soruyu okuduğunuz, parçaya göre yanıtlayınız.

1. Kurt nasıl bir tehlike ile kar­şılaştı?
a- ) Leylek kurdun gözünü gagaladı.
b- ) Et yerken boğazına kemik ta­kıldı.
c- ) Kurt bir tuzağa düştü.

2. Leylek, hangi özelliğinden yararlanarak kurdun ağzın­daki kemiği çıkarabiliyor?
a- ) gagasının uzun olması
b- ) bacaklarının uzun olması
c- ) kanatlarının güçlü olması

3. Hışımla çıkışmak ne demektir?
a- ) Karşısına geçip gülmek
b- ) Öfke ile sert sözler söylemek.
c- ) Yalvarmak, dua etmek.

4. Bu olay nasıl sonuçlanmalıy­dı?
a- ) Kurt, leyleği öldürmeliydi.
b- ) Leylek, kurda yardım etme­meliydi.
c- ) Kurt, leyleğe teşekkür etme­liydi.

5. Bu yıl ikinci sınıfta, gelecek yıl üçüncü sınıfta okuyacağız. cümle­sinde varlıkların sayılarını belirten sözcükler hangileridir?
a- ) bu – yıl          b- ) ikinci – üçüncü                  c- ) bu – sınıfta

6. Aşağıdaki özel adlardan hangisi yanlış yazılmıştır?
a- ) Karabaş'ın              b- ) Yaseminin             c- ) Edirne'nin

7. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisinde soru mi eki ile ya­pılmıştır?
a- ) Yüksek sesle konuşan kimdi?
b- ) Sen daha uyumadın mı?
c- ) Sen neden çalışmıyorsun?

8. Aşağıdaki sözcüklerden han­gisi hecelere doğru ayrılmış­tır?
a- ) A-na-do-lu                    b- ) Hür-riy-et         c- ) Baş-öğ-ret-me-n

9. Cümle içinde eş görevli (benzer) sözcüklerin arasına virgül işareti konur. Bu açıklamaya göre aşa­ğıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti konulmalıydı?
a- ) Sarı kırmızı mavi balonlar uçuşuyordu.

indir
b- ) Bu kapıyı kim açtı?
c- ) Cumhuriyetin 83. yılını kut­ladık.

10. Yenimahalle'de oturuyoruz. cüm­lesi kaç heceden oluşmuştur?
a- ) 11                               b- ) 10                                          c- ) 9

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder