25 Mart 2012 Pazar

4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik


4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik bul, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik çalışma sayfası,4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik ödev, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik ara, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik indir, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik fotokopi, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik değerlendirme, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik çöz, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik test, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik paragraf soruları, 4. sınıf Türkçe Dersi Etkinlik öğrenc,i çalışma sayfası, Türkçe 4 etkinliği ödevi,


“Eşeğin biri aslan postu giymiş,
Millet, evinden çıkamaz olmuş.
Eşek, hep o eşek.
Ama gören korkudan ölecek.”                    La Fontaine

* İlk üç soruyu, yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

1. Eşek, aslan postunu ne yapmış?
a- ) Almış   b- ) Giymiş   c- ) Bakmış         d- ) vermiş

2. Millet, evinden neden çıkamaz olmuş?
a- ) Korkudan                                  b- ) Üzüntüden
c- ) Sevinçten                       d- ) Meraktan

3. “Eşek, hep o eşek.” Dizesi hangi anlamda kullanılmış?
a- ) Her zamanki, bildiğimiz eşek
b- ) Her zaman post giyen eşek
c- ) Her zaman görmediğimiz eşek
d- ) Her zaman kaçan eşek

4.Aşağıda kim var” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) Nokta (.)                       b- ) Soru işareti (?)
c- ) Ünlem (!)                       d- ) Virgül (,)

5. Aşağıdakilerden hangisinin yazımında büyük harf kullanılmaz?
a- ) Cümlelerin ilk sözcüğünde
b- ) Kısaltmalarda    
c- ) Dizelerin başında
d- ) Cümle içindeki tür adlarında

6. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?
a- ) Okul bahçesinin             b- ) Kitap oku
    C. Bizimle gelir misin         d- ) Otur

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda bölünemez?
a- ) Ayşe’nin   b- ) Dört    c- ) Arkadaşı    d- ) Geldi

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Ali’ye defterimi verdim.
b- ) Köpeğimin adı Çomar.
c- ) Benim Tavşanım var.
d- ) Adana’da yaşıyoruz.

9. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
a- ) yaşam – hayat                b- ) kalın – ince
c- ) yeni – eski                      d- ) ıslak – kuru

10. “çirkin – güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) şişman – zayıf                b- ) ak – beyaz
c- ) hız – sürat                      d- ) hür – özgür

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt sözcükler birlikte kullanılmıştır?
a- ) Perdeler yıkanınca temiz pak oldu.
b- ) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyor.
c- ) Elindeki bütün çiçekleri yaşlılara verdi.
d- ) Bu vatanın her köşesinde Mehmetçiğin emeği var.

12.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?
a- ) buz          b- ) çay          c- ) kız           d- ) kaz

13. ”terzi” ile “makas” arasındaki ilişkiye benzer ilişki “balıkçı” ile aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) dümen   b- ) olta      c- ) kürek     d- ) halat

14. “Ahmet dün bahçeyi kazdı.” cümlesindeki hangi sözcüğün eş seslisi vardır?
a- ) Ahmet     b- ) Dün     c- ) Bahçeyi        d- ) Kazdı

15. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
a- ) şehir – kent                    b- ) işitme – duyma
c- ) acı – tatlı                                   d- ) his – duygu

16.Yurdumu canımdan çok severim.” Cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) vatan    b- ) millet   c- ) toprak                d- ) yuva

17. Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?
a- ) Belki yarın sizin evinize gelirim.
b- ) Her akşam yemek yerim.
c- ) Acaba böcek yesem mi?
d- ) Bu konuyu pek bilmiyorum.

18.   1. görünmeden      2. paça
        3. dere                   4. sıvanmaz
Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı cümle aşağıdaki hangi şekilde sıralama ile oluşturulur?
a- ) 2 – 1 – 4 – 3                    b- ) 3 – 1 – 2 – 4
c- ) 1 – 3 – 4 – 2                    d- ) 4 – 2 – 3 – 1

19. “Sevgide kalp…… kalb…. bir yol vardır.” cümlesinde anlatım bozukluğunu gidermek için altı çizili sözcüklere sırasıyla aşağıdaki hangi ekler getirilmelidir?
a- ) –ten / -de                         b- ) –ten / -e   
c- ) –e / -de                            d- ) –de / -den

20. “Sevinç” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yorgunluk                     b- ) Müjde  
c- ) Üzüntü                         d- ) Hasret

Kalktım sabahı dinledim;
Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı
Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim.
Dündü, evet dün.
Dün bir kentti; geride kaldı.
Bu sabah bir başka kentte indim.
21. Aşağıdakilerden hangisi, ozanın yeni bir günde hissettiklerinden değildir?
a- ) Mutluluk                        b- ) Endişe
c- ) Neşe                               d- ) İyimserlik

Büyük kentlerin dışında edebiyat dergisi çıkarmanın zorluğunu tahmin edebiliyorum. Yazılar toplanamaz, toplananlar gereği gibi gözden geçirilemez, dergi vaktinde çıkarılamaz... İyi de bu zorluklar onlara birbirlerinin kopyası olma hakkını tanımaz ki!
22. Bu parçada taşrada çıkarılan edebiyat dergileri ile ilgili olarak asıl yakınılan aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Zamanında yayımlanamamaları.
b- ) Nitelikli yazılar bulunmayışı.
c- ) Çıkarılmalarında zorluklar yaşanması.           
d- ) Birbirine çok benzemeleri.

1. Halbuki kişi, bir işi ustasından öğrenir.
2. Bu büyük şairi daima sevdim.
3. Sanatın görevi topluma ayna tutmaktır.
4. Bununla beraber sanat insanı değiştirmeli, iyiye yöneltmeli.
23. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?
a- ) 1               b- ) 2              c- ) 3              d- ) 4

(1) Gömüldüğüm karlardan çıktım. (2) Sallana sallana asfalta indim.
(3) Bir kahveye kadar yürüdüm. (4) Sıcak bir çay içtim. (5) Bu çay hoşuma gitmiş, kendime gelmemi sağlamıştı. (6) Üstümü başımı sobada kuruttuktan sonra köye gitmek üzere yola koyuldum.
24. Paragrafın kaçıncı cümlesi bir duygu anlatmaktadır?
a- ) 2              b- ) 4              c- ) 5               d- ) 6

İlkokuldan beri Ömer Seyfettin’in öykülerini okumuş, onun sürprizli sonlarla biten öyküleriyle dolmuş olan bir genç, farklı bir yazarın öyküsünü okuyunca “Bu da ne?” diyecektir. Onunla tatmin olmayacaktır.
25. Parçanın ana düşüncesi nedir?
a- ) Hep aynı yazarın eserlerini okuyan kişi, farklılığı gördüğü zaman şaşıracaktır.
b- ) Ömer Seyfettin okunulması gereken tek öykücümüzdür.
c- ) Öyküde tekdüzelik bıktırır.
d- ) Okuyucuya hitap etmeyen öykü kalıcı olamaz.

“Yazdığım eserlerde hüzün, gözyaşı, ölüm, acı yoktur. Bana göre en umutsuz hasta bile yarın için planlar kurmalıdır. İşte o zaman insan yaşama bağlanabilir.”
26. Bunları söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
a- ) Sabırlı                 b- ) İyimser
c- ) Titiz                    d- ) Karamsar

“Sanatçı denince ilk akla gelen sancıdır. Onu yazmaya zorlayan, yüreğini kemiren de sancıdır. Yazmak, bu sancıyı sakinleştirir. Kalem denilen yatıştırıcı sanatçının yaşamasını sağlar.”
27. Parçaya göre sanatçıyı sancılardan uzaklaştıran temel etken nedir?
a- ) Sanatçının yaşaması
b- ) Sanatçının yazı yazması
c- ) Sanatçının kendisini zorlaması
d- ) Sanatçının sakinleşmesi

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk. O heyecan?
Bu güleryüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum, yalan.
28. Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir?
a- ) Hayret                b- ) Özlem
c- ) Hüzün                 d- ) Ümit


indir

“Nerede eski komşularımız, eski mahalle bakkalımız, yoğurtçu Baki amca, yazlık sinemalar?.. Nerede gençliğim ve o eski İstanbul?”
29. Bu parçaya hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ümitsizlik                       b- ) Özlem
c- ) Karamsarlık                    d- ) Pişmanlık

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder