4 Şubat 2012 Cumartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev indir, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev fotokopi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev çalışma sayfası, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev test


1. Ağaçların ve sabit taşların yosunlu yüzleri hangi yönü gösterir?
a- ) doğu        b- ) kuzey        c- ) batı       d- ) güney

1-yol                3- kutup yıldızı  
2-güneş            4- pusula
2. Yukarıdakilerin hangilerinden yön bulmada yararlanılır?
a- ) 2-3 ve 4                          b- ) 1-2  ve 4   
c- ) 1-3 ve 4                           d- ) 1-2 ve 3

3. Kuzey ile batı ana yönleri arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kuzeydoğu               b- ) kuzeybatı                                                   
c- ) güneydoğu              d- ) güneybatı
                                                 
4. Geceleri bulutsuz bir havada yönünü kaybeden birine yönünü bulması için ne önerirsin?
a- ) Karınca yuvalarına bakmasını
b- ) Ağaç yosunlarına bakmasını
c- ) Kutup Yıldızı’na bakmasını
d- ) Güneşe bakmasını

5. Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şehirden başlatmıştır?
a- ) Sivas                               b- ) Samsun          
c- ) Amasya                         d- ) Ankara

 “Aralarında kan bağı olan veya evlilik yoluyla birbirine bağlanan insanlara akraba denir.”
6. Aşağıdakilerden hangisi akrabamız olamaz?
a- ) Öğretmenimiz                 b- ) Amca        
c- ) Hala                                d- ) Teyze

7. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapmamız gerekenler arasında gösterilemez?
a- ) Balkona çıkarak yardım istemek                          b- ) Pencere ve camlardan uzak durmak
c- ) Merdiven ve asansörü kullanmamak
d- ) Devrilecek eşyalardan uzak durmak

8. Aşağıdakilerden hangisi insan yapımı değildir?
a- ) ev                      b- ) otomobil            
c- ) tavuk                 d- ) trafik lambası

9. Sorunlarımızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a- ) Güzel konuşmalıyız
b- ) Beden dilimizi kullanmalıyız
c- ) Yerinde ve zamanında anlatmalıyız
d- ) Öfkeli konuşmalıyız                                                      
10. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
a- ) Barınma            b- ) Beslenme
c- ) Giyinme            d- ) Televizyon izleme

11. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisini ev aleti olarak kullanırız?
a- ) Araba                   b- ) Uçak
c- ) Buzdolabı            d- ) Tekerlek

12. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden değildir?
a- ) Üzerimize düşebilecek eşyaları sabitlemek.
b- ) Yaşadığımız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek.
c- ) Güvenli bir çıkış yolu bularak binayı
terk etmek.
d- ) Kolay ulaşabileceğimiz bir yere su
ve kuru yiyecek koymak.

13. Hangisi deprem sonrasında alınması gereken önlemlerdendir?
a- ) Sarsıntı biter bitmez binadan içeri
girmeliyiz.
b- ) Su ve gaz vanalarını açmalıyız.
c- ) Yüksek binaların yanında durmalıyız.
d- ) Gerekmedikçe telefonu kullanmamalıyız.

14. Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sı­ralanmıştır?
a- ) Parfüm, cips, kaset
b- ) Dondurma, defter, oyuncak
c- ) Ekmek, peynir, ayakkabı
d- ) Çikolata, top, kitap

15. Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
a- ) Saç rengi            b- ) Ana adı            
c- ) Baba adı             d- ) Doğum tarihi

I. Kuzey    II. Kuzeydoğu      III. Sis
16. Yukarıda verilen kavramların sınıflandırması hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
a- ) Anayön - hava olayı - arayön
b- ) Hava olayı – anayön - arayön
c- ) Anayön – arayön - hava olayı
d- ) Hava olayı – arayön - anayön

17. Deprem çantamızda neler olması gerekiyor? 10 tanesini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Depremden önce yapmamız gereken şeylerden 4 tanesini yazınız.

P ………………………………………………………………

P ……………………………………………………………….

P ………………………………………………………………

P ………………………………………………………………

19. Kelimeleri aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara yazınız.                                                                                       “kültür – görenek - Sakarya Savaşı – Edirne -Temsil Heyeti - Lozan Barış Antlaşması -Yunanlılar, cirit, Türk Tarih Kurumu-Milli Kültür”

P Mustafa Kemal’e ……………………………….. ‘nda gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir.

P Bir topluma özgü duygu, düşünce ve yaşam biçimine …………………denir.

P Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal’in başkanlığında ………………………………..oluşturuldu.

P Bir şeyi eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığına …………………….denir.

P Batı cephesinde ………………………….savaştık

P Ata sporlarımızdan biri de at üstünde oynanan…………… dir.

P Türk Tarihi’nin araştırılıp geliştirilmesi için Atatürk tarafından  ……...  …………. …………….. …kuruldu.

P Türkiye Cumhuriyeti Devleti ……………   ……………     …………………. sıyla diğer devletler tarafından tanındı.

P Kırkpınar Yağlı Güreşleri  …………………. de yapılır.

P Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli unsurumuz ………………   ……………..dür.

20.Bütün insanların sevgi, saygı, korku, kıskançlık gibi ortak duyguları vardır. Ancak bazı insanlar seyahat etmeyi severken bazı insanlar kitap okumayı sever.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Sevgi her insanda bulunmaz.
b- ) İnsanların yetenekleri aynıdır.
c- ) Kitap okumayı herkes sever.
d- ) İnsanların ortak yönleri olduğu gibi farklı yönleri de vardır.

21. Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin doğuştan sahip olduğu özelliklerinden biri değildir?
a- ) Cinsiyet                            b- ) Saç rengi    
c- ) Düşünce                            d- ) Parmak izi

22. Kimliğini kaybeden bir şahıs yeni kimlik belgesini aşağıdaki kuruluşlardan hangisine başvurarak çıkarabilir?
a- ) Nüfus idaresi                b- ) Jandarma  
c- ) Polis                               d- ) Belediye

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Başkalarının fiziksel özellikleri ile alay etmemeliyiz.
b- ) Başkalarının düşünceleri bizim için önemli değildir.
c- ) Farklılıklar sadece fizikseldir.
d- ) Bireysel farklılıklar sadece hobilerdir.


24. Cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına da  Y yazınız.

(   ) Gün içinde duygu düşüncelerimiz farklılaşır.

(   ) Kimlik belgeleri içinde en önemlisi nüfus cüzdanımızdır.

(   ) Göz rengimiz kimlik belgemizde mutlaka bulunmalıdır.

(   ) Sınıf arkadaşımızla bir sorunumuz olduğunda konuşarak sorunumuzu çözeriz 

(   ) Yaş, boy, kilo gibi özellikler bireyin sosyal özelliklerindendir.

(   ) Herkes aynı duygu ve düşüncelere sahiptir.

(   ) İzlenen bir film hakkında görüş bildirmek bir düşüncedir.
indir

(   ) Vildan sınıf başkanı seçildiğinde kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etmesi farklı görüşlere saygılı olduğunu gösterir.

(    )“Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün barışçı özelliğini gösterir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder