20 Şubat 2012 Pazartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz çalışma sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası sınav, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası Test Çöz fotokopi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları, Türkçe 5 Paragraf soruları, Türkçe 5 Ödev, Türkçe 5 Sınav, Türkçe 5 Ödev, Türkçe 5 Çalışma sayfası,
Test


1. “Hasan, nihayet iş bulmuştu.” cümlesindeki “nihayet” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
a- ) Son olarak                   b- ) Sonunda
c- ) Sonuç olarak                d- ) Sonrada

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, uyarma söz konusudur?
a- ) Bu akşam bize gelirsen sevinirim.
b- ) Oh be, şimdi rahatladım!
c- ) Bizi de çağırsan ne olurdu?
d- ) Kırmızı ışıkta geçmeyiniz.

3. “İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan
Cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya gelebilirler.”
Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.
b- ) Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
c- ) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
d- ) Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
a- ) Sizi dört gözle bekliyorum.
b- ) Onlara ben de yardım ettim.
c- ) Annesini dilinden düşürmedi.
d- ) Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum.

5. Bilmediğin sözü söyleme, ulaşamayacağın şeye elini uzatma, kırılacak dala konma, fakirlerin elinden tut, kendi işini başkasına bırakma.
Aşağıdakilerden hangisi parçada öğütlenenlerden biri değildir?
a- ) Yardımsever olmak         b- ) Azimli olmak
c- ) Haddini bilmek                d- ) Tedbirli olmak

6. “Ağır” sözcüğünün çeşidi, hangi cümlede diğerlerinden farklıdır?
a- ) Etrafa ağır bir koku yayıldı.
b- ) Bu ağır havalar sağlığımızı bozdu.
c- ) Arabamız çok ağır ilerliyordu.
d- ) Ağır adam davranışlarından anlaşılır.

7. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit sözcüktür?
a- ) Babalarımız          b- ) Peynircilik
c- ) Kararlı                   d- ) Silgiler

8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
a- ) Sevinç - neşe            b- ) Çeşit - tür
c- ) Gezi - seyahat         d- ) Ağır - hafif

9. ”Bana karşı tavırları soğuktu.”
Bu cümleye anlamca yakın olan aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) O, beni pek tanımıyordu.
b- ) Bana yakınlık göstermiyordu.
c- ) Bana karşı duygularını belli etmiyordu.
d- ) O beni hiç sevmiyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
a- ) Bu işi annemde biliyor.
b- ) Sevgide sınır olmaz.
c- ) Babam fabrikada çok yoruluyor.
d- ) Bugün okulda eğlence vardı.

11. Eksiksiz ve kusursuz bir hayatı isteyenler değil, bulundukları halden hoşnut olmasını bilenler mutlu olabilirler. İşte bu sırra erenler, mutluluğa kavuşmak için ne işlerinin düzelmesini, ne büyük görevlere gelmeyi ne de zengin olmayı beklerler. İçinde bulundukları şartları en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünürler.
Paragrafa göre kimler mutlu olurlar?
a- ) İstekleri gerçekleşenler
b- ) Çok çalışkan insanlar
c- ) Yaşam koşulları iyi olanlar
d- ) İyimser ve elindekiyle yetinenler

12. “Göçmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çökmek” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Kara kışta köydeki evin tavanı göçmüştü.
b- ) Kuşlar, çoktan sıcak ülkelere göçmüştü.
c- ) Bizim oba yaz gelince yaylaya göçer.
d- ) Bu dünyaya gelen elbette göçer.

Duyulmuyor günlerin nasıl geçtiği,
Bu temmuz, ağustos ayları böyledir.
Dakikalar öyle süratle geçer ki,
Daha sabah zannedersin, öğledir.     Ahmet Kutsi Tecer
13. Şair, bu dörtlükte aşağıdakilerin hangisinden
yakınmaktadır?
a- ) Günlerin kısalığından
b- ) Havaların bunaltıcı olmasından
c- ) İşlerinin yoğunluğundan
d- ) Zamanın hızla akıp gitmesinden

14. “Beni görünce hemen yanıma gelirdi.”
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
a- ) Derhal                     b- ) Mutlaka
c- ) Gecikmeden             d- ) Çabucak

15. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
a- ) Öğrenciler bütün ödevlerini yapmışlar.
b- ) Bugün Ahmet’le resim sergisine gideceğiz.
c- ) Sevinç, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.
d- ) Çanakkale’de binlerce şehidimiz yatıyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
a- ) O da Ayşe gibi çalışkandı.
b- ) Sevginin olduğu yerde nefret olmaz.
c- ) Ahmet de Mehmet de zekidir.
d- ) Kitabım onunkinden daha güzeldir.

17. Avcılar, kuş sesleriyle erkenden uyanmışlardı.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
a- ) Kimler?                         b- ) Ne zaman?
c- ) Neyi?                           d- ) Ne ile?

18. “İleri” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Kazanmak için topu daha ileri atmalısın.
b- ) Şu masayı biraz daha ileri çekelim.
c- ) Çağdaş olmak, ileri görüşlü olmak demektir.
d- ) İleri gidersek sahneyi daha rahat görebiliriz.

19. -lık (-lik, -luk, -lük) eki, aşağıdakilerin hangisine getirilirse soyut anlamlı bir sözcük türemiş olur?
a- ) Korku    b- ) Söz       c- ) Yağmur       d- ) İnsan

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru
işareti (?) konulmalıdır?
a- ) Babam kardeşimin hatasını affetti.
b- ) Ceviz ağacının altı güzel mi güzeldi.
c- ) Onun neden geldiğini öğrenemedi.
d- ) Kızılay, felâkete uğrayanlara mı yardım etti.

Rüzgar, bahar kokusu taşıyor uzaklardan. Kırlar yeşilin türküsünü söylüyor. Mavi kanatlı kelebek zambağın tepesine konuyor. Bugün baharın düğünü diye geçiriyorum içimden. Kocaman arı beyi vızıldayarak uçup gidiyor. Güneşin şarkıları uyandırıyor doğayı öğle uykusundan. Her tarafta bir telaş...
21. Yukarıdaki parçada aşağıdaki duyulardan hangisi söz konusu değildir?
a- ) Görme    b- ) İşitme    c- ) Koklama   d- ) Tatma

İlk öykümü yazdığımda lisedeydim. Aşağı yukarı on yıl oluyor. Önceleri yalnız öykü yazardım, sonra şiire, oyuna merak sardım. Şiirlerimi okuyucu önüne çıkarılamayacak kadar kötü buluyorum. Oyunlarım iyi mi kötü mü, onu daha anlayamadım.
22. Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
a- ) Yazarlığa hangi türle başladınız?                  
b- ) İlk öykünüzü ne zaman yazdınız
c- ) Şiirlerinizi beğeniyor musunuz?         
d- ) Oyunlarınızı niçin beğenmiyorsunuz?

Ah, benim sevgili öğretmenim! Seni hiç, hiç unutmayacağım. Bir okulun yanından geçerken bir bayan öğretmenin sesini işitirsem senin sesini duyar gibi olacağım. Seni iki kez hasta yorgun gördüm. Öyleyken gene güler yüzlüydün. Kusurlarımızı hep boş gördün. İçimizden birinin yazı yazmakta zorluk çektiğini görünce üzülürdün öğretmenim.” Bize karşı hep çok iyi davrandı. Seni hiç unutmayacağım, sevgili öğretmenim.
23. Yukarıdaki parçanın anlatımında, aşağıdakilerden daha çok hangisi ağır basmaktadır?
a- ) Gözlemler                         b- ) Düşünceler
c- ) Duygular                           d- ) Hayaller

(1) Akan bir suyun üzerinde salla gitmek gibidir yolculuk. (2) Suyun üzerinde hareket halindesinizdir; ama suyun içinde yıkanmıyorsunuzdur. (3) Çünkü aranızda sal vardır. (4) Sal, ilkel bir ulaşım aracıdır. (5) Saldaki kişi yolculuğu yapan; su ise yolculuk sırasında geçilen yerler, ülkelerdir.
24. Numaralanmış tümcelerden hangisi, bu parçanın bütünlüğü içinde yer almamalıdır?
a- ) 2.         b- ) 3.                  c- ) 4.              d- ) 5.

Bir İspanyol yazar: “Ben sanatçıların ilham (esin) alarak yapıt yarattıklarına inanmıyorum. Yapıtlar, çok çalışılarak, günlerce, aylarca uğraşılarak meydana getirilir. Bunun ilhamla (esin) ilgisi yoktur!” demiştir.
25. Bu parçada vurgulanmak istenen nedir?
a- ) Her sanatçının farklı yöntemler kullandığı
b- ) İlham (esin) gelmeden yapıt yaratılamayacağı
c- ) Sanatsal yeteneğin çalışılarak kazanıldığı
d- ) Güzel yapıt meydana getirebilmek için çok çalışmak gerektiği

indir

2 yorum :

Adsız dedi ki...

sorular güzel ama şıklari şaretlenmiyor işte bu kötü

Adsız dedi ki...

Gzel ama işaretlenmiyoooo :(

Yorum Gönder