12 Şubat 2012 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Basit Elektrik Devreleri

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik ödev, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik etkinlik, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik fotokopi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik öğrenci etkinlik yaprağı,


Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Soruları
Isı ve ışık-pil,ampul-artar-(+)-açık-elektron-ışık-akümülatör-anahtar-yanar-(-)
1. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

P Ampul, elektrik enerjisini ………………  ve  ………………….. enerjisine dönüştürür.

PElektrik akımı, …………………………. akımıdır.

PBir elektrik devresini açmaya ya da kapamaya yarayan devre elemanına  …………………… denir.

PAnahtarı kapalı bir elektrik devresinde lâmba  ……………………..

PBir elektrik devresinde pil sayısı artırılırsa ampullerin parlaklığı ………………………

P…………………………………… elektrik üreticisidir.

PBir elektrik devresinde lâmba ışık vermiyorsa anahtar …………………. olabilir.

PBir elektrik devresinde akımın yönü ………. kutuptan, ……………. kutba doğrudur.

PPiller ters bağlanırsa devredeki ampul …………………………. vermez.

PBasit bir elektrik devresinde …………..,  ……………… ve anahtar bulunur.

2. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

(…..) Akımın geçtiği elektrik devresine kapalı devre denir.

(…..) Bir düzen içinde bağlanmış birden fazla pile batarya denir.

(…..) Devre kapalı olduğunda ampul ışık vermez.

(…..) Elektrik akım yönü (+) kutuptan, (-) kutba doğrudur.

(…..) Pil ve ampul devre elemanlarından ikisidir.

(…..) Bir elektrik devresinde ampul sayısı artarsa, ampullerin parlaklığı azalır.

(…..)  Akımın geçtiği elektrik devresine kapalı devre denir.

(…..) Pil sayısı aynı kalırken ampul sayısının artması ampullerin parlaklığını arttırır.

(…..) Piller elektrik kaynağı olan üreteçlerdir.

(…..) ampullerin parlaklılığı devreye akım veren pil sayısına bağlı olarak değişir.

3. Bir elektrik devresindeki ampulün daha parlak ışık vermesi için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
a- ) ampul sayısı artırılmalıdır.                                                           b- ) Pil sayısı artırılmalıdır.
c- ) Anahtar açık () hale getirilmelidir.                                     d- ) Ampul sayısı azaltılmalıdır.
a- )  a-c                    b- )  b-d                   c- )  a-b-c               d- )  b-c-d

indir


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder