28 Şubat 2012 Salı

5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği

5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği değerlendirme, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği çalışma sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği konu tekrarı, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği öğrenci etkinlik sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği fotokopi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği metin soruları,
Tıp Bilimi


Tıp bilimi sadece hasta insanları iyileştirmeye çalışmaz, hasta olmadan yaşamak için neler yapması gerektiğini de araştırır; sağlıklı yaşamak için temizliğe önem vermeliyiz. Havasız ve güneş girmeyen yerlerde bulunmamalı ve spor yapmalıyız. Mutlu ve stresten uzak bir ömür, hastalık riskini önemli ölçüde azaltır.

* Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırınız.

1. Parçaya göre sağlıklı olmak için ne yapmamalıyız?

2. Hastalık riskini önemli ölçüde ne azaltır?

3. Parçada anlatılmak istenen ana düşünce nedir?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Bilgisayar aldığı için çok mutlu oldu.
b- ) Yalnız kalmak istiyordu bu nedenle beni istemedi.
c- ) Kavga atmak için sebep arıyordu.
d- ) Çarşıya çıkacaktı ancak son anda vazgeçti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı söz konusudur?
a- ) Bakterilerin tamamı zararlı değildir.
b- ) Yoğurdun mayalanmasını bakteriler sağlar.
c- ) Besinlerin bozulup bozulmadığını anlayamıyorum.
d- ) Bitkiler gündüz fotosentez, gece solunum yapar.

6. Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Devletin sarsılmayan temelini adalet temsil eder.
b- ) Hiç hata yapmayan insan, genellikle hiçbir şey yapmaz.
c- ) Derslerden çakmamak için çok çalışmam gerekiyor.
d- ) Bilinen düşman, bilinmeyen düşmandan daha iyidir.

7. Aşağıdaki cümlelerde eksik noktalama işaretlerini tamamlayarak yazınız.
P Bütün bu bilgileri Bilim Çocukta okumuştum
P Özlem durmadan çalışıyor ama başaramıyor
P Hava ne kadar sıcak

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla ek alarak oluşmuştur?
a- ) sucu                             b- ) simit
c- ) oyunculuk                      d- ) şekersiz

9. Aşağıdaki cümleleri ismin hal ekleriyle tamamlayıp, yanına durumlarını yazınız.
     Ninniler büyüklerimiz…..   bize armağandır.       
     Mısır tarlası…..   kuşlar gelirmiş.

10. Aşağıdaki cümleleri parantez içinde verilen uygun kelimelerle tamamlayınız.
“ama-çünkü-fakat-ancak”
Sınavı kazanamadı,………….    az çalışmıştı.
Bu işe başlıyorum,………….   bugün bitiremem.
Çok çalışıyor,…………….  Bir türlü başaramıyor.
Koştum,………….    Yetişemedim.

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?
a- ) sabah       b- ) dolu       c- ) tatil          d- ) çocuk                              

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  -ki‘nin yazılışı yanlıştır?
a- ) Öyle sanıyorum ki bu gece uyuyamayacağız.
b- ) Kar yağmadıki yollar kapansın.           
c- ) Bendeki şans kimsede yok.
d- ) Evdeki işlerimi bitirince gelirim.

13. “söylemeden-akıllı-düşünür-akılsız-ve-söyler-düşünmeden”
Kelimeleri ile anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda hangi kelime açıkta kalır?
a- ) Düşünmeden                     b- ) ve
c- ) akılsız                             d- ) söyler

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok düşünmek” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Kafası almamak        b- ) Kafasına koymak
c- ) Kafası işlemek         d- ) Kafa patlatmak

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır?
a- ) Babası ona çok soğuk davranıyordu.
b- ) Yazılıya çalışmayınca cesareti kırıldı. 
c- ) Okul çantam çok ağır oldu.
d- ) Oyuncuların kostümleri hazırlandı.

16. “Bütün gün zavallı kız kardeşini arayıp durdu.” cümlesinde virgül hangi kelimeden sonra gelirse, arayanın ‘kız’ olduğu anlaşılır?

indir
a- ) zavallı      b- ) gün        c- ) kız      d- ) kardeşini

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut isimdir?
a- ) para         b- ) kağıt      c- ) üzüntü    d- ) sözlük

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder