7 Şubat 2012 Salı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele

4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele ara, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele bul, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele indir, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele öğrenci etkinliği, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele çöz, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele ödev, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele test, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele konu tekrarı, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele etkinlik, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele Dönem ödev,1.
Aşağıdaki olayları tarihleriyle eşleştirin.
Cumhuriyetin ilanı

Sivas Kongresi

Kurtuluş Savaşı başlangıcı

Büyük Taarruz

Lozan Barış Antlaşması


2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlarından biri değildir?
a- ) Süleyman Demirel            b- ) Celal Bayar
c- ) İsmet İnönü                     d- ) Fevzi Çakmak

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir yiyecek değildir?
a- ) Lahmacun                 b- ) Hamburger
c- ) Baklava                     d- ) Kadayıf

4.   I-Futbol     II- Güreş           III-Karate
   IV-Binicilik       V-Cirit         VI-Basketbol
Yukarıdaki oyunlardan hangileri Türklerin tarihten günümüze ulaşan oyunlarındandır?
a- ) II-IV-V                           b- ) II-III-IV
c- ) I-V-IV                             d- ) II-IV-VI

5. Dedemin istiklal madalyası var. Bu durum dedemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
a- ) Mahalle bekçisi olduğu
b- ) Kurtuluş Savaşı’na katıldığı
c- ) Farklı bir ülkeden göç ettiği
d- ) Büyük şehirde yaşadığı

6. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele cephelerimizden değildir?
a- ) Kuzey Cephesi           b- ) Batı Cephesi
c- ) Doğu  Cephesi           d- ) Güney Cephesi

7. “İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya İtilaf Devletleri’ndendir.”
Yukarıdaki ülkelerden biri İtilaf Devletleri ülkesi değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkedir?
a- ) İngiltere   b- ) Almanya   c- ) Fransa   d- ) İtalya

8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlama nedenlerinden değildir?
a- ) Yurdumuzun işgal devletlerinin eline teslim edilmemesi
b- ) Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olması
c- ) Mondros Ateşkes Antlaşması ile yurdumuzun işgal edilmesi
d- ) Ulusun bağımsızlığının tehlikeye düşmesi

9. “I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmayla yurdumuz işgal edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal yurdumuzu kurtarmak için Anadolu’ya geçti. Bir genelge yayımlayarak vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu duyurdu.”
 Yukarıda söz edilen genelgeyi Mustafa Kemal hangi ilde yayımlamıştır?
a- ) Ankara              b- ) Erzurum
c- ) Sivas                 d- ) Amasya

10. Mustafa Kemal’in yurdun işgali karşısında gösterdiği tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a- ) Padişah ve çevresindekilerin dikkatlerini işgallere çekmek
b- ) Kurtuluş yolunun padişahın etrafında toplanmaktan geçtiğini savunmak
c- ) Anadolu’ya geçerek milli cemiyetleri teşkilatlandırmayı planlamak
d- ) Silah arkadaşlarıyla vatanı kurtarmak için çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelemiz sırasında yapılan savaşlardan biri değildir?
a- ) I.İnönü Savaşı            b- ) Sakarya Savaşı
c- ) Mudanya Savaşı         d- ) II. İnönü Savaşı

12. Bulunduğumuz yere bizden yaşça büyük biri girdiğinde ayağa kalkmak, yer göstermek, elini öpmek gelenek ve göreneklerimizin hangisi ile ilgili olabilir?
a- ) Büyüğe saygı                     b- ) Dayanışma
c- ) Yardımseverlik                  d- ) Hoşgörü

13. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olaylardan hangilerinin yeri değişirse kronolojik sıra doğru olur?
a- ) III ve IV
b- ) II ve IV
c- ) I ve II
d- ) IV ve V
indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder