24 Şubat 2012 Cuma

5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği, Matematik 5 Ondalık Sayılar Ödevi

5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği, Matematik 5 Ondalık Sayılar Ödevi, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği bul, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği ara, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği çöz, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği ödevi, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği fotokopi, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği çalışma sayfası, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği etkinlik kağıdı, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği konu tekrarı, 5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği Problemler, Matematik 5 Ondalık Sayılarlas İlgili Problemler, 

Ondalık Sayılar
1. 2,08 -  0,698 - 1,05 - 1,2 -  0,8 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,698 >0,8 > 1,05 > 1,2 > 2,08
b- ) 2,08 > 1,2 >1,05 > 0,8 > 0,698
c- ) 0,698 > 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8
d- ) 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8 > 0,698

2. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
a- ) 0,8              b- ) 8,1      c- ) 8,01          d- ) 8,001

3. 2,040 ondalık kesrinin kesir sayısı biçiminde yazınız.


4. 0,008 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sıfır tam onda sekiz
b- ) Sıfır tam yüzde sekiz
c- ) Sıfır tam binde sekiz
d- ) Sıfır tam on binde sekiz

5. Onlar basamağı 5, yüzde birler basamağı 7, binde birler basamağı 3 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 50,037            b- ) 5073
c- ) 53,007             d- ) 50,073

6. 0,509 -  0,59 -  0,009 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,59 > 0,009 > 0,509
b- ) 0,59 > 0,509 > 0,009
c- ) 0,509 > 0,009 > 0,59
d- ) 0,009 > 0,509 >0,59

7. 4/100Kesrinin virgülle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,004                     b- ) 0,04
c- ) 0,4                          d- ) 4,10

8. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür?
a- ) 0,6        b- ) 0,346          c- ) 0,45          d- ) 0,4

9. 0,02 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sıfır tam iki               b- ) Sıfır tam onda iki
c- ) Sıfır tam yüzde iki     d- ) Sıfır tam binde iki


10. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?
a- ) 0,27             b- ) 0,72        c- ) 0,77     d- ) 0,7

11.0, 001 -  1,1 -  0, 01 -  0,1 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0, 001 > 0, 01 > 0, 1 > 1, 1
b- ) 1, 1 > 0, 1 > 0, 01 > 0, 001
c- ) 0, 1 > 0, 01 > 1, 1 > 0, 001
d- ) 1, 1 > 0, 001 > 0, 01 > 0, 1

12. 2, 478  < 2, 4A8 sıralamasında A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
a- ) 18        b- ) 17          c- ) 16           d- ) 15

13. a = 3, 04     b = 3, 404    c = 3, 4  ondalık kesirlerinin büyükten  küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) a > b > c                  b- ) b > c > a
c- ) c > b > a                    d- ) b > a > c

14. 342,243 ondalık sayısında 3'lerin basamak değerleri çarpımı kaçtır?
a- ) 0, 3             b- ) 0, 9            c- ) 3           d- ) 9

15. 21,614 ondalık kesrinde tekrar eden rakamların basamak değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 1 - 0,01                    b- ) 1 - 1
c- ) 1 -  0, 1              d- ) 1 - 0, 001

16. 2,75 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında hangi rakam vardır?
a- ) 2              b- ) 7          c- ) 5          d- ) 0

17. 12,354 ondalık kesrinde 5'in basamak değeri kaçtır?
a- ) 0,05        b- ) 0,5        c- ) 5        d- ) 50

18. 6/1000kesrinin ondalık kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?   
a- ) 0,06           b- ) 0,03
c- ) 0,12           d- ) 0,006


indir
19. 235,005 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?    
a- ) İki yüz otuz beş tam yüzde beş
b- ) İki yüz otuz beş tam binde beş
c- ) İki yüz otuz beş tam onda beş
d- ) İki yüz beş tam binde beş

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder