16 Mart 2012 Cuma

4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği


4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği çöz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği ödevi, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği etkinlik sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği öğrenci çalışma sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği konu tekrarı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Vatan Şiiri Etkinliği fotokopi, Türkçe 4 Etkinlik, Türkçe 4 Ödev,

VATAN
            Bir elimde gül
            Bir elimde bayrak
            Bu vatan bizim
            Her zaman bizim olacak.
1.  Yukarıdaki şiirde kaç ad vardır?
a- ) 6              b- ) 5           c- ) 4               d- )  3

2.Aşağıdakilerden hangisi ad değildir?
a- ) Vatan     b- ) Bayrak     c- ) olacak     d- ) gül

3.  “Teyzemler, Ecelerle birlikte Karabaşı sevmeye geldiler.”
      Tümcesinde numaralanmış sözcüklerden hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır?
a- ) 1               b- ) 2              c- ) 3              d- )  4

4.  “Adam………….şöyle bir………..sonra hızla uzaklaştı.”
      Yukarıdaki noktalı yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı bir cümle olur?
a- ) Çevresine – baktıktan     b- ) Çevreye – bakmış
c- ) Çevrede – bakmış             d- ) Çevreyi – bakar

5.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır? 
a- ) Babasıyla mı gelmiş?           b- ) Çok mu çalıştın?
c- ) Kardeşini ara mışmı?
d- ) Hemen geliyor musunuz?
  
6.  Aşağıdaki tümcede anlam karışıklığını önlemek için hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır?
      “çocuk tatlıcıdan üç tatlı aldı.”
a- ) tatlı       b- ) üç      c- ) tatlıcıdan      d- )  çocuk 
     
7.  Aşağıdakilerden hangisi ön ad tamlamasıdır?
a- ) yırtık elbise                   b- ) tahta sandalye
c- ) taş masa                         d- ) deri mont

8.  Aşağıdaki birleşik adlardan hangisi ad tamlaması biçiminde oluşturulmuştur?
a- ) Kızılay                             b- ) Dörtyol
c- ) Boğaziçi                          d- ) Akdeniz 

9. Aşağıdakilerden hangisi türemiş ad değildir?
a- ) gezer      b- ) gezgin      c- ) bilgin      d- )  yıldız 

10.  Aşağıdaki tamlamalardan hangisi ad tamlamasıdır?  
a- ) göz kapağı                    b- ) kireçli su
c- ) pahalı sebze                 d- ) bencil insan

11.  Aşağıdakilerden hangisi Türkçe dil yapısına uygundur? 
a- ) spor        b- ) tren        c- ) boğaz         d- ) plan

12.  “Mavi boyalı kapıya kadar gideceksiniz.” Bu cümledeki sıfatların çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) işaret sıfatı                 b- ) niteleme sıfatı
c- ) soru sıfatı                     d- ) belgisiz sıfat  

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” yanlış yazılmıştır?
a- ) İyi anla ki sorunca cevap ver.
b- ) Okuldaki yaptıklarını annene söyledim.
c- ) İlerideki köye gideceğim.
d- ) Susmadınki ben konuşayım.

14. "Çok" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Çok soru çözdüm ve öğrendim.
b- ) Çok elma yedi ve karnı ağrıdı.
c- ) Çok seviyorum seni.                d- ) Çok kitabı var.

15.  “Yaşlı hastayı akşamleyin taburcu ettiler.”
      Cümlesinde büyük ünlü uyumu kuralına uyan kaç sözcük vardır?
a- ) 1               b- ) 2                   c- ) 3         d- )  4

16. Aşağıdakilerden hangisinde “akıl” sözcüğün özellikleri doğru verilmiştir?
a- ) Somut – cins – tekil      b- ) Somut – özel – çoğul
c- ) Soyut – cins – tekil        d- ) Soyut – cins - çoğul

17. “Aranızda bunu yapamayan var mı?” cümlesindeki “bunu” sözcüğün çeşidi nedir?
a- ) Adıl (zamir)                    b- ) Ad
c- ) Sıfat                               d- ) Eylem

18. “Onunla kafa buldu.” Cümlesindeki “kafa buldu” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) sevinmek                       b- ) utanmak
c- ) çok üzülmek                   d- ) alay etmek

19.  Aşağıdakilerden hangisi bileşik isimdir?
a- ) masmavi                          b- ) üç ev
c- ) Gelibolu                          d- ) kertenkele 


indir
20.  “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İnsan sevgisi                  b- ) Yardımlaşma
c- ) Paylaşma                        d- ) Hesaplaşma

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder