18 Mart 2012 Pazar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ara,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime bul,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime indir, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çalışma sayfası, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime etkinlik kağıdı, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime fotokopi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime değerlendirme,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime öğrenci çalışma etkinlik sayfası, sosyal 4 Üretimden tüketime ödev, Sosyal 4 çöz test değerlendirme,


Üretimden Tüketime
1. Aşağıda, bazı cümleler ve bu cümlelerle ilgili sözcükler verilmiş, eşleştiriniz.

P Temel ihtiyaçlarımızdan birisi.

P Naylon poşetin ham maddesidir.

P Besin maddeleri alırken dikkat etmemiz gereken en önemli bir noktadır.

P İhtiyaçlarımızı alırken dikkat etmemiz gereken bir konudur.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

(……) İyi bir tüketici alacağı ürünün TSE damgasına bakar.

(……) Sağlıklı olmak, doğru beslenme ve spor yapmakla olur.

(……) İstekler ihtiyaçlardan daha önemlidir.

(……) Peynirin ham maddesi yoğurtur

(……) Toplum için her meslek önemlidir.

3. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde doldurunuz.
a- ) Yemek,barınma ve uyuma birer …………………… tır.
b- ) Aileye ait sabit gelir ve buna bağlı olarak giderlerini gösteren listeye ………………………… denir.
c- ) Dişimizde bir sorun olduğunda tedavi için gittiğimiz meslek sahibi kişiye ……………………………………… denir.

4. I. Televizyon   II. Bilgisayar
III. Buzdolabı     IV. Ekmek   V. Gazete
Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin garanti belgesi olur?
a- ) IV-V    b- ) |-||-III    c- ) I-II    d- ) III-IV-V

5.  Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
I. ekmek – buğday              II. bisküvi - buğday
III. zeytinyağı – ayçiçeği   IV. benzin - ham petrol
V. şeker - pirinç
a- ) yalnız III                     b- ) I - II – IV  
c- ) III-V                            d- ) yalnız V

6.  "Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli
maddelerin işlenmemiş hâline...........denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) malzeme                 b- ) ham madde
c- ) eşya                          d- ) ticaret

7.  "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları her türlü faaliyete...............denir." İfadesini  anlamlı tamamlayan  sözcük hangisidir?
a- ) üretim                   b- ) Düzenleme 
c- ) tüketim                     d- ) bütçe

8. Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ne denir?
a- ) paylaşım                     b- ) Harcama  
c- ) tüketim                       d- ) ihtiyaç

9. "Bir ürünün  üretildiği  yerden tüketicilere ulaştırılması işine .............denir." ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?
a- ) ulaşım                          b- ) Ticaret 
c- ) tüketim                       d- ) dağıtım

10. Başka ülkelerde üretilen ürünlerin yurdu¬muza getirilmesine ne denir?
a- ) ihracat                               b- ) İthalat  
c- ) alışveriş                             d- ) ticaret

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı işlerden biri değildir?
a- ) Alacağı ürünün gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgular.
b- ) Alacağı ürünün fiyatının bütçesine uygunluğunu kontrol eder.
c- ) Alacağı ürünün standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğine bakar.
d- ) Alışverişlerden sonra satıcı zarar görmesin diye fiş almaz.

12. Ekmeğin ekmek oluncaya kadar geçirdiği evre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) fabrika-un-fırın-buğday-ekmek
b- ) buğday-un-fabrika-ekmek-fırın
c- ) buğday-fabrika-un-fırın-ekmek
d- ) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek

13. Aşağıdakilerden hangisi ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesine verilen addır?
a- ) sigorta                        b- ) sosyal güvence    
c- ) bütçe                               d- ) ihtiyaç


14. Aşağıdaki mesleklerden hangisi önemlidir?
a- ) öğretmen    b- ) doktor     c- ) polis    d- ) hepsi

15. “Eğitim almak için .....................ihtiyaç duyarız.”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) doktora                         b- ) polise  
c- ) terziye                          d- ) öğretmene

16. Aşağıdakilerden hangisi alınan bir ürünün geri iadesi için gereklidir?
a- ) para                             b- ) kullanım kılavuzu                                                           c- ) fatura ve garanti belgesi     d- ) ürünün paketi

17. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a- ) Var olan kaynağı kullanır.
b- ) pahalı ve kalitesiz ürün alır.
c- ) İsrafı önler.       
d- ) Hak ve sorumluluklarını bilir.

18. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Ürünlerin üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz.
b- ) İhtiyacımız olmayan her şeyi almalıyız.
c- ) Hazırladığımız bütçeye her zaman uymalıyız.
d- ) Alışveriş sonunda fişimizi almalıyız.

19. Aşağıdaki mesleklerden hangisi halkın giyinme ihtiyaçlarını karşılar?
a- ) bakkal     b- ) terzi    c- ) mühendis    d- ) zabıta

20. Bir ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a- ) son kullanma tarihi              b- ) TSE belgesi   
c- ) üretim tarihi                        d- ) hepsi

21. Tüketicileri aşağıdakilerden hangisi korur?
a- ) satıcılar                                b- ) yasalar   
c- ) öğretmenler                           d- ) mağazalar

22. Aşağıdaki mesleklerden hangisi tüm mesleklerin var olmasında etkilidir?
a- ) doktor                           b- ) mühendis   
c- ) öğretmen                  d- ) avukat

23. "insanların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeylerin tümüne  ..................... denir." İfadesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) eşya      b- ) ihtiyaç      c- ) istek     d- ) besin

24.   I. yiyecek             II. giyecek
III. televizyon izleme      IV. okula gitme
V. barınma
Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?
a- ) I-II-III-IV-V                  b- ) I-II-IV-V       
c- ) I-II-V                               d- ) I-II

25.  "İnsanların temel ihtiyaçlarının dışında ya­şamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek
için gereksinim duydukları şeylere............... denir." İfadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
a- ) sosyal ihtiyaçlar         b- ) zorunlu ihtiyaçlar
c- ) ihtiyaçlar                     d- ) hayaller

26. Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir?
a- ) ihtiyaç                        b- ) temel ihtiyaç
c- ) eğlence                       d- ) istekler

27.   I. yemek yeme          II. tatile gitme
III. sinemaya gitme         IV doktora gitme
            V oyun oynama
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
a- ) yalnız IV                   b- ) II-III-V
c- ) I-İV                         d- ) I -II -III

28.    "Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürek­li yaptığı iş ..................." İfadesini hangi seçenek doğru tamamlar?
a- ) çalışmadır                     b- ) ihtiyaçtır
c- ) ticarettir                      d- ) meslektir

29.                 I. sağlık - istek
II. eğitim -temel ihtiyaç
III. barınma - temel ihtiyaç
IV. bilgisayar almak - istek V tiyatroya gitmek - sosyal ihtiyaç
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangi­leri doğrudur?
a- ) I-II-III-IV-V            b- ) I-II-III
c- ) III-IV-V                      d- ) II-III-IV


indir
30.    "Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin yeterli ve düzenli yenilmesine.................... denir." İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) temel ihtiyaç               b- ) dengeli beslenme
c- ) tüketim                        d- ) beslenme

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder