25 Mart 2012 Pazar

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği çöz,4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği çalışma sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği öğrenci çalışma kağıdı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği konu tekrarı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Etkinliği yaz, Fen 4 Işık ve  ses ödevi, 
Işık ve Ses


1. Görme olayı seçeneklerdeki ortamlardan hangisinde gerçekleşmez?
a- ) Ay ışığının olduğu ortamda
b- ) Çok az ışığın olduğu ortamda
c- ) Karanlık ortamda
d- ) Denizin altında

2. Hangi seçenekte hem doğal hem de sıcak ışık kaynağı vardır?
a- ) Ampul   b- ) Gaz lambası   c- ) Güneş   d- ) Mum

3. Aşağıdaki hangi cümlede doğru bir ifade vardır?
a- ) Ay doğal ışık kaynağıdır.
b- ) İlk insanlar ilk önceleri aydınlanmak için mum kullandılar.
c- ) Aynalar ışığı iyi şekilde yansıtan cisimlerdir.
d- ) Gaz lambası petrolün bulunuşundan önce kullanılmaya başlandı.

4. Işığın göz sağlığımız açısından olumsuz etkileri de vardır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ışığın
olumsuz etkisinden söz edilmemektedir?
a- ) Ay ışığına bakmak doğru değildir.
b- ) Güneş’e çıplak gözle bakmak çok sakıncalıdır.
c- ) Loş ışık da gözümüzün sağlığı açısından sakıncalıdır.
d- ) Doğrudan gözümüze gelen ışık göz sağlığımızı olumsuz etkiler.

5. Hangi seçenekte aydınlatma ile ilgili belirtileni yapmak doğru değildir?
a- ) Ortama uygun ışıklandırma yapmak
b- ) Tasarruflu ampul kullanmak
c-)Küçük alanlarda çok ışık veren ampuller kullanmak
d- ) Az ışık gerektiren yerlerde çok ışık veren ampuller kullanmamak

6. “Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda kullanılmasına ………. Kirliliği denir.”
Tümcesini hangi seçenekteki sözcükle tamamlarsak doğru olur?
a- ) Ses       b- ) Işık       c- ) Çevre       d- ) Hava

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından değildir;
a- ) Kuş sesi                        b- ) Şimşek sesi
c- ) Şelale sesi                   d- ) Gitar sesi

8. Sesle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
a- ) Titreşen bir tel ses çıkarır.
b- ) Bir gitarın telini sert bir şekilde çekersek daha şiddetli ses çıkarır.
c- ) Ay’a giden bir uzay aracının sesinin Dünya’ya ulaşma ihtimali her zaman vardır.
d- ) Ses için titreşim şarttır.

9. Hangi seçenekte insan eliyle yapılmış bir ses kaynağı yoktur?
a- ) Rüzgar sesi              b- ) Araba motorunun sesi
c- ) Müzik aletlerinin sesi   d- ) İş makinelerinin sesi

10. 1- insan gırtlağındaki ses tellerinin titreşmesiyle oluşur.
2-Sesin oluşmasına akciğerlere doğru gitmekte olan hava neden olur.
3-İnsan kulağı her titreşimdeki sesleri duyar.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) 1,2 ve 3    b- ) 2 ve 3    c- ) 1 ve 3    d- ) Yalnız 1

11. “Bilim adamları yarasaların çıkardıkları yüksek seslerle yollarını bulmalarından yola çıkarak çeşitli
araçlar üretmişlerdir.” Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle örtüşmeyen bir araçtır?
a- ) Ultrasonografi                b- ) Anten  
c- ) Sonar                               d- ) Radar

I. İnsan gırtlağındaki ses tellerinin titreşmesiyle oluşur.
II. Sesin oluşmasına akciğerlere doğru gitmekte olan hava neden olur.
III. İnsan kulağı her titreşimdeki sesleri duyar.
12. Seçeneklerdeki cisimlerden hangisini titreştirirsek ses çıkmasına neden oluruz?
a- ) Suyu     b- ) Taşı     c- ) Hepsini      d- ) Sırayı

13. Aşağıdakilerden hangisi ses yükseltmeye yarayan araçlardan değildir?
a- ) Megofon                      b- ) Teleskop
c- ) Mikrofon                         d- ) Stetoskop

14. Ses kirliliği ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Ses kirliliği en fazla kent merkezlerinde görülür.
b- ) Fabrika ortamları ses kirliliğine neden olabilir.


indir
c- ) Gürültü sonucu ses kirliliği oluşur.
d- ) Gürültü yalnızca insanlara zarar verir.

15. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
a- ) Işık     b- ) Bulut     c- ) Hava     d- ) Toprak

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder