3 Şubat 2012 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası -Türkçe 5 Test

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test yap, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test mecaz anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test gerçek anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test sözlükte önce gelir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test duygu, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test birleşik isim, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test eş anlamlı kelimeler, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test zıt anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test cümlede anlam, 


1. “Kitaplarımı, temiz ve düzenli kullanıyorum.”
Tümcesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığıdır?
a- ) Niçin kitap kullanıyorsun?      
b- ) Kitaplarını nerede kullanıyorsun?
c- ) Kitaplarını nasıl kullanıyorsun?
d- ) Ne tür kitaplar kullanıyorsun?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
a- ) Kaçan balonu kardeşim yakaladı.
b- ) Pek çok kez yalanını yakaladım.
c- ) Kediyi kolayca yakaladım.
d- ) Polis suçlu adamı yakaladı.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır?
a- ) Oyuncakları kardeşine mi verdin?
b- ) Pazardan sebze aldım.
c- ) Gece saat on oldu mu hemen uyurum?
d- ) Yetişin yangın var!

4. Aşağıdaki tümcede anlam karışıklığını önlemek için hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır?
“Çocuk tatlıcıdan üç tatlı aldı.”
a- ) tatlı                                           b- ) üç
c- ) tatlıcıdan                                 d- ) çocuk 

5. "Bu yemek harika olmuş." Cümlesinde beğeni duygusu vardır. Aynı duygu, aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
a- ) Bu resmi sen beğendin mi?
b- ) Arkadaşın senden daha başarılıymış.
c- ) Yeni elbisen sana çok yakışmış.
d- ) Dün gece eğlenceli bir davete katıldım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel
isimlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a- ) Diyarbakır'lı arkadaşım gelecek.
b- ) Karabaş'ın kulübesini onardık.
c- ) Evimiz Atatürk Bulvarı üzerindedir.
d- ) Annem Samsun'dan yarın dönecek.

7. "Sinemadaki film biraz sonra başlayacak; ………………….yetişirim."
Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelirse uygun olur?
a- ) ile                         c- ) belki
b- ) fakat                    d- ) çünkü

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a- ) Hülyalar az önce buradaydı.
b- ) Ankara'ya üç saatte varmışlar.
c- ) Bu sabah Tokattan yola çıkmışlar.
d- ) Dilek'in kitabı bende kaldı.

9. "Pamuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır?
a- ) Pamuk, Çukurova çevresinde yetişir.
b- ) Pamuk, sepetinde mışıl mışıl uyuyor.
c- ) Pamuk almayı unuttuğum için geri döndüm.
d- ) Pamuk pamuk kar yağıyor.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir işi başarmaya çalışan kişiye cesaret verir?
a- ) Senin başaracağına inanıyorum.
b- ) Bence büyüklerinden yardım istemelisin.
c- ) Bence bunu tek başına yapamazsın.
d- ) Bunu doğru yaptığından emin misin?

11. İlkyaz yağmurları yağıyor. Ağaçlar henüz çıplak. Tatlı bir toprak kokusu duyuluyor. Bahçenin yüksek çamları altında, saatin tik takları gibi çalışan bir otomobil yola hazırlanıyor.
Parçada, hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) Koklama                  b- ) Görme
c- ) İşitme                    d- ) Tatma

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uygunluğu yoktur?
a- ) Ağacın dalları çok uzadılar.
b- ) Gaziler de törene katıldılar.
c- ) Kardeşimle parka gittik.
d- ) Cümlelerin sonuna nokta konur.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
a- ) Okuduğum kitapta kısa hikâyeler var.
b- ) Kitap Ömer Seyfettin tarafından yazılmış.
c- ) “Kaşağı” adlı hikâyeyi çok beğendim.
d- ) Bazı hikâyelerin konusu tarihten alınmış.

14. “Bir kümese doğru sinsi sinsi yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse, Salih Ağa’nın yürüyüşüne bakınız.” cümlesine göre Salih Ağa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Gizlice kötülük yapabileceği
b- ) Hızlı yürüdüğü
c- ) Çalışmayı çok sevdi
d- ) Avcılıkla uğraştığı

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında “kesinlik” vardır?
a- ) İstersen kalemi geri verebilirsin.
b- ) Orhan, derslerine düzenli çalışır.
c- ) O, bugün belki beni arar.
d- ) Tiyatroya gitmiş olabilir.

16. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır ama, sözlerimizle incittiğimiz, kırdığımız insanlarda yara ruhun en gizli yerlerinde derinden derine işler, bir türlü kapanmak bilmez.
Paragrafta anlatılan düşünceyi aşağıdakilerden hangisi destekler?
a- ) Çivi çıkar ama yeri kalır.
b- ) Dost kara günde belli olur.
c- ) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
d- ) Doğru söz yemin istemez.

“Müdürümüz meşhur bir kişidir.”
17. Cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir?
a- ) yardımsever            b- ) bilgili
c- ) ünlü                          d- ) sevecen

 “Kitab - ( ) okul - ( ) unutmuşum.”
18. Yukarıdaki cümlede, parantezlerin içine sırasıyla hangi ekler getirilmelidir?
a- ) –dan, -a                     b- ) –da, -da
c- ) –da, -dan                  d- ) –ı, -da

19. “Arkadaşlar koşun! Öğretmen derse girdi!“      cümlesinde hangi duygu vurgulanmıştır?
a- ) Kızgınlık                      b- ) Telaş
c- ) Heyecan                      d- ) Sevinç

indir
20. “Komşularımız düğüne    ………………………. .” cümlesi aşağıdaki eylemlerden hangisi ile tamamlanabilir?
a- ) davet edildim           b- ) davet edildin
c- ) davet edildiler         d- ) davet edildik

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder